Випуск 25 - список статей

Біофізика
 1. Н. Бойко, Д. Санагурський Динаміка трансмембранного потенціалу зародків в'юна в умовах впливу іонів важких металів
     анотація    стаття повністю

 2. Р. Гумецький, М. Дика Модель динаміки мембранних провідностей Na+ і К+ у ранньому ембріогенезі в`юна
     анотація    стаття повністю

Біохімія
 1. Н. Біронт, В. Бурда, М. Великий Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів і активність ферментів антиоксидантного захисту крові та кісткового мозку у щурів за умов експериментального стрептозотоцинового діабету і введення нікотинаміду
     анотація    стаття повністю

 2. О. Трикуленко, В. Васільєва, Л. Дацюк, М. Великий Вплив хронічного рентгенівського опромінення на структурно-функціональну організацію білків і білкових комплексів плазматичних мембран еритроцитів
     анотація    стаття повністю

 3. О. Крисько, М. Бойко, В. Коробов, О. Козак, М. Великий, А. Федорович Вплив карнозину, Zn-карнозину і таурину на вміст лактату та пірувату у мозкущурів за умов гіпоксичного стресу
     анотація    стаття повністю

 4. Я. Чайка, О. Гресько, Н. Пермякова Вплив малих доз іонізуючої радіації на активність ферментів гліколізу ентероцитів тонкого кишківника щурів
     анотація    стаття повністю

Генетика
 1. Я. Бобак, Я. Черник Індукція рентгенівським опроміненням мутабільності генів Х-хромосоми у ліній lozenge Drosophila melanogaster
     анотація    стаття повністю

 2. М. Гончар Вплив генетичного блоку цитратсинтази на метаболізм метанолу у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha
     анотація    стаття повністю

 3. Л. Дубицька, С. Заворотна, Б. Осташ, О. Громико, Л. Басілія, В. Федоренко Характеристика ознак стійкості до антибіотиків у продуцентів протипухлинних антибіотиків Streptomyces globisporus 1912, Streptomyces peucetius ATCC 29050 та Streptomyces peucetius supsp. caesius ATCC 27952
     анотація    стаття повністю (PDF)

 4. Н. Кімак, Я. Черник Індукція домінантних летальних мутацій у Drosophila melanogaster внаслідок дії рентгенівського опромінення в комплексі з деякими хімічними реагентами
     анотація    стаття повністю

 5. В. Федоренко Генетична нестабільність стійкості Streptomyces ambofaciens до хлорамфеніколу
     анотація    стаття повністю (PDF)

 6. А. Лужецький, А. Мазепа, О. Мар'їна Міжродова кон'югація Escherichia coli - Streptomyces - використання для введення генетичної інформації в штами Streptomyces kanamyceticus і Streptomyces globisporus
     анотація    стаття повністю

Мікробіологія
 1. І. Білінська, З. Гавриленко, В. Кащенко Дослідження активності рибофлавінкінази - першого ферменту біосинтезу флавінових нуклеотидів у мікроорганізмів
     анотація    стаття повністю

 2. Д. Федорович Транспорт заліза та його регуляція у дріжджів
     анотація    стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Н. Кургалюк, О. Вернюк, М. Гальків Зміни процесів переамінування, окиснення та медіаторного балансу у печінці тварин з різною резистентністю до гіпоксії у процесі виконання динамічної роботи за умов уведення альфа-кетоглутарату натрію
     анотація    стаття повністю

 2. К. Крапівіна Вплив фізичних навантажень різної потужності на функціональний стан серцево-судинної системи
     анотація    стаття повністю

 3. О. Мусієнко Гормональний баланс під час виконання фізичних вправ
     анотація    стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. О. Лобачевська, С. Маєвська Вплив селену і важких металів на ріст і розвиток моху Funaria hygrometrica HEDW
     анотація    стаття повністю

 2. К. Терек, О. Терек, В. Баранов Вплив свинцю на ріст та активність АТФаз у рослин кукурудзи
     анотація    стаття повністю

 3. О. Цвілинюк, О. Терек, Н. Романюк Аналіз росту коренів кукурудзи під впливом високих концентрацій 6-БАП та a-НОК на клітинному рівні
     анотація    стаття повністю


на першу сторінку