Випуск 40 - список статей


Біофізика
 1. Л. Івашків, М. Целевич, Д. Санагурський
  Дисперсійний аналіз впливу фторхінолонів на активність Nа+, K+–АТФ-ази зародків в’юна
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 3-9
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Макаренко, Н. Карандєєва, І. Васильєва
  Вивчення хімічного складу і біологічної активності препарату групи трофінотропінів – церебралу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 10-15
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. О. Громико, В. Федоренко
  Вплив мутагенів на антибіотичну активність Streptomyces nogalater IMET 43 360 – продуцента протипухлинного антибіотика ногаламіцину
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 16-22
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Шакіна, В. Страшнюк, В. Шахбазов
  Вплив ізогенізації на ступінь політенії й активність пуфінгу політенних хромосом у Drosophila melanogaster Meig.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 23-29
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. С. Горбулінська
  Основи генетичних знань у валеології
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 30-34
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. В. Козловський, Н. Романюк, О. Терек, І. Чонка, О. Колесник, Ш. Болаші, Н. Бойко
  Важкі метали у ґрунтах та рослинах заплави ріки Тиса
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 35-50
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Джура, О. Цвілинюк, О. Терек
  Вплив нафтового забруднення ґрунту на морфофізіологічні особливості рослин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 51-58
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. З. Мамчур
  Брiоiндикацiя забруднення повiтря у місті Львовi та на його околицях
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 59-66
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Смоленський, Я. Штиркало, В. Случик
  Первинна орнітоіндикація Калусько-Бурштинської екосистеми
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 68-72
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. М. Сеник
  Розподіл токових і гніздових стацій горобиних птахів на пасовищних та сінокісних угіддях
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 73-78
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Закала О., Кузярін О.
  Особливості будови та розміщення гнізд чагарникової очеретянки на заході України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 79-87
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Р. Богомаз
  Результати вимірювання дистанції сполохування зайця-русака
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 88-91
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. І. Горбань, Л. Горбань, А.Кийко
  Значення плодоягідних рослин у живленні птахів природних та урбанізованих екосистем
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 92-100
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. І. Дикий
  Особливості поселень борсука (Meles meles L.) на території заходу України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 101-110
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Й. Царик , Р. Гураль , І. Шидловський , І. Яворський , У. Федик
  Колекція прісноводних молюсків В.І. Здуна в Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 111-119
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. О. Макаренко, Т. Григорьєва, В. Аркадьєв, Л. Новик, Г. Даниленко, Н. Карандєєва
  Роль медіаторних механізмів у реалізації антимікробної дії похідних адамантану
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 120-126
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. А. Барладин,, Л. Калачнюк, О. Савка,, О. Сухорська, Г. Калачнюк, М. Мароунек
  Метаболічні особливості змішаних мікробних популяцій сліпої кишки і морфофункціональний стан травного тракту у нутрій та кролів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 127-133
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Манько, О. Великопольська
  Ідентифікація пуринових рецепторів у секреторних клітинах слинних залоз личинки комара-дергуна
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 134-139
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Журавльов
  Динаміка мозкового кровоплину в разі розумових навантажень юнаків, які тривалий час проживали за умов радіаційного забруднення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 140-147
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. О. Терек, Н. Яворська, О. Величко, В. Ткаченко
  Ростові параметри та вміст індолілоцтової та абсцизової кислот у проростків сої за умов гіпо- і гіпертермії в разі дії регуляторів росту івіну та емістиму C
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 148-153
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Хромих
  Роль мінливості активності та молекулярних форм оксидоредуктаз в адаптації амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L. ) до гербіцидного стресу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 154-159
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Л.В. Богуславська, А.О. Тихомиров
  Вплив іонів важких металів на мітотичний індекс апікальної меристеми кореня кукурудзи (Zea mays L.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 160-165
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Сенчишина
  Характеристика водного обміну у представників роду Acer L.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 166-173
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О.І. Терек, О.Т. Демків
  Oнтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти
  П Міжнародна конференція
  (Львів, 18–21 серпня 2004 р.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 174-177
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку