Випуск 37 - список статей


Огляди
 1. М. Камінська, Л. Сологуб
  Каротинсинтезуючі дріжджі Phaffia rhodozyma
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 3-12
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. Л. Івашків
  Статистичний аналіз впливу Zn2+ і фактора часу на трансмембранне транспортування Ca2+ і Zn2+ та фізіологічні показники мальків райдужної форелі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 13-24
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Р. Гумецький, К. Скварко, Б. Паляниця
  Біометричний аналіз початкових етапів онтогенезу Rhododendron kotschyi Simonk за дії регуляторів росту та лазерного опромінення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 25-36
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Л. Мочевинський, І. Білінська, В. Кащенко
  Електрофоретичне дослідження АТФ: рибофлавін-5’-фосфотрансферази деяких мікроорганізмів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 37-44
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Калачнюк, Д. Мельничук, Г. Калачнюк
  Одержання клітинних культур із печінки жуйних тварин і вивчення дії екзогенних факторів на інтрацелюлярний метаболізм у гепатоцитах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 45-59
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Антоняк, Н. Панас, В. Снітинський
  Вплив умов гіпоксії на активність ферментів енергетичного обміну в еритроцитах тварин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 60-66
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Карпа, І. Ратич
  Формування системи антиоксидантного захисту в ооцитах курей-несучок
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 67-71
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Г. Ерстенюк
  Кисневотранспортна функція крові за умов кадмієвої інтоксикації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 72-76
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Л. Старикович, М. Кондратюк, О. Лукавецький, Я. Чайка, О. Трикуленко, Л. Дацюк, Г. Паук, Г. Клевета, У. Старанко, Р. Стойка
  Дослідження активності ензимів антиоксидантного захисту та обміну вуглеводів за умов автоімунного тиреоїдиту і дифузного токсичного зоба
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 77-83
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. С. Роговський
  Рівні стресових ситуацій у популяціях деревних рослин та відповідні адаптивні реакції (на прикладі Quercus robur L.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 84-89
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Волгін, А. Степанова
  Морфологія і васкулярна анатомія квітки деяких видів роду Psidium L. (Myrtaceae Juss.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 90-99
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Ткачик
  Нові місцезнаходження асоціації Heracleetum sibirici Tkachyk 1999 (клас Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969) в басейні верхньої течії Дністра
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 100-108
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. В. Шлапакаускас, Й. Варкулевічен
  Селекційна оцінка сортів і гібридів примули (Primula malacoides Franch.) в Каунаському ботанічному саду
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 109-113
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Д. Воронцов, Є. Пука, В. Козловський
  Рослинний покрив оліготрофного пухівково-сфагнового болота Журавлине (НПП “Сколівські Бескиди”)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 114-124
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. І. Бєлоусова, В. Страшнюк, В. Шахбазов
  Вплив метопрену на ступінь політенії гігантських хромосом і прояви кількісних ознак у Drosophila melanogaster Meig.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 125-130
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. І. Смоленський, В. Клід
  Рівні нагромадження важких металів в екосистемах природного заповідника “Горгани”
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 131-135
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Сеник
  Орнітокомплекси лучних екосистем високогір’я Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 136-143
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Ю. Квач
  Фауна гельмінтів бичкових риб (Gobiidae) Тилігульського лиману Чорного моря
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 144-148
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Микітчак
  Морфологічна, розмірно-вікова та вагова характеристики популяції Daphnia (Daphnia) longispina O. F. Müller оз. Журавлине (Сколівські Бескиди)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 149-158
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Бумар, І. Горбань
  Біологія гніздування чорного лелеки Ciconia nigra L. на Поліссі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С.
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Горбань
  Різноманіття птахів пасовищних екотонів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 169-175
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Й. Царик
  Деякі аспекти вивчення внутрішньопопуляційного різноманіття
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 176-184
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. С. Гудзь, С. Гнатуш, Т. Перетятко, Б. Паляниця, М. Коструба, О. Подопригора, І. Клим
  Динаміка змін титру сульфатвідновлювальних бактерій та вмісту сульфатів і сірководню у водах кар’єру Яворівського сіркового родовища в процесі його затоплення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 185-189
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. О. Поляков
  Стан судинного русла підшлункової залози опроміненних осіб. Соноангіопанкреатографія
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 190-197
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Кургалюк, Г. Ткаченко
  Ефективність окисних процесів за впливу L-аргініну й адреналінової міокардіодистрофії у щурів із різною резистентністю до гіпоксії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 198-204
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Копач, Н. Федірко
  Кальцій-залежні зміни функціювання ацинарних клітин слинних залоз у разі дії агоністів холінергічної природи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 205-212
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Радченко, С. Зуб, Б. Пластунов, Л. Плукар
  Вплив різних доз мерказолілу на розвиток загальних неспецифічних адаптаційних реакцій в організмі білих щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 213-217
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. О. Терек, С. Решетило, О. Величко, Н. Яворська
  Інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у паростках сої під дією емістиму C в умовах токсичного впливу іонів свинцю та кадмію
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 218-221
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Пацула, О. Демків
  Система глутатіону в разі адаптації рослин соняшника до токсичної дії свинцю
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 222-226
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Россихіна, О. Вінниченко
  Вплив гербіцидної обробки на ліпопероксидацію і системи її регулювання в зерні кукурудзи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 37. С. 227-231
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку