Випуск 28 - список статей


Бiофiзика
 1. Р. Гумецький, К. Скварко
  Математичний аналіз динаміки росту хрінниці посівної залежно від часових умов лазерної стимуляції
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 3-10
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. Р. Гумецький, М. Дика
  Модель динаміки мембранопов'язаних біоелектричних процесів у ранньому ембріогенезі в'юна
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 11-20
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Бiохiмiя
 1. В. Бурда, Н. Біронт, Н. Сибiрна, Г. Клевета
  Дослiдження функцiонального стану еритрону за умов експериментального стрептозотоцинового діабету
  Вiсник Львiвського ун-ту. Серiя бiологiчна. 2002. Вип. 28. С.21-27
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. Ю. Кіт, Г. Шуваєва, В. Дрель, Н. Ігуменцева, Л. Дробот
  Дослідження нуклеазної активності клітинних літазів методом ренатурації білків у поліакриламідному гелі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 28-33
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. Я. Верніковська, Т. Виговська, Л. Старикович, Г. Бесерріль Арагон, Г. Клевета
  Дослідження активності ферментів антиоксидантної системи еритроцитів і кісткового мозку щурів зі умов низькоінтенсивного рентґенівського опромінення Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С.34-40
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. Л. Токарєва, Н. Сибірна
  Дослідження функціонального стану цитоскелета тромбоцитів у разі інсулінзалежного цукрового діабету Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 41-46
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 5. Л. Токарєва, Н. Сибірна
  Зміна активності NO-синтази тромбоцитів людей, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 47-50
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 6. Л. Старикович, Н. Пермякова, Я. Верніковська
  Активність та ізозимний спектр лактатдегідрогенази еритроцитів щурів за умов дії іонізуючого випромінювання низької інтенсивності Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 51-57
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 7. О. Трикуленко, Л. Дацюк
  Вплив хронічного рентгенівського опромінення на інтенсивність перекисного окислення ліпідів у плазмі крові та в гемолізатах білих щурів Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 58-61
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 8. П. Хороший, Ю. Стефанків, Д. Санагурський
  Окиснення сукцинату та ?-кетоглутарату в мітохондріях зародків в’юна (Misgurnus fossilis L.) на ранніх стадіях розвитку Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 62-69
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Ботаніка
 1. С. Волгін, А. Степанова
  Морфологія і васкулярна анатомія квітки Melaleuca Fulgens R.BR. ТА Melaleuca Nesophila F. Muell. (Myrtaceae) Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 70-79
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. О. Артеменко
  Мітотична активність клітин кореневої меристеми паростків гороху в умовах кліностатування Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 80-83
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. А. Гамор
  Особливості флористичного складу угруповань за участю Cerasus avium (L.) Moench в Українських Карпатах Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С.84-96
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. В. Ткачик, І. Реслер
  Угрупування асоціації Ribo Nigri-Alnetum Solinska-G?rnicka 1975 Великих Дністерських боліт Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 97-104
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Генетика
 1. Л. Дубицька, В. Федоренко
  Характеристика мутантів штаму Streptomyces Peucetius Subsp. Caesius АТСС 27952-2, стійких до хлорамфеніколу Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С.105-113
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. Н. Кімак-Голуб, М. Смик, Я. Черник
  Роль антиоксидантів у індукованому рентгенівським опроміненням мутагенезі Drosofila Melanogaster Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 114-120
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. О. Халімончук, А. Петришин, Ю. Пиняга, Д. Федорович, А. Дорош, Ю. Борецький
  Вплив ARS-фланкуючих послідовностей на стабільність бірепліконних Pichia Guilliermondii/ Escherchia coli плазмід у клітинах дріжджів Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 121-125
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Екологія
 1. О. Думич
  Планктонні коловертки коловертки як показник ступеня забруднення ставів Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 126-130
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. В. Кучерявий, В. Скробала, І. Данилик, Р. Данилик
  Екологічна структура рослинного покриву сільських поселень верхів’я басейну ріки Дністер Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 131-138
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. А. Малиновський
  Еколого-ценотична диференціація листяних лісів Українських Карпат Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 139-145
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. І. Шпаківська, О. Марискевич
  Метаболічний коефіцієнт мікробних угрупувань (qCO2) бурих ґрунтів у лісових екосистемах східних Карпат Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 146-153
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 5. М. Цайтлер
  Зміни популяційно-онтогенетичних показників Taraxacum Officinale WEBB EX WIGG у різних еколого-ценотичних умовах Бориславського нафтового родовища Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 154-162
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 6. Й. Царик, І. Царик
  Консорція як загально біотичне явище Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 163-169
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 7. О. Яворська
  Біоекологічна структура сучасної адвентивної флори Київської агломерації Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 170-176
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Зоологія
 1. І. Горбань, Й. Царик, А. Бокотей, Л. Горбань, О. Решетило, В. Пограничний, М. Сеник
  Сучасний стан орніто- та батрахокомплексів басейну верхнього Дністра Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 177-187
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. І. Горбань
  Орнітоценози торфових боліт міжріччя Дністра та Бугу Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 188-199
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. Ю. Забитівський
  Вплив сублетальних концентрацій свинцю на активність травлення цьогорічок коропів Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 200-210
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. О. Іванець
  Зоопланктон водойм мішанолісових екосистем малого Полісся Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С.211-217
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 5. М. Козловський
  Біотичне різноманіття ґрунтових фітонеманод рослинних поясів Українських Карпат Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 218-231
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 6. В. Логвиненко
  Рештки коней з місцезнаходжень еоплейстоцену та раннього плейстоцену України Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 232-240
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 7. С. Матюшенко
  Вплив личинок першого віку тахіни Compsilura concinnata Mg. на загальний вміст азоту, білкових речовин і ліпідів у гусениць непарного шовкопряда (Porthetria dispar L.) Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 241-245
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Мікробіологія
 1. C. Гудзь, І. Баран, Л. Кіт, С. Гнатуш, О. Кулачковський
  Зелені сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 246-252
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. С. Гудзь, Я. Колісник
  Вміст неетерифікованих жирних кислот у клітинах дріжджів Saccharomyces cerevisiae і Schwanniomyces occidentalis Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 253-260
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. І. Русин, О. Мороз, С. Гудзь, С. Гнатуш, О. Кулачковський
  Індукція біогенезу пероксисом у дріжджів Candida pseudotropicalis за умов утилізації олеату й етиламіну Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С.261-270
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. О. Іккерт, Н.Кургалюк, С. Гордій
  Вплив L-аргініну та N?-нітро – L-аргініну на стан енергозабезпечення мітохондрій печінки щурів із різною резистентністю до гіпоксії при дії стресових навантажень Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 271-278
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. А.Кузьменко
  Наслідки впливу іонізуючого опромінення після аварії на Чорнобильській АЕС на здоров’я населення зони радіоактивного забруднення Волинської області Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 279-286
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. М.Маліков
  Регіональні особливості динаміки адаптивних можливостей системи кровообігу в шкільному віці Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 287-296
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. О. Пєшкова
  Вплив спіруліни на імунореактивність, рівень адаптації та фізичної працездатності футболістів у основний період тренування Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 297-302
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 5. Н.Федірко, Ю.Вац, М.Клевець
  Ідентифікація Са2+-активованої, Мg2+-залежної АТФ-ази мікросомальної фракції мембран секреторних клітин ізольованих ацинусів підщелепної слинної залози щурів Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 303-310
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. М. Кобилецька, О. Терек
  Вплив іонів кадмію на вміст фенольних сполук та вільного проліну В рослинах кукурудзи Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 311-316
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю


на першу сторінку