Випуск 33 - список статей


Біофізика
 1. Л. Івашків, Р. Гумецький, Д. Санагурський
  Аналіз динаміки фізико-хімічних характеристик раннього ембріогенезу в’юна за нормальних та екстремальних умов розвитку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 3-11
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Р. Гумецький
  Математичне моделювання коливної динаміки біоелектричних характеристик зародкових клітин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 12-21
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. С. Кияк, В. Феденко, В. Стружко
  Спектральні характеристики препаратів виробництва β-каротину
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 22-26
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. І. Беднарська
  Види збірної групи Festuca glauca agg. у флорі України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 27-41
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л.Стасевич , Я.Харамбура
  Хвороби та комахи-фітофаги сосни звичайної у західному регіоні України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 42-46
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. Ю.Ребець, Б.Осташ, О.Громико, У.Мік, Л.Басілія, В.Федоренко
  Стійкість рекомбінантних штамів Streptomyces albus Cest114 та Streptomyces globisporus 1912 до ландоміцину Е
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 47-54
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Я. Бадрадинов, В. Шахбазов
  Вплив опромінення електромагнітними хвилями ЗВЧ-діапазону на ранніх стадіях розвитку шовкопряда на показники наступного покоління
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 55-59
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Й.Царик
  Деякі завдання з вивчення екотонів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 60-64
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Й. Царик, І. Горбань, Ю. Канарський, В. Кияк, О. Решетило, І. Царик
  Оцінка стану пасовищних систем на основі аналізу поширення птахів, амфібій, метеликів і їх кормових рослин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 65-72
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Малиновський, В. Білонога
  Рослинність екотонів природних та антропогеннозмінених територій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 73-79
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. І. Загороднюк
  Види нижчих тетрапод України: у природі та на папері
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 80-90
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Першко
  Комплексний аналіз конхіологічних ознак черепашок особин родів Fagotia і Microcolpia (Pectinibranchia, Melanopsidae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 91-98
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Т. Чорномаз
  Перлівницеві як хазяї кліщів Unionicola
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 99-103
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Р. Гураль
  Видовий склад прісноводних черевоногих молюсків басейну верхів’я Дністра
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 104-109
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Головачов
  Морфометрична мінливість особин роду Metateratocephalus Eroshenko, 1973 (Nematoda)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 110-116
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. І. Горбань, Г. Бумар
  Експансія сови бородатої Strix nebulosa lapponica Thunberg, 1978 в Україні
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 117-126
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. Е. Арапетян, І. Білінська
  Грізеофульвін як стерилізувальний агент для тканин рослинного походження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 127-131
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Баран, О. Мороз, С. Гудзь, С. Гнатуш
  Метаболізм органічних сполук у зелених фототрофних сіркобактерій та утиліза-ція ними сірководню
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 132-140
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Л. Калачнюк, Н. Лацік-Руснак, Г. Калачнюк, Л. Романишина
  Метаболізм азотовмісних біосубстратів і глюкози мікробною популяцією сліпої кишки свиней за дії пентахлорфенолу та кліноптилоліту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 141-146
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Василенко
  Вплив трематодної інвазії на особливості трофіки Lymnaea balthica (Mollusca: Pulmonata)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 147-151
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Л. Рибіцька
  Кількісний аналіз структурної перебудови судин товстої кишки в разі токсичного коліту, коригованого олігопептидними препаратами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 152-157
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О.Лихолат
  Визначення рівня N-CAM для дослідження можливих нейротоксичних ефектів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 158-162
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. А. Стадниченко, В. Гирин, Л. Іваненко, А. Мокрицька, О. Мостіпака
  Вплив карбофосу на вміст гемоглобіну у гемолімфі Planorbarius purpura (Mol-lusca: Pulmonata: Bulinidae) у норми та за інвазії трематодами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 163-167
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. К. Скварко, Р.Гумецький, Б. Паляниця, В. Іванець
  Аналіз ритміки росту хрінниці посівної в разі дії лазерного опромінення та анти-оксидантів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 168-176
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С.Шемет
  Дослідження ростової та видільної активності паростків кукурудзи в разі дії інгі-бітора проростання ацетохлора
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 177-184
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. К. Скварко, Н. Бучко., І. Скрипа
  Вміст фотосинтетичних пігментів і суми цукрів у листях шавлії мускатної та нагідок лікарських за умов лазерної стимуляції росту рослин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 185-191
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Ю.Лихолат
  Вплив промислових полютантів на анатомічну будову стебел дерноутворюваль-них трав
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 33. С. 192-197
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку