Випуск 43 - список статей


Огляди
 1. Г. Фесенко
  Форми українських назв родового рівня в класифікації птахів фауни України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 3-12
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Ю. Ситник , П. Шевченко , Ю. Забитівський
  Еколого-токсикологічна характеристика Чорного Великого озера Шацького національного природного парку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 13-26
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Й. Царик
  Перспективи та принципи популяційних досліджень фітоценозів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 27-32
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Головчак
  Структура та вплив мікотоксинів на живі організми
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 33-47
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. І. Баран, І. Кушкевич, С. Гнатуш, С. Гудзь
  Систематичне положення, фізіолого-біохімічні властивості та екологія зелених фототрофних бактерій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 48-60
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. А. Галушка, Т. Перетятко, С. Гудзь
  Бактерії циклу сірки та їхня роль у природі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 61-77
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. Н. Рябчикова, Л. Батюк, С. Гаташ
  Математична модель динаміки агрегації еритроцитів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 78-85
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Б. Винницька, Я. Бобак, О. Басараба, Н. Ігуменцева, Л. Дробот
  Розподіл множинних молекулярних форм адаптерного білка CIN85/Ruk між цитозольною та ядерною фракціями клітин A549 аденокарциноми легені людини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 86-90
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Кочмар, С. Ківан, С. Петров
  Особливості розподілу тіаміну у фракціях тканин яєчника жінок за онкопатології
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 91-95
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. І. Вовчук, С. Петров
  Виділення та очищення трипсиноподібних протеїназ із тканини немалігнізованого яєчника
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 96-105
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Кащак, Р. Стойка
  Дослідження міжклітинних взаємодій у змішаних культурах макрофагів лінії J774.2 та фібробластів ліній L929 та NIH3T3: оцінка життєздатності клітин in situ за допомогою флуоресцентної мікроскопії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 106-110
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. М. Марущак, Й. Царик
  Характеристика популяції Poa deylii Chrtek et Jirásex [=Poa granitica Br.–Bl. Subsp. Disparilius (e.i. Nyárády) e.i. Nyárády] (г. Пожижевська, Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 111-114
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Фіцайло
  Lamio Purpureae-Acerion tatarici – новий союз класу Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 115-125
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Ю. Острівна
  Екологічна оцінка місцезростань лісових видів на південній межі лісостепу Правобережної України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 126-133
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Беднарська
  Festuca polesica Zapał. та її гібриди у флорі Західного Полісся (Україна)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 134-144
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. А. Токарюк, І. Чорней
  Fritillaria meleagris L. (Liliaceae) на Буковині – хорологічна характеристика, стан популяцій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 145-150
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Янович, А. Стадниченко
  Вплив фенольної інтоксикації на вміст сечовини в органах нутряного мішка перлівниці (Mollusca: Bivalvia: Unionidae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 151-155
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Тимошенкова
  Вплив господарської діяльності на стан ценопопуляцій Stipa brauneri (Pacz.) Klokov
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 156-160
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. В. Горбань
  Зв’язок водопроникності ґрунтів з іншими їхніми фізичними властивостями у лісових угрупованнях Присамар’я
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 161-165
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Г. Зайцева
  Історія дослідження ссавців Кам’янецького Придністер’я (Хмельницька обл.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 166-173
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Павлюченко
  Порівняльна морфологічна характеристика видів роду Aspidogaster (Plathelminthes, Aspidogastrea)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 174-179
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. Т. Перетятко, С. Гнатуш, С. Гудзь
  Утворення сульфіду Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 за різних умов культивування
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 180-184
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Н. Федірко
  Внутрішньоклітинна сигналізація та Ca2+-залежні білки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 185-196
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Кузнєцов
  Особливості формування адаптивних можливостей серцево-судинної системи школярів у процесі систематичних занять спортом
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 197-201
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Шелевач, Й. Рівіс
  Концентрація загальних ліпідів і високомолекулярних жирних кислот у плазмі крові жуйних тварин за згодовування клітковиновмісного корму
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 202-208
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Л. Лаповець
  Імуномодулювальна дія дозованого фізичного навантаження у здорових осіб молодого віку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 209-215
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Ю. Масікевич
  Дослідження активності ФС 2 гетерозисних гібридів кукурудзи та їхніх вихідних форм
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 216-220
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Я. Калініна
  Ультраструктура кортикальних клітин різних ростових зон кореня Brassica rapa за умов кліностатування
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 221-227
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Лелюк, О. Терек
  Використання регуляторів росту рослин як протекторних сполук у разі забруднення важкими металами рослин сої та соняшника
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 228-232
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Дубицький, Г. Габрієль, К. Ткачук
  Фотохімічна активність хлоропластів листків озимої пшениці за різних умов живлення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 43. С. 233-240
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку