Випуск 34 - список статей


Огляди
 1. О. Кагало
  КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СОЗОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗМІН РОСЛИННОГО ПОКРИВУ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 3-18
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. А. Тарновська, Г. Смалюх, Д. Санагурський
  ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ У ЗАРОДКАХ В’ЮНА (Misgurnus fossilis L.) ПІД ВПЛИВОМ КАТІОНІВ КАЛЬЦІЮ, МАГНІЮ ТА АНТИБІОТИКІВ КЛАСУ ФТОРХІНОЛОНІВ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 19-25
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Бойко, М. Целевич, Д. Санагурський
  РОЗВИТОК ЗАРОДКІВ ТА ЛИЧИНОК В’ЮНА MISGURNUS FOSSILIS L. ЗА УМОВ ВПЛИВУ КАТІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 26-31
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Л.Янович
  ВПЛИВ ФЕНОЛУ НА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ПЕРЕАМІНУВАННЯ У ТКА-НИНАХ UNIO PICTORUM
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 32-40
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Д. Мельничук, Л. Калачнюк, Г. Калачнюк, В. Грищенко, М. Цвіліховський, О. Савка
  МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ В ОРГАНІЗМІ ЖУЙНИХ ТВАРИН
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 41-51
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н.Сибірна, О.Вовк, Л.Дробот
  РОЛЬ ФОСФАТИДИЛІНОЗИТ-3-КІНАЗИ ТА ІНДУЦИБЕЛЬНОЇ NO-СИНТАЗИ У РЕГУЛЯЦІЇ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТРОМБОЦИТІВ У РАЗІ ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 52-56
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н.Панас, Г.Антоняк, В.Снітинський
  СТАН ЕРИТРОПОЕЗУ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕМОГЛОБІНУ ТВАРИН ЗА УМОВ НЕСТАЧІ КИСНЮ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 57-64
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. А.Волторністий, М.Герасимів, Л.Сологуб, Р.Федяков, О.Стадник
  СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА І КАТАЛАЗА У ВМІСТІ РУБЦЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 65-69
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. В. Заїка
  ФОРМУВАННЯ ЛИСТЯНОГО АПАРАТУ РАДІАЦІЙНО УРАЖЕНИМИ ДЕРЕВАМИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 70-75
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Шевченко
  ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КВІТКИ NICOTIANA TABACUM L. ( СОРТ WISCONSIN 38) ТА ЙОГО ЦИТОПЛАЗМАТИЧНИХ ГІБРИДІВ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 76-81
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Я. Дідух , І. Коротченко
  КСЕРОТЕРМНА РОСЛИННІСТЬ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 82-91
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. Л. Чабан, О. Покровецька, М. Стенчук, М. Гончар
  ОТРИМАННЯ ТА ФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕНІТОРЕЗИСТЕН-ТНИХ МУТАНТІВ PICHIA GUILLIERMONDII
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 92-99
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Щербакова, Д. Максимів, Я. Черник
  АКТИВНІСТЬ СИНТАЗИ ОКСИДУ АЗОТУ В НЕЙРОДЕГЕНЕРА-ТИВНИХ МУТАНТІВ ТА МУХ ДИКОГО ТИПУ DROSOPHILA MELANOGASTER
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 100-107
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Д.Максимів , В.Радиш , М.Кучеренко, Я.Черник, Г.Щербата
  ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ РІЗНИХ НАПРЯМІВ ДІЇ НА ДИНАМІКУ РОЗВИТКУ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦІЙ У DROSOPHILA MELANOGASTER
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 108-113
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Мороз, О. Кулачковський, І. Русин, С. Гнатуш, О. Степанюк, У. Венчак, Т. Перетятко, Б. Паляниця
  ВПЛИВ ГЕНЕТИЧНО ДЕТЕРМІНОВАНИХ ПОШКОДЖЕНЬ МЕХАНІЗМІВ БІО-ГЕНЕЗУ ПЕРОКСИСОМ ТА ГЕНЕРАЦІЇ СИГНАЛУ ГЛЮКОЗНОЇ РЕПРЕСІЇ НА ІНАКТИВАЦІЮ АЛКОГОЛЬОКСИДАЗИ В ПРОЦЕСІ МАКРОПЕКСОФАГІЇ У МУТАНТІВ HANSENULA POLYMORPHA
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 114-127
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Н. Орел, Л. Ковальчук
  КЛОНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ГЕНІВ SIR2, RPD3 ТА ОТРИМАННЯ ТРАНСГЕННИХ ЛІНІЙ ARABIDOPSIS THALIANA ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ХІМІЧНИХ МУТАГЕНІВ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 128-134
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. З. Мамчур
  АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕПІФІТНОЇ БРІОФЛОРИ М.ЛЬВОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 135-141
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І.Бутакова
  ОСОБЛИВОСТІ УРБАНОФЛОР МАЛИХ І СЕРЕДНІХ МІСТ КИЇВЩИНИ В МЕ-ЖАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 142-146
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. І. Горбань
  ОЦІНКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ГНІЗДОВИХ ПТАХІВ УКРАЇНИ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 147-158
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Чорномаз
  ВПЛИВ ОБСИХАННЯ НА ПЕРЛІВНИЦЕВИХ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 159-164
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В.Іванців
  ПРОДУКУВАННЯ ЯЙЦЕВИХ КОКОНІВ ЛЮМБРИЦИДАМИ І ЕНХІТРЕЇДАМИ (ANNELIDA : OLIGOCHAETA : LUMBRICIDAE, ENCHYTRAEIDAE) ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 165-172
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. М. Хорняк
  СИНУРБІЗАЦІЯ ПРИПУТНЯ (COLUMBA PALUMBUS L.) У М. ЛЬВОВІ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 173-179
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. Л. Кіт, С. Гудзь, С. Гнатуш, А. Федорович
  ПІГМЕНТНИЙ СКЛАД ФОТОТРОФНИХ ПУРПУРОВИХ СІРКОБАКТЕРІЙ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 180-185
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Г. Ткаченко, Н. Кургалюк, С. Гордій
  ВПЛИВ МОДУЛЯТОРІВ КАТФ-КАНАЛІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІТОХОНДРІЙ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА АДРЕНАЛІНОВОЇ МІОКАРДІОДИ-СТРОФІЇ: РОЛЬ ТРАНСАМІНАЗНИХ РЕАКЦІЙ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 186-198
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О.Дмитроца
  ОСОБЛИВОСТІ ТОПОГРАФІЧНОГО КАРТУВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИ-КЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА РІЗНИХ ВИДІВ УВАГИ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 199-208
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. І. Кузнєцов
  ГОЛОВНІ ЧАСТОТНІ ДІАПАЗОНИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГОЛОВНО-ГО МОЗКУ ЛЮДИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ МАНУАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 209-215
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О.Чуян, В.Пономарьова
  ЗМІНА МОТОРНОЇ АСИМЕТРІЇ УЩУРІВ У РАЗІ АДАПТАЦІЇ ДО ДІЇ НИЗЬКО-ІНТЕНСИВНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДТО ВИ-СОКОЇ ЧАСТОТИ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 216-224
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. О. Пацула, О. Демків
  КАТАЛАЗА ТА АДАПТАЦІЯ РОСЛИН СОНЯШНИКА ДО ТОКСИЧНОЇ ДІЇ КА-ДМІЮ ТА СВИНЦЮ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 225-230
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І.Смоленський, В.Клід
  БРІО- ТА ЛІХЕНО-ІНДИКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО НОРМУВАННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 230-234
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку