Випуск 29 - список статей


Огляди
 1. Б. Луговий, В. Юкало
  Казокініни – пептиди з антигіпертензивною активністю, які утворюються з білків казеїнового комплексу молока
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 3-15
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Бiофiзика
 1. Л. Івашків, Р. Гумецький, Д. Санагурський
  Часові співвідношення динаміки метаболічних і біоелектричних характеристик раннього ембріогенезу в’юна та шпорцевої жаби
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 15-25
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. Н. Бойко, М. Целевич, Д. Санагурський
  Вплив йонів важких металів на активність Na+, K+-АТФ-ази та динаміку трансмембранного потенціалу зародків в’юна
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 25-32
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Бiохiмiя
 1. К. Дудок, Р. Білий, А. Федорович
  Дослідження лігандних форм гемоглобіну методом електронної оптичної спектроскопії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 32-39
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. Г. Клевета, Я. Чайка, Л. Старикович, Т. Виговська
  Дослідження окремих ферментів антиоксидантної системи ентероцитів тонкого кишківника щурів за умов низькоінтенсивного рентґенівського опромінення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 39-46
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Ботаніка
 1. Р. Дмитрах
  Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath в Україні: поширення, таксономія, морфологія
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 46-52
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Генетика
 1. Н. Голуб, І. Козаревська, Я. Черник
  Індукція нітрозоетилсечовиною домінантних летальних мутацій та X-зчеплених видимих мутацій у Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 52-62
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. А. Лужецький, М. Федоришин, Д. Хофмейстер, А. Бехтольд, В. Федоренко
  Створення системи клонування генів для Streptomyces cyanogenus S136
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 62-69
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Екологія
 1. В. Білонога
  Онтогенез та популяційна структура Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner (Asteraceae) в Українських Карпатах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 69-77
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. А. Малиновський
  Сукцесії рослинності в річкових долинах Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 77-85
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. Ю. Канарський, І. Царик
  Біоіндикаційна роль денних лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea) у дослідженні трансформаційних процесів рослинного покриву заповідних територій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 85-93
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. В. Кияк
  Особливості структури й життєздатності малих популяцій рідкісних та ендемічних видів рослин високогір’я Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 93-102
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 5. <

  М. Сеник
  Орнітокомплекси лучних екосистем заходу України, що перебувають під впливом господарської діяльності
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 102-108
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Зоологія
 1. М. Козловський
  Кількісні характеристики та енергетичні аспекти функціонування фітонематодних угруповань в екосистемах басейну Пруту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 108-118
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. А. Гірна, В. Лєснік
  Аранеокомплекси річищ водотоків басейну верхнього Дністра
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 118-127
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. І. Горбань
  Рідкісні та зникаючі види птахів Шацького національного природного парку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 127-138
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. О. Іванець
  Характеристика зоопланктоценозів деяких озер Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 138-144
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Мікробіологія
 1. С. Гудзь, С. Гнатуш, М. Коструба, І. Баран, О. Подопригора, Л. Кіт, І. Клим, Б. Борсукевич
  Поширення сульфатредукувальних бактерій у водних біотопах Яворівського сіркового родовища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 144-149
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. Д. Леонтьєв, О. Акулов
  Нові відомості про біоту міксоміцетів лівобережного лісостепу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 149-157
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. О. Іккерт, Н. Кургалюк, Г. Ткаченко, М. Гальків, С. Гордій
  Стан системи антиоксидантного захисту і процесів ліпопероксидації у мітохондріях щурів за умов зміни функціонального стану NO-ергічної ланки регуляції
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 157-165
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. Н. Салига, О. Віщур
  Формування клітинного імунітету поросят під впливом імуномодулятора тималіну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 165-171
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. В. Манько, С. Стельмах
  Вплив рутенію червоного на вміст Ca2+ у тканині слинних залоз личинки Chironomus plumosus
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 171-177
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. Н. Кургалюк
  Вплив L-аргініну і блокатора синтази оксиду азоту L-NNA на показники енергозабезпечення мітохондрій міокарда мурчаків за умов гострої гіпоксії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 177-187
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 5. М. Маліков
  Експериментальна оцінка методики розрахунку адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи осіб, зайнятих у промисловому виробництві
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 187-193
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. А. Сафонов
  Сполученість показників структурної трансформації рослин в умовах металевого стресу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 193-204
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. Н. Речевська
  Нагромадження та внутрішньоклітинний розподіл іонів важких металів у мохах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 204-211
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. Г. Бучко, Р. Бучко, Ю. Хруник, Н. Романюк, О. Терек
  Вміст пігментів фотосинтезу та цукрів у рослинах пшениці за дії лазерного опромінення та агростимуліну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 211-218
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. Н. Бучко, О. Терек, М. Скибіцька, Г. Бучко
  Особливості ранніх етапів онтогенезу Salvia sclarea L. За впливу нових регуляторів росту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 29. С. 218
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю


на першу сторінку