Випуск 31 - список статей


Огляди
 1. А. Тарновська, Д. Санагурський
  Вплив йонів кальцію, магнію та високомолекулярних сполук на виживання зародків риб
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С. 3-15
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Біофізика
 1. І. Маcлій, Д. Санагурcький
  Системний підхід до аналізу мембранопов’язаних процесів у період раннього ембріогенезу риб
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С. 16-21
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Біохімія
 1. М. Гончар, М. Майдан, Г. Павлішко, А. Сибірний
  Визначення етанолу в сироватці і цільній крові людини з використанням нового оксидазно-пероксидазного аналітичного набору
  Вiсник Львiвського ун-ту. Серiя бiологiчна. 2002. Вип. 31. С.21-27
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. П. Стапай, В. Ткачук
  Структурні ліпіди і жирнокислотний склад кератину білої та пожовтілої вовни овець
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.28-33
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. Є. Макух, І. Головацький
  Особливості впливу інсуліну, ацетату і цитрату натрію на окремі реакції пентозофосфатного шляху й обміну глютатіону в крові корів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.34-38
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. В. Коробов
  Квазіферментативні активності гемоглобіну в динаміці адаптації до гіпоксії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.39-43
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 5. О. Трикуленко, Л. Дацюк, Я. Чайка
  Вплив сукупної дії малих доз радіації та вітаміну E на інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у білих щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.44-48
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Ботаніка
 1. В. Ткачик
  Мінливість та кореляція морфометричних параметрів особин Dactylorhiza cordigera (Fries) Soö (Orchidaceae) у Брескульсько-Пожижевській популяції (Чорногора)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С. 49-54
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. О. Кагало, Н. Скібіцька
  Флоросозологічна оцінка каньйону р. смотрич як частини заповідного ядра національного природного парку „Подільські Товтри”
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.55-65
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. С. Волгін, А. Степанова
  Морфологія і васкулярна анатомія квітки Feijoa sellowiana Berg та Psidium cattleianum Sabine (Myrtaceae Juss. – Myrtoideae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.66-76
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Екологія
 1. Д. Воронцов, О. Підгребельна
  Флора і рослинність верхового болота „Селище” (Східні Бескиди)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.77-87
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. І. Гончаренко
  Оцінка едафічних режимів заплави р. Псел у межах Сумської області
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.88-94
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. Р. Дмитрах
  Еколого-популяційна різноманітність Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath у Карпатах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.95-99
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. Й. Царик, О. Кузярін, В. Кияк, І. Царик
  Вплив випасання худоби на біорізноманіття пасовищних екосистем
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.100-110
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 5. О. Орлов
  Енергоємність гумусу як критерій гумусового стану ґрунтів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.111-115
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 6. І. Горбань
  Значення долини верхньої Прип’яті для збереження популяцій хребетних тварин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.116-125
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 7. А. Малиновський
  Ценотаксономічна різноманітність високогір’я Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.126-133
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Зоологія
 1. О. Іванець, Т. Микітчак
  Зоопланктоценози заплавних водойм басейну р. Дністер
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.134-139
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. М. Білецька
  Особливості ембріонального розвитку носової капсули рукокрилих
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.140-145
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. М. Козловський
  Оцінка функціональної організації ґрунтових безхребетних на основі фітонематодних угруповань
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.146-154
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. І. Хамар
  Фітопланктон ставів Львівської області
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.155-167
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Мікробіологія
 1. Р. Косів, Л. Паляниця, О. Кулачковський
  Цитологічні зміни сахароміцетів під час їхнього лізису
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.168-174
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Т. Давидовська, В. Тележкін, О. Цимбалюк, К. Богуцька
  Головний фактор патогенності золотистого стафілокока білок А – ефективний модулятор спонтанної електричної та механічної активності поздовжніх гладеньких м’язів сліпої кишки та збуджувальної дії в них ацетилхоліну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.175-182
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. Л. Гіттік, А. Моренко
  Просторова синхронізація біопотенціалів кори великих півкуль мозку в разі вербально-аналітичної та наочно-просторов діяльності (віковий аспект)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.183-191
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. Л. Дубицький, Л. Вовканич, Н. Кривяк, Т. Добуш
  Методичні підходи до вивчення транслокації кальцію Са2+-помпою плазматичної мембрани секреторних клітин шлунка
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.192-197
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 4. М. Маліков
  Порівняльний аналіз адаптивних можливостей серцево-судинної системи працівників промислового виробництва з різним стажем роботи на підприємстві, які проживають у різних кліматогеографічних умовах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.198-202
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 5. В. Манько, О. Ларіна
  Роль SH-груп у функціонуванні Na+-Ca2+-обмінника секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosus
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.203-211
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 6. О. Мусієнко, Д. Санагурський
  Вплив довготривалих занять Хатха-Йогою на функціонування деяких залоз внутрішньої секреції
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.212-224
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 7. О. Іккерт, Н. Кургалюк, Г. Ткаченко, М. Гальків, С. Гордій
  Особливості окиснення НАД- та ФАД-залежних субстратів дихального ланцюга мітохондрій під впливом екзогенного L-аргініну та Nω-нітро-L-аргініну у щурів з різною резистентністю до гіпоксії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.225-232
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 8. Н. Кургалюк
  Стан мітохондріального дихання та окиснювального фосфорилювання у печінці білих щурів за умов рентґенівського опромінення, введення L-аргініну та блокатора синтази оксиду азоту L-NNA
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.233-240
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 9. Г. Ткаченко, Н. Кургалюк, О. Іккерт, М. Гальків, С. Гордій
  Роль трансаміназних реакцій у змінах функціонального стану мітохондрій міокарда щурів під впливом модуляторів АТФ-залежних калієвих каналів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.241-248
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 10. Н. Богдановська
  Про інформативність деяких методичних підходів до оцінки адаптивних можливостей серцево-судинної системи організму дітей молодшого шкільного віку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.249-255
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 11. І. Гложик, В. Снітинський, Р. Іскра
  Активність антиоксидантної системи в жуйних тварин залежно від фізіологічного стану
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.256-260
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 12. О. Степук
  Стан мозкового кровотоку у населення раннього репродуктивного віку під впливом тривалої дії радіації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.261-267
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Г. Бучко, В. Баранов, Р. Бучко, О. Терек
  Активність пероксидази та вміст фенолів у рослинах пшениці за дії агростимуліну та лазерного опромінення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.268-274
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 2. К. Скварко, Н. Бучко
  Вплив про- та антиоксидантів перекисного окиснення ліпідів на схожість насіння та ритмічний ріст фотоактивованих паростків шавлії мускатної
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.275-282
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю

 3. Н. Романюк, Н. Думанчук, Я. Думанчук, І. Сковронська, О. Закорчемна, О. Терек
  Вплив регуляторів росту івіну та емістиму C на ріст та врожайність рослин моркви (Daucus sativus)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 31. С.283-290
     анотація (укр.)    анотація (eng.)    стаття повністю


на першу сторінку