Випуск 41 - список статей


Біофізика
 1. Н. Григор’єва, Л. Чепель, С. Сиренко, В. Шахбазов, А. Фисун, О. Білоус
  Вплив активованої хвилями мм-діапазону води на деякі біологічні об’єкти
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 3-8
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Г. Клевета, Я. Чайка
  Кореляційний та дисперсійний аналіз впливу хронічного рентгенівського опромінення та вітаміну E на активність ключових ензимів антиоксидантного захисту в ентероцитах тонкої кишки щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 9-15
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Сибірна, А. Федорович, В. Бурда, О. Вовк, Т. Буслик
  Використання методу автоокиснення адреналіну для дослідження активності супероксиддисмутази еритроцитів периферичної крові щурів за умов цукрового діабету першого типу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 16-20
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. М. Кучеренко, М. Обнявка, Я. Черник
  Порівняльне дослідження нейропротекторного впливу різних концентрацій препаратів церебролізину та церебралу на дегенеративні процеси в мозку Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 21-25
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Б. Винницька, О. Басараба, Я. Бобак, Г. Шуваєва, О. Маєвська, М. Барська, О. Федірко, Л. Дробот
  Дослідження експресії ізоформ Ruk/CIN85 в нормальних і трансформованих тканинах людини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 26-30
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. І. Смоленський, В. Клід, М. Порайко
  Ліхенохімічна індикація епіфітом Parmelia sulcata забруднення важкими металами зелених зон Івано-Франківської урбоекосистеми
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 31-35
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Ковальчук
  Особливості впливу температурних градієнтів на зелені насадження м. Луцька
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 36-39
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Гірна
  Вплив затоплення на угруповання павуків заплавних екосистем ясеневих дібров верхньодністерської рівнини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 40-45
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Ревега
  Індукція хромосомних аберацій рідкими відходами виробництва Стебницького ДГХП «Полімінерал» у Allium-тесті
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 46-53
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. М. Козловський
  Класифікація фітонематодних комплексів первинних і вторинних наземних екосистем Українських Карпат й перспективи її практичного використання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 54-62
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Ю. Канарський
  Про методику обліків і розрахунку чисельності денних лускокрилих
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 63-70
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Г. Фальфушинська, О. Базан, М. Гузик, В. Катерняк, О. Столяр
  Властивості металотіонеїнів коропа за дії на організм сублетальних концентрацій іонів важких металів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 71-76
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. П. Хоєцький
  Борсук в умовах півдня Закарпаття
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 77-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Уваєва
  Таксономічна ревізія підродини Planorbinae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 83-91
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. О. Зарічна
  Нові середовища для культивування мікобактерій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 92-96
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Камінська, Г. Колісник, Й. Рівіс
  Селекція штамів дріжджів Phaffia rhodozyma, надсинтетиків каротиноїдів та їхня біохімічна характеристика
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 97-102
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Л. Дубицький, Л. Вовканич, Н. Наливайко
  Вплив катіонів одновалентних металів на функціонування Ca2+/H+-обмінника мітохондрій печінки щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 103-108
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Бернада
  Вегетативне забезпечення розумової діяльності студентів молодших курсів з різною швидкістю опрацювання інформації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 109-117
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Х. Гурінович
  Вплив рухливих ігор на стан симпато-адреналової системи глухих дітей молодшого шкільного віку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 118-122
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Л. Маргітай, Б. Паляниця, О. Терек
  Аналіз результатів спектрофотометричного дослідження вмісту фотосинтезувальних пігментів у листках рослин із застосуванням комп’ютерних програм
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 123-131
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Терек, О. Величко, Н. Яворська
  Механізми адаптації проростків сої до стресових умов за дії регуляторів росту емістиму C та агростимуліну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 132-136
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Щербаченко, C. Маєвська
  Адаптивні реакції мохів на вплив іонів свинцю
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 137-141
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Ю. Лесняк
  Ендогенне регулювання спірального росту протонеми мохів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 41. С. 142-146
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку