Випуск 38 - список статей


Огляди
 1. Л. Калачнюк, Д. Мельничук, Г. Калачнюк
  Молекулярні механізми регулювання синтезу, метаболізму й секреції ліпопротеїнів у клітинах печінки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 3-20
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Загороднюк
  Рівні морфологічної диференціації близьких видів звірів та поняття гіатусу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 21-42
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Колесніков, О. Кондратенко
  Історія дослідження хижих ссавців донецько-донських і донецько-приазовських степів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 43-49
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Н. Сибірна, О. Вовк, В. Бурда, А.Федорович
  Вплив L-аргініну та інгібіторів NO-синтази на стан антиоксидантної системи тромбоцитів за умов цукрового діабету 1 типу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 50-56
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Калачнюк, О. Савка, Д. Мельничук, Г. Калачнюк
  Аполіпопротеїн B: особливості метаболізму в клітинах печінки телят при діареї
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 57-66
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Павлішко,, Г. Гайда , М. Гончар,
  Скринінг штамів продуцентів, очищення та первинна характеристика гліцеролоксидази із плісеневих грибів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 67-73
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. С. Волгін, А. Степанова
  Васкулярна анатомія квітки Pimenta officinalis Lindl. та іннервація зав’язі в підродині Myrtoideae (DC.) Endl. родини Myrtaceae Juss.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 74-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Єрохіна, Л. Лесняк, С. Петренко
  Ранньовесняна флора та її стан в ботанічному заказнику “Балка плоска”
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 83-87
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. І. Золотих, А. Некрасова
  Роль генотипу та старіння у зміні експресивності ознаки Bar Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 88-91
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Козаревська, Б. Осташ, М. Самборський, В. Федоренко
  Біосинтез дезоксицукрової частини ландоміцину Е в Streptomyces globisporus 1912: секвенування та аналіз генів lndZ1 та lndZ3
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 92-98
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Страшнюк, О. Горенська, С. Непейвода, В. Шахбазов
  Вплив вiку та аналога екдизону на ендоредуплікацію політенних хромосом і швидкість розвитку Drosophila melanogaster MG
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 99-106
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. П. Гольдін
  Стратегія дослідження структури популяцій морської свині Phocoena phocoena relicta Abel, 1905 (Cetacea, Phocoenidae) у водах України: порівняння вибірок з різних джерел
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 107-117
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Волох
  Поширення і чисельність європейської норки (Mustela lutreola L., 1766) в Україні
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 118-128
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Шквиря
  Онтогенез поведінки вовка (Canis lupus)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 129-132
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Атамась
  Особливості дослідження мікротеріофауни шляхом аналізу вмісту пелеток хижих птахів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 133-136
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Л. Соболенко
  Біотопічна приуроченість та чисельність земноводних заповідника “Медобори”
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 137-142
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Г. Панов
  Значення хвойних порід у живлені бобрів (Castor fiber) за умов Красноярського краю та Українського Полісся
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 143-146
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Т. Куцериб
  Рийна діяльність крота європейського (Talpa europaea L.) у біоценозах Старосамбірщини (Львівська область)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 147-151
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. Л. Дема, Л. Рековець
  Морфосистематичні основи еволюції роду Villanyia (Arvicolidae, rodentia)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 152-156
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. Н. Ружіленко, І. Дикий
  Зимова сплячка борсука звичайного (Meles meles l.) на території Центральної України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 157-160
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. М. Камінська
  Вплив умов культивування на ріст та каротиногенез мутантного штаму 6с дріжджів Phaffia rhodozyma
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 161-164
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Яворська
  Морфолого-культуральні особливості мультирезистентних штамів Mycobacterium tuberculosis
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 165-170
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. О. Пасович, Н. Федірко, М. Клевець
  Адренергічна регуляція функціонування підщелепної слинної залози щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 171-177
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Ткаченко, Н. Кургалюк
  Роль трансаміназних реакцій у процесах енергозабезпечення печінки щурів за введення модуляторів КАТФ-каналів і стресу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 178-185
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Подпала, О. Плиска, М. Макарчук , Н. Філімонова
  Адаптація студентів з різним фізичним навантаженням до навчання в педагогічному університеті
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 186-193
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Іккерт
  Рецепторний контроль функціонального стану мітохондрій печінки щурів з різною резистентністю у випадку стресових навантажень під впливом L-аргініну та Nω -нітро-L-аргініну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 194-200
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Дробінська, Л. Остапченко, О. Цирюк, Т. Фалалєєва, Т. Овчарик
  Вплив L-аргініну на ураження в слизовій оболонці шлунка, спричинені серотоніном
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 201-204
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. О. Головач, В. Козловський, О. Демків
  Забруднення сільськогосподарських ґрунтів важкими металами та характер їхнього перерозподілу у рослинах кукурудзи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2004. Вип. 38. С. 205-211
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку