Випуск 26 - список статей

Біофізика
 1. М.Чабан Застосування програмованих методів навчання і перевірки знань студентів у процесі викладання курсу "Математичні методи в біології, ЕОМ, і програмування"
     анотація    стаття повністю

 2. А.Цимбрик, Д.Санагурський Комп'ютерне моделювання та числова оптимізація метаболічних процесів: застосування до біосинтезу флавінових коферментів у дріжджів
     анотація    стаття повністю

Біохімія
 1. Л.Токарєва, Н.Сибірна, О.Кулачковський, М.Великий Вплив NO на агрегаційну функцію тромбоцитів при інсулінзалежному цукровому діабеті. Морфофункціональні зміни кров"яних пластинок.
     анотація    стаття повністю

 2. Г.Бесерріль Арагон, Л.Старикович, Я.Верніковська, Т.Виговська, М.Великий Дослідження ізозимного складу ферментів вуглеводного обміну еритрону щурів за умов іонізуючого випромінювання низької інтенсивності.
     анотація    стаття повністю

 3. М.Бойко, О.Крисько, В.Коробов, А.Федорович, Г.Зегжда, М.Великий Вплив карнозину та його комплексу з цинком на утворення оксиду азоту в головному мозку щурів за умов гіпоксичної гіпоксії.
     анотація    стаття повністю

 4. В.Коробов, О.Коробова, М.Великий Вплив карнозину на вміст міоглобінової м-РНК у скелетних м'язах щурів за умов гемічної гіпоксії.
     анотація    стаття повністю (PDF)

Генетика
 1. Я.Бобак, Я.Черник Генетична нестабільність ліній lozenge Drosophila melanogaster.
     анотація    стаття повністю

 2. O.Громико, Л.Басілія, Н.Кириченко, В.Федоренко Отримання і характеристика стрептоміцин-резистетних мутантів продуцента протипухлинного антибіотика ландоміцину Е Streptomyces globisporus 3-1
     анотація    стаття повністю

 3. Н.Кімак Пошук вікових дегенеративних змін у структурах головного мозку мутантів дрозофіли, індукованих рентгенівським опроміненням
     анотація    стаття повністю

 4. Д.Максимів, Г.Щербата Аналіз морфологічних мутантів, індукованих етилметансульфонатом у Drosophila melanogaster
     анотація    стаття повністю

 5. О.Мар'їна, С.Заворотна, В.Федоренко Вплив кофеїну на вияв генетичної нестабільності у Streptomyces coelicolor A3(2)
     анотація    стаття повністю

 6. К.Панькевич, О.Мар'їна, С.Заворотна, В.Федоренко Генно-інженерне конструювання штамів - продуцентів еритроміцину Saccharopolyspora erythraea
     анотація    стаття повністю

 7. А.Фединяк, Ю.Козуб, О.Дуган, Л.Боднар, Л.Лебединець, I.Бариляк Мутагенність питної води і можливі шляхи її утилізації
     анотація    стаття повністю

Зоологія
 1. Й.Царик, А.Гірна Аранеофауна типових ландшафтів Львівщини
     анотація    стаття повністю

Мікробіологія
 1. О.Подопригора, М.Коструба, С.Гнатуш, І.Клим, Б.Борсукевич Вплив фізико-хімічних факторів на активність ферментних препаратів дріжджів Phaffia phodozyma
     анотація    стаття повністю

 2. Т.Романюк, Д.Федорович, О.Протченко, С.Гудзь Вплив суміщення мутацій PIB80 і НІТ на біосинтез рибофлавіну та фериредуктазну активність у дріжджів Pichia guilliermondii
     анотація    стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Н.Кургалюк, О.Горинь, О.Іккерт, С.Гордій Вплив інтермедіатів циклу кребса на пострадіаційні зміни процесів дихання і окисного фосфорилування у мітохондріях печінки щурів
     анотація    стаття повністю

 2. К.Крапівіна Вплив фізичних вправ різної спрямованості на тілобудову жінок молодого віку
     анотація    стаття повністю

 3. О.Мусієнко, Д.Санагурський Вплив фізичних навантажень на вміст продуктів перекисного окислення
     анотація    стаття повністю

 4. К.Мажак, Д.Санагурський, І.Олійник Дослідження біохімічних і морфологічних реакцій організму у процесі лікування полірезистентного туберкульозу
     анотація    стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. С.Маєвська, О.Кардаш, Л.Демків, О.Лобачевська Особливості поглинання важких металів мохом Plagiomnium undulatum (Hedw.).T.Kop. та його реакція їх токсичну дію
     анотація    стаття повністю (PDF)

 2. Л.Маргітай, О.Терек Порівняльна характеристика вмісту кальцію, калію і натрію в листках рослин різних видів родів Aloe та Agave
     анотація    стаття повністю

 3. К.Терек, О.Головач, О.Терек Ростові процеси у рослин кукурудзи та зміни у фітогормональному комплксі за дні несприятливих температур
     анотація    стаття повністю

 4. Г.Бучко, О.Терек, Н.Романю, Н.Бучко Ростові процеси у рослин кукурудзи під впливом зеастимуліну та лазерного опромінення
     анотація    стаття повністю

 5. Н.Воробець, І.Микієвич Сумісна дія свинцю та селену на проростання та ріст соняшника
     анотація    стаття повністю

Рецензії
 1. Григорюк И.А., Ткачев В.И., Савинский С.В., Мусиенко Н.А., Петренко Н.И.,Шведова О.Е. Методы исследования и способы оценки устойчивости растений к засухе и высокой температуре (методическое пособие) К.: Знання, 1999.
     анотація    стаття повністю


на першу сторінку