Випуск 39 - список статей


Огляди
 1. І. Горбань
  Зміни в орнітофауні боліт українського Полісся
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 3-12
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Яворська
  Резистентність Mycobacterium tuberculosis до антимікобактеріальних препаратів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 13-25
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. К. Дудок, О. Мороз, І. Влох, Р. Влох, М. Особа, Н. Гринчишин, Н. Ільчишин
  Динаміка вмісту молекул середньої маси у плазмі крові щурів за тривалої алкогольної інтоксикації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 26-32
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Калачнюк
  Молекулярні механізми трансляційних переключень на рибосомах клітини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 33-39
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Л. Калачнюк, Д. Мельничук, Г. Калачнюк
  Активність мітохондріальних ензимів у разі порушень ліпідного метаболізму в гепатоцитах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 40-46
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. І. Беднарська, О. Кагало
  Festuca Heterophylla Lam. (Poaceae) – зникаючий вид флори України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 47-53
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. Н. Матійців
  Генетичне картування X-зчеплених нейродегенеративних мутацій у Drosophila Melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 54-59
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Навроцька, О. Салов, В. Шахбазов
  Прояви ефекту фізіологічного гетерозису в лініях шовковичного шовкопряда
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 60-65
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. І. Случик
  Використання Populus berolinensis Dipp. для оцінки мутагенного фону урбосистеми
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 66-70
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Кагало, Н. Паньків
  Насіннєва продуктивність Сoronilla coronata L. (Fabaceae) у популяціях на північно-західному Поділлі (Україна)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 71-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. К. Дорошенко
  Індикаційне значення деяких популяційних параметрів ефемероїдів (на прикладі Galanthus nivalis L.) для оцінки стану фітоценозів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 83-95
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Царик, Ю. Канарський
  Денні метелики (Lepidoptera, Diurna) – індикатори транформаційних процесів ксерофільних біотопів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 96-102
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Я. Омельковець, Я. Степанюк
  Будова слухової кори окремих представників комахоїдних та рукокрилих
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 103-109
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. К. Герус, В. Крижанівський
  Сучасний стан популяцій зубра в Україні
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 110-113
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Закала
  Гніздування великої очеретянки (Acrocephalus arundinaceus L.) на заході України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 114-124
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. В. Шкаран
  Характер весняної міграції птахів в околицях Шацького біолого-географічного стаціонару
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 125-134
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Юзік, О. Дзизюк
  Фазан звичайний Phasianus colchicus L. у різних мисливських угіддях
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 135-140
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Імунологія
 1. І. Ткаченко, К. Гаркава, О. Карпов
  Імунотропні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон гідрохлорид, індуктора інтерферонів першого типу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 141-147
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. М. Гнатюк, Л. Рибіцька
  Вплив олігопептидних препаратів на структурну перебудову гладкої м’язової тканини товстої кишки в разі свинцевої інтоксикації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 148-153
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. В. Баранов, Л. Зубчик
  Вивчення хімічного та радіонуклідного складу фосфоритів і глауконітів та їхній вплив на врожай і біохімічний склад салату й цибулі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 39. С. 154-161
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку