***

Україна модерна. Ч. 11. КиївЛьвів, 2007. 288 с.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

Оксана КІСЬ, Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади

 
СТАТТІ

Natalia SНОSТАК, Оn Огаl Ніstогу аnd thе Ргоduction of Меаnіng: Notes from the Ukrainian Canada

Кіт Тор КАРЛСОН, Коли говорять інакші інші, або Сенс пам'яті та марнота приміток історика

Олександр ПРІГАРІН, Відображення процесів формування осередку російських старообрядців на Дунаї в історичній пам'яті їхніх нащадків

Оксана КІСЬ, Репрезентація етнічної та реґіональної ідентичностей в автобіографіях жінок України

Світлана ГУРКІНА, Образ сили духу: греко-католицьке духовенство Львівської архиєпархії після Другої світової війни і проблема персоніфікації релігійних переконань та ідентичности

Гелінада ГРІНЧЕНКО, Усні свідчення колишніх остарбайтерів: спроба аналізу

Тетяна ЛАПАН, Українські жінки на примусових роботах у Третьому Райху

Антон МЕЛЯКОВ, Про перспективи розширення джерельної бази досліджень історії українців-остарбайтерів

 

КОМЕНТАРІ

Вікторія СЕРЕДА, Людмила МАЛЕС, Усна історія як метод і методологія: деякі проблеми створення та інтерпретації усноісторичних джерел

 

ЖИВА ІСТОРІЯ

Гелінада ГРІНЧЕНКО, Інтерв'ю з Олександрою Яківною Абрамовою (Міжнародний проект збору документальних свідчень про долі людей, яких було залучено до рабської та примусової праці)

Тетяна ЛАПАН, Інтерв'ю з Анною Павлівною Помірчою (Міжнародний проект збору документальних свідчень про долі людей, яких було залучено до рабської та примусової праці)

 

РЕЦЕНЗІЇ

Гелінада ГРІНЧЕНКО, Усноісторичні дослідження на сторінках журналу Огаl Нistory Кеуіеv (2001-2002)

Тетяна ПАСТУШЕНКО, Невигадане. Усні історії остарбайтерів / Авт.-упор.ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко. Харків: Видавничий дім Райдер, 2004. 236 с.

Олексій МУСІЄЗДОВ, Невигадане. Усні історії остарбайтерів / Авт.-упор.ред., вступ, ст. Г. Г. Грінченко. Харків, 2004. 236 с.

Антон МЕЛЯКОВ Мы победили смерть: Воспоминания харьковчан бывших узников фашистских концлагерей. Львів: Кальварія, 2005. 192 с.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Створення Української асоціяції усної історії

Гелінада ГРІНЧЕНКО, Міжнародний проект збору документальних свідчень про долі людей, яких було залучено до рабської та примусової праці

Оксана КІСЬ, Відновлюючи власну пам'ять: Проєкт Україна XX століття у пам'яті жінок

Леонід ГЕРЕЦЬ, У тіні Магури: усна історія мікрореґіону в українських Карпатах

Вікторія ІВАЩЕНКО, Проект Образи університетської науки: Харківський університет у 19401980-х роках

Анна ШТИК, Проект Архів усної історії Музею Варшавського повстання

 

***