Спеціалізовані вчені ради

Львівського національного університету імені Івана Франка

 

№№

п/п

Шифр Спеціалізованої  вченої ради

Шифр спеціальності

№ наказу, яким

затверджено

раду та термін дії

Прізвище, ім’я,

по батькові

Голови, заступника та вченого секретаря

1

2

3

4

5

1. 

Д 35.051.09

Фізико-математичні науки

 

01.04.02 – теоретична фізика;

01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;

01.04.13 – фізика

металів

№ 1380

від 29.11.2011р.

(строком на три роки)

Д-р фіз.-мат. наук, Проф. Вакарчук Іван

Олександрович;

Д-р фіз.- мат. наук,

Проф. Стахіра Йосип

Михайлович;

Д-р фіз.-мат. наук,

Проф. Павлик

Богдан Васильович

2. 

Д 35.051.10

Хімічні науки

 

02.00.01 –

неорганічна хімія;

02.00.04 – фізична

хімія

№ 455

від 15.04.2014р.

(строком на два роки)

Д-р хім. наук,

Проф. Каличак Ярослав Михайлович;

Д-р хім. наук,

Доц. Решетняк Олександр Володимирович;

Д-р хім. наук,

Проф. Яремко Зіновій Михайлович

3. 

Д 35.051.01

Економічні науки

 

08.01.01-економічна

теорія та історія економічної думки;

08.00.03-економіка та управлін­ня національним господарством;

506

від 03.06.2011р.

з 03.06.2011р.

до 03.06.2014р.

 

(на перереєстрації)

 

 

Д-р екон. наук,

Проф.  Панчишин

Степан Михайлович;

Д-р екон. наук,

Проф. Майовець

Євген Йосифович;

Канд. екон. наук,

Доц. Стасишин Андрій Васильович

4. 

Д 35.051.02

Філософські науки

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;

09.00.05 – історія філософії

№ 455

від 15.04.2014р.

(строком на три роки)

 

Д-р філос. наук,

Проф.  Мельник Володимир Петрович;

Д-р філос. наук,

Проф. Пашук Андрій Іванович;

Канд. філос. наук,

Доц. Сінькевич Ольга Борисівна

5. 

Д 35.051.03

Юридичні науки

 

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.09 –  кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

№ 54

від 25.01.2013р.

(строком на три роки)

 

Д-р  юрид. наук,

Проф. Нор Василь Тимофійович;

Д-р юрид. наук,

Проф. Гураль Павло Федорович;

Канд. юрид. наук,

Доц. Семків Віталій

Остапович

6. 

Д 35.051.04

Геологічні науки

 

04.00.01 – загальна та регіональна геологія;

04.00.11 – геологія

металевих і

неметалевих корисних копалин;

04.00.20 – мінералогія, кристалографія

№ 663

від 14.11.2008р.

з 17.11.2008 р.

до 17.11.2011 р.

 

(на перереєстрації)

 

Д-р геол.-мін.  наук,

Проф.  Павлунь Микола Миколайович;

Д-р геол.-мін. наук,

Проф. Матковський 

Орест Іллярович;

Канд.геол.-мін. наук,

Доц. Сливко Євгенія

Мартинівна

7. 

Д 35.051.08

Географічні науки

 

11.00.02 – економічна та соціальна

географія;

11.00.05 – біогеографія і географія грунтів;

11.00.11 – конструктивна

географія і

раціональне використання природних

ресурсів

№ 1380

від 29.11.2011 р.

(строком на три роки)

 

Д-р геогр. наук,

Проф.  Шаблій

Олег Іванович;

Д-р геогр. наук,

Проф. Петлін Валерій Миколайович;

Д-р геогр. наук,

Доц. Телегуз Олексій

Гнатович

8. 

Д 35.051.12

Історичні науки

 

07.00.01 – історія

України;

07.00.02 – всесвітня

історія

 

642

від 26.05.2014р.

(строком на три роки)

 

Д-р істор. наук,

Проф. Сухий Олексій

Миколайович;

Д-р істор. наук,

Проф. Качараба

Степан Петрович;

Канд. істор. наук,

Проф. Шуст Роман Марянович

9. 

Д 35.051.13

Філологічні науки

 

10.01.01 – українська література;

10.01.06 – теорія літератури;

10.01.07 - фольклористика

893

від 04.07.2013р.

(строком на три роки)

 

Д-р філол. наук,

Проф. Ільницький Микола Миколайович;

Д-р філол. наук,

Проф. Сеник

Любомир Тадейович;

Д-р філол. наук,

Доц. Пилипчук

Святослав Михайлович

10.       

Д 35.051.17

Політичні науки

 

23.00.01 – теорія та історія політичної науки;

23.00.02 – політичні інститути та процеси

№ 455

від 15.04.2014р.

(строком на три роки)

 

 

Д-р політ. наук,

Проф. Денисенко Валерій Миколайович;

Д-р політ. наук,

Доц. Вдовичин Ігор Ярославович;

Канд. політ. наук,

Доц. Сорба Олександр Михайлович

11.       

Д 35.051.18

Фізико-математичні

науки

01.01.01 - математичний

аналіз

01.01.06 – алгебра і

теорія чисел

№ 848

від 21.12.2009р.

з 21.12.2009р.

до 21.12.2012р.

 

(на перереєстрації)

Д-р фіз.-мат. наук,

Проф. Шеремета

Мирослав Миколайович;

Канд.фіз.-мат. наук,

Доц. Фединяк Степан Іванович

12.       

Д 35.051.21

Економічні науки

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини

№ 210

від 02.03.2011р.

з 02.03.2011р.

до 02.03.2013р.

 

(на перереєстрації)

 

Д-р екон. наук,

Проф.  Грабинський

Ігор Михайлович,

Д-р екон. наук,

Проф. Туниця Тарас Юрійович;

Д-р економ. наук,

Доц. Присяжнюк Юрій Іванович

13.       

К 35.051.05

Географічні науки

 

11.00.01 – фізична географія; геофізика

і геохімія ландшафтів;

11.00.04 -геоморфологія і палеогеографія;

11.00.13 – історія

географії

№ 415

від 03.07.2008р.

з 08.07.2008 р. до 08.07.2011 р.

 

(на перереєстрації)

Д-р геогр. наук,

Проф.  Мельник

Анатолій Васильович;

Д-р геогр. наук,

Проф. Позняк Степан

Павлович;

Канд. географ. наук, Доц. Горішний

Павло Михайлович

14.       

К 35.051.06

Філологічні

науки

10.02.01 – українська

мова;

10.02.15 – загальне мовознавство

№ 1350

від 30.11.2012 р.

(строком на два роки)

Д-р філол. наук,

Проф. Паславська

Алла Йосипівна;

Д-р філол. наук,

Проф. Мацюк Галина

Петрівна;

Канд. філол. наук,

Доц. Добосевич Уляна

Богданівна

15.       

К 35.051.07

Фізико-математичні

науки

 

01.01.02 – диференціальні рівняння;

01.01.07 – обчислювальна математика

№ 463

від 25.04.2013р.

(строком на три роки)

Д-р фіз.-мат. наук,

Проф.  Іванчов

Микола Іванович;

Д-р фіз.-мат. наук,

Проф. Хапко Роман Степанович;

Канд.фіз.-мат. наук,

Доц.  Остудін Борис Анатолійович

16.       

К 35.051.11

Політичні науки

 

23.00.04 – політичні

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;

23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознав-ство

№ 687

від 27.11.2009р.

з 14.10.2009р.

до 14.10.2011р.

 

(на перереєстрації)

 

Д-р екон. наук,

Проф. Мальський Маркіян Зіновійович;

Д-р політ. наук,

Проф. Романюк Анатолій Семенович;

Д-р істор. наук,

Проф. Антонюк Наталія Володимирівна

17.       

К 35.051.14

Біологічні науки

 

03.00.02 – біофізика;

03.00.04 – біохімія;

03.00.13 –фізіологія

людини і тварин

 

№ 455

від 15.04.2014р.

(строком на два роки)

 

Д-р біол.н.,

Проф. Манько Володимир Васильович;

Д-р біол. наук, с.н.с.

Бабський Андрій Мирославович;

Д-р біол.н.,

Проф. Сибірна Наталія Олександрівна;

Канд. біол. н.,

Доц. Іккерт Оксана Володимирівна

18.       

К 35.051.15

Філологічні науки

 

10.02.04 – германські

мови;

10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство

№ 261

від 06.03.2015  р.

 

Терміном на два роки

 

Д-р філол. наук,

Проф. Помірко Роман Семенович;

Д-р філол. наук,

Проф. Зорівчак

Роксолана Петрівна;

Канд. філол. наук,

Доц. Татаровська Олеся Василівна

19.       

К 35.051.19

Історичні науки

 

20.02.22 – військова історія

№ 20-06/3

від 8.07.2009 р.

з 8.07.2009 р.

до 8.07.2011 р.

 

(на перереєстрації)

Д-р істор.наук,

Проф. Голубко Віктор Євстафійович;

Д-р істор. наук,

Проф. Войтович Леонтій Вікторович;

Канд. істор. наук,

Доц. Павлишин Олег Йосифович

20.       

К 35.051.20

Економічні науки

08.00.08 – гроші, фінанси та кредит

№ 873

від 23.12.2009р.

з 23.12.2009 р.

до 23.12.2011р.

 

(на перереєстрації)

Д-р економ. наук,

Проф.  Крупка Михайло Іванович;

Д-р економ. наук,

Проф. Приймак Василь Іванович;

Канд. економ. наук,

Доц. Плиса Володимир Йосипович.

 

 

 

 

 

03.06.2014р.