Випуск 32 - список статей


Огляди
 1. О. Акулов, Є. Юрченко, А. Усіченко
  Кортиціоїдні гриби: загальна характеристика, поширення, видове різноманіття, екологічне та господарське значення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 3-16
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. І.Думальська, М.Дика, В.Демчук, Д.Санагурський
  Особливості електричних властивостей зародкових клітин холоднокровних тварин на ранніх етапах розвитку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 17-22
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Герич, Л. Левицька, А. Волошиновський, С. Мягкота
  Люмінесцентний аналіз як метод діагностики сепсису
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 23-30
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Г. Клевета
  Вплив препаратів вітаміну Е на перебіг процесів перекисного окислення ліпідів за умов дії низькоінтенсивного рентгенівського опромінення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 31-36
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О.Мороз, С.Гудзь, О.Кулачковський, І.Русин, Т.Перетятко, Б.Паляниця, І.Кутько
  Роль кодованої геном РЕХ1 АТФ-ази, задіяної в біогенезі пероксисом у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, у селективній автофагійній деградативній інактивації основних ферментів пероксисомного матриксу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 37-55
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Л. Старикович, Т. Виговська, Г. Паук, Г. Клевета
  Вплив 30-добового низькоінтенсивного рентгенівського випромінювання та ефект післядії на активність ферментів антиоксидантної системи еритрону
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 56-63
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. І. Беднарська
  Особливості диференціації Festuca rubra agg. (Poaceae) у флорі Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 64-77
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. Я. Бадрадінов, В. Шахбазов
  Зміни електрокінетичних властивостей ядер сперматогенних клітин шовковичного шовкопряда різних генотипів після впливу КВЧ опромінення на грену
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 78-83
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Б.Осташ, Ю.Ребець, М.Самборський, Х.А.Салас, В.Федоренко
  Секвенування та аналіз нуклеотидної послідовності гену LNDF, що кодує імовірну циклазу 3-го-4-го кілець в кластері генів біосинтезу ландоміцину Е Streptomyces globisporus 1912
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 84-91
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. П. С. Гнатів
  Метаболічні показники адаптації бука лісового в урботехногенному середовищі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 92-99
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Ю. Канарський, І. Царик
  Хортобіонтний комплекс денних лускокрилих (Lepidoptera, Papilionoidea) у ксерофітних і психрофітних біотопах та його біоіндикаційне значення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 100-108
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. I. Случик, В. Случик
  Використання Populus simonii Carr. для оцінки мутагенного фону урбоситеми
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 109-117
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. О.В.Гарбар
  Каріологічні особливості ставковиків фауни України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 117-121
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Закала
  Орієнтація лучної очеретянки (Acrocephalus schoenobaenus L.) в заказнику “Чолгинський” протягом 1996-2002 рр.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 122-127
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. П. Хоєцький
  Стан популяції зубра (Bison bonasus L.) Вв Сколівських Бескидах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 128-133
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Ружіленко
  Методика обліку та вивчення структури популяції деяких видів хижих ссавців за слідами (родина Canidae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 134-138
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Н. Дзюбенко
  Причини змін чисельності та поширення чорного крячка (Chlidonias niger L.) на заході України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 139-146
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. І. Горбань
  Сучасний стан популяцій баранця звичайного Gallinago gallinago L. в Україні
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 147-156
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. О. Іванець
  Динаміка популяцій планктонних організмів у антропогенно трансформованих гідроекосистемах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 157-164
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. І. Загороднюк, Я. Петрушенко
  Амфібії як компонент печерних фауністичних угруповань на території України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 165-171
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Л.Дубицький, Л.Вовканич, Н.Кривяк
  Інгібіторний аналіз взаємодії катіонів металів з Са2++-обмінником ізольованих мітохондрій печінки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 172-177
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Вронська, Р. Федорук, Г. Колісник, Й. Рівіс, М. Хомин, О. Цап, С. Кропивка, І. Пилипів
  Вплив сполук важких металів на показники імуно-біологічної реактивності орга-нізму корів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 178-185
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Мадіч
  Ооцит-кумулюсні комплекси корів як тест-системи функціональної активності фідерних клітин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 186-194
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Федірко, Ю. Вац, О. Пасович, М. Клевець
  Стаціонарний та депо-керований вхід Са2+ в ацинарні клітини підщелепної слинної залози щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 195-205
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. А. Шах
  Вплив відлучення на вміст еритроцитів і гемоглобіну у крові поросят
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 206-210
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. С. Попель
  Особливості будови нервово-м‘язових закінчень в ранньому постнатальному періоді при гіпокінезії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 211-216
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. С. Полотнюк, Т. Берегова, Л. Штанова
  Вплив нітропрусиду натрію на базальну та стимульовану шлункову секрецію ки-слоти у щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 217-221
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. С. Бичкова, В. Манько, М. Клевець
  Вплив цАМФ на функціонування внутрішньоклітинних Са2+-транспортних систем секреторних клітин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 222-228
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. Г. Ткаченко, Н. Кургалюк
  Функціональна роль NO-залежних ефектів адаптації до гіпоксії в інтервальному режимі за умов стресу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 229-238
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. Г. Киричук, А. Стадниченко
  Фізико-хімічні особливості гемолімфи Planorbarius purpura та P. corneus (Mollusca:Gastropoda:Pulmonata: Bulinidae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 239-245
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. О. Іккерт
  Зміни співвідношення Лактат/піруват у тварин з різною резистентністю до гіпоксії під впливом L-аргініну та Nω-нітро-L-аргініну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 246-252
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. О. Іккерт, Н. Кургалюк, М. Гальків, С. Гордій, К. Муращук
  Cистема антиоксидантного захисту і процеси ліпопероксидації під впливом субстратів циклу трикарбонових кислот та екзогенного оксиду азоту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 253-260
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Л. Перепелиця, А. Ленартович, Л. Юрик
  Вплив фізіологічно активних речовин компостів після культивування грибів на морфологічні показники рослин у процесі онтогенезу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 32. С. 261-270
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку