Випуск 42 - список статей


Огляди
 1. І. Горбань, Л. Горбань, А. Кийко
  Регіонально рідкісні види птахів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 3-14
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Гавриляк, І. Макар, П. Стапай, Г. Седіло
  Особливості субстратно-гормональної регуляції метаболізму у волосяних фолікулах в процесі вовноутворення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 15-21
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. О. Абрамова
  Вплив гіпоксії та адаптації до неї на активність ферментів метаболізму глутатіону у щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 22-25
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Топчій
  Сучасні методи виділення ДНК вищих рослин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 26-31
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. Т. Чинкіна
  Синтаксономічна схема заплавної рослинності гирлової ділянки Дніпра
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 32-37
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. З. Мамчур, А. Савицька
  Екологічна характеристика листяних мохів Шацького національного природного парку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 38-47
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. К. Дорошенко, О. Андрєєва
  Демографічні параметри ценопопуляцій Corydalis solida (L.) Clairv. за умов рекреаційного навантаження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 48-61
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Р. Флюнт
  Вплив висоти над рівнем моря на паразитофауну форелі з водойм басейну Дністра північних схилів східних Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 62-69
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Решетило, Е. Різун, В. Різун
  Проблема смертності земноводних на автошляхах і способи її вирішення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 70-78
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. Р. Косів, Л. Паляниця, Н. Березовська
  Ідентифікація дріжджоподібних грибів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 79-83
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. П. Пукало
  Епізоотичний стан та паразитологічна ситуація в рибницькому господарстві “Янів” (ВАТ “Львівський облрибкомбінат”)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 84-88
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Вичалковська, С. Крамаренко 
  Репродуктивна стратегія наземного молюска Brephulopsis cylindrica (Pulmonata; Buliminidae) Північно-Західного Причорномор’я
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 89-96
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. П. Сліва
  Головні шкідники декоративних дерев, що ростуть у Кракові
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 97-100
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Н. Богдановська, М. Маліков, А. Кузнєцов
  Сучасні підходи до визначення функціонального стану серцево-судинної системи та оцінка їхньої інформативності
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 101-106
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Писаренко, Н. Даниленко, В. Мартиненко
  Гіпотонічний лізис модифікованих еритроцитiв людини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 107-111
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Косаренко, О. Спринь
  Властивості уваги і сенсомоторних функцій та їхній зв’язок з успішністю в дітей середнього шкільного віку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 112-116
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Бродяк, Н. Сибірна
  Морфофункціональні дослідження лейкоцитів периферійної крові за умов експериментального цукрового діабету у щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 117-127
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. О. Дубицький, Г. Габрієль
  Зміни активності глутамінсинтетази листків в онтогенезі озимої пшениці залежно від умов живлення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 128-132
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Терек, Н. Джура, О. Величко, Н. Яворська
  Вміст аскорбінової кислоти в органах рослин осоки шершавої, адаптованих до нафтового забруднення грунту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 133-137
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Баранов, У. Копитко
  Ростовi та бiохiмiчнi характеристики плющiв за дiї препаратiв Байкал-1М-У та Баксiб-ЕМ-2
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 138-141
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Джура, О. Цвілинюк, О. Терек
  Реакції осоки шершавої на нафтове забруднення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 142-146
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Л. Мусатенко, О. Рудишина, О. Терек
  Роль академіка К. М. Ситника в розвитку української фітогормонології
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 147-150
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку