Вітаємо на нашому сайті

Ресурсний центр з інклюзивної освіти у Львівському національному університеті ім. І.Франка створений на підставі рішення Ректорату ЛНУ імені Івана Франка з метою поширення принципів інклюзивної освіти в академічному середовищі, формування інклюзивної компетентності у майбутніх викладачів в ході їхньої професійно-педагогічної підготовки, координації зусиль адміністрації Університету, факультетів, структурних підрозділів, органів студентського самоврядування щодо створення належних умов для задоволення освітніх потреб студентів з особливими освітніми потребами.

Інклюзія
Напрями діяльності

Організація та здійснення інформаційно-роз'яснюваль-
ної роботи серед академічої спільноти, освітян щодо головних засад філософії інклюзивної освіти.

Формування інформаційної, навчально-методичної, науко-
вої бази літератури, періодич-
них видань, електронних ресурсів з проблем інклюзив-
ної освіти.

Розробка та практичне впровадження у навчально-виховний процес Університе-
ту сучасних психолого-педа-
гогічних технологій допомоги студентам з метою їхньої успішної адаптації до освітнього середовища.

Організація педагогічної взає-
модії та надання соціально-психологічної допомоги студе-
нтам з особливими освітніми потребами.

Проведення майстер-класів, тренінгів, наукових конферен-
цій, семінарів із проблем інклюзивної освіти.

Новини

Ресурсний центр оголошує курси вивчення іноземних мов та комп'ютерної грамотності для студентів з особливими освітніми потребами. Детальніше...

Відбулася вистава для незрячих глядачів із тифлокоментарем Детальніше...

У Львові показали фільм "Поводир" Олеся Саніна, адаптований для незрячих глядачів Детальніше...

Архів подій

Зустріч з др.Деніелем Літчем. Детальніше...

Тренінг для представників громадських організацій, викла-
дачів. Детальніше...

Засідання науково-методичного семінару.Детальніше...

Науково-практичний семінар на тему "Диференційоване оціню-
вання та диференційоване викладання в інклюзивному класі". Детальніше...

Конференція україно-канадсь-
кого проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». Детальніше...

Засідання науково-методичного семінару на тему: "Стан, проблеми та перспективи формування інклюзивного освітнього середовища у Львівському університеті". Детальніше...

29 листопада в Актовій залі Педагогічного коледжу (вул. Туган-Барановського,7) відбувся виховний захід "Бачити душею" (з нагоди-190-ї річниці винайдення шрифту Брайля).

Конкурс інноваційних мікропроектів «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» Детальніше...

8 листопада 2012 р. у Дзеркальній залі Університету відбулася презентація навчально-методичного посібника «Основи інклюзивної освіти».

Відбулися підсумкові конференції україно-канадсь-
кого проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». Детальніше...