ПРО АВТОРІВ

 

Ернест ГИЙДЕЛЬ – аспірант Інституту європейських досліджень НАН України.

Ігop ГИРИЧ – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту української археографії імені Михайла Грушевського НАН України.

Віктор ГОЛУБКО – доктор історичних наук, професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Максим ГОН – кандидат політичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та філософії Рівненського економіко-гуманітарного інституту.

Олександр ЗАЙЦЕВ – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України.

Степан КАЧАРАБА – кандидат історичних наук, завідувач кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Юpiй КИРИЧУК – кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка.

Микола КРИКУН – доктор історичних наук, професор кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка.

Михайло КРІЛЬ – доктор історичних наук, професор кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка.

Віктор МЕЛЬНИК – аспірант кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Львівського національного університету імені Івана Франка.

Олег ПАВЛИШИН кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка.

Роман СИРОТА – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка.