МУЗЕЙ ІСТОРІЇ

ЛЬВІВСКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 

Етапи розвитку

Публікації

Виставки

Фотогалерея

Завідувач музею

Контакти

 

 

Етапи розвитку.

 

Друга половина ХІХ ст. – період бурхливого розвитку Львівського університету, що є одним з найстаріших в Україні (заснований у 1661 р.). Серед позитивних змін того часу було створення нових структурних підрозділів, формування різноманітних колекцій, а на їх основі – відкриття музеїв: Мінералогічного (1852 р.), Зоологічного (1884 р.), Палеонтологічного (1904 р.).

         Хоча прямого заклику до створення Музею історії Університету тоді не прозвучало, але першим кроком у цьому напрямку можна вважати колекцію ректорських портретів у залі засідань Сенату.

 Важливим фактором, який спонукав до формування такої галереї було святкування 250-ої річниці заснування Львівського університету (1911 р.). Ця традиція була перервана Першою світовою війною.

Ідея створення Музею історії Університету виникла у зв’язку з відзначенням 300-літнього ювілею Львівського університету (1961 р.).

 Основи музею закладались у 1960-ті роки. Було створено пошукову групу з висококваліфікованих науковців, музеєві було надано приміщення для фондосховища й експозиції, до роботи на громадських засадах залучалися широкі кола студентів. Відкриття музею відбулося 4 листопада 1964 р.

Постановою комісії Міністерства культури від 25 вересня 1978 р. Музеєві історії Університету присвоєно статус «Народний Музей». 

Успіхи стримувалися жорсткими ідеологічними нормами, внаслідок чого комплектація фондів і експозиція тривалий час були позбавлені об’єктивності. Спробу виправити ситуацію зроблено у 1986 р., але на початок 90-х рр. експозиція перестала відповідати вимогам часу.

Об’єктивні причини не дозволяли здійснити фундаментальну реорганізацію Музею впродовж десятиліття. З 1991 р. активно велася виставкова діяльність, музей зберіг своє значення.

 

Фонди музею відображають минуле і сучасний стан розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка як освітнього, наукового та культурного закладу. Найцінніші експонати дипломи випускників і науковців з часів Австро-Угорської імперії, Польської держави та Радянського Союзу, різноманітні документи й особисті речі визначних людей, рукописи та видання наукових праць, нагороди заслужених діячів освіти, науки та культури, колективів художньої самодіяльності та спортивних команд, твори живопису, скульптури, фотографії, наукові прилади та інші предмети, пов’язані з історією Alma mater.

 

Музей координує свою діяльність з навчальними програмами історичного факультету, студенти й викладачі якого використовують музейні матеріали для написання курсових і дипломних робіт, дисертацій. Співробітники музею проводять екскурсії, надають консультації всім, хто досліджує розвиток науки й освіти, вивчає історію Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

2011 рік

 

Видавнича діяльність

 

 

     1)   Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 років. Календар. Упорядники Шуст Р.М., Качмар В.М., Гудима Ю.В., Тарнавський Р.Б.. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011.

http://kameniar.franko.lviv.ua/cms/?Kamenyar_No_2%2C_lyutii_2011_r._Dvanadcyatmz_storinok_zhittya_Universitetu

 

    2)  Львівський національний університет імені Івана Франка. 350. 1661-2011. Ювілейне ілюстроване видання. Упорядники Шуст Р.М., Качмар В.М., Лукавий Ф.П., Гудима Ю.В., Тарнавський Р.Б.. ТзОВ „Дизайн-студія   „Папуга”. 2011. ‑48 С.

 

    3)   Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. У 2‑х т. Т.І: А-К. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –716 с. + 112 вкл. І том містить 2562 статті, 1914 ілюстрацій, карту, 4 таблиці. (Гудима Ю.В. – чл. видавничої ради, добір і впорядкування ілюстрацій).

 

    4)    Комплект з 10 поштових конвертів до 350-річчя ЛНУ імені Івана Франка.

 

 

 

Інформація про музей і відомості з історії університету

 (радіо і телебачення)

 

1)

1)  Телеканал ІСТV.18.01.2011. Трансляція 20.01.2011. 8.45. Інтерв’ю: Ю.Гудима,  В. Качмар.

2)  Телекнал 1+1.ТСН. 19.01.2011. Наталка Волосацька. Трансляція 20.01.2011. Інтерв’ю: Ю.Гудима.

3)   ЗІК - Західна інформаційна корпорація. 20.01.2011. Трансляція. Інтерв’ю з Музею історії Університету: В. Кметь, Я. Притула.

4)   Радіо „Свобода”. Галина Терещук. 20.01.2011. Інтерв’ю: Ю. Гудима.

5)  ТРК „Люкс”. 20.01.2011. Інтерв’ю з Музею історії Університету: В. Кметь.

6)  12 канал. 20.01.2011. Інтерв’ю з Музею історії Університету: В.Качмар.

7)  12 канал. Трансляція 26.01.2011. 16.10, 18.20. Інтерв’ю з Музею історії Університету: В. Качмар.

8)  12 канал. Авторська програма Василя Глинчака. Фільм, присвячений 200-річчю Маркіяна Шашкевича. 20.11.2011. Інтерв’ю: Ю.Гудима.

 

Науково-педагогічна робота

 

Проводяться семінарські заняття згідно з робочою програмою навчальної дисципліни на вибір „Історія Львівського університету” для студентів Львівського університету за напрямом підготовки 6.020302  Історія, спеціальність 02 03 Гуманітарні науки.