Випуск 44 - список статей


Огляди
 1. С. Бичкова, В. Манько, М. Клевець, О. Кулачковський
  Роль мітохондрій у Cа2+-сигналізації секреторних клітин травних залоз
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 3-14
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. Л. Івашків, Д. Санагурський
  Аналіз динаміки мембранного потенціалу та швидкості поглинання кисню в зародків в’юна за дії інсуліну та адреналіну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 15-21
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Целевич, Р. Фафула, М. Галан, Д. Санагурський
  Аналіз змін сумарної Ca2+, Mg2+–АТФ-азної активності зародків в’юна внаслідок впливу катіонів двовалентних металів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 22-30
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Бабський,, М. Клевець, Н. Банзал
  Вплив гіпертермії на життєздатність клітин фібросаркоми
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 31-36
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Л. Калачнюк, Д. Мельничук, Г. Калачнюк
  Активність ключових ензимів орнітинового циклу у разі порушень метаболізму в клітині
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 37-42
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Федорко, З. Захарієва, С. Чернадчук, С. Петров
  Вплив нікотинової кислоти на активність амінотрансфераз в органах щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 43-45
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. О. Борисова, В. Гончаренко
  Представники Charales деяких озер Шацького національного природного парку (Волинське Полісся)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 46-51
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Г. Кречківська
  Безхребетні відвалів Бориславського озокеритового родовища (Львівська область)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 52-55
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Расевич
  Еколого-ценотичні особливості популяцій Daphne mezereum L. рівнинної частини України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 56-62
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Козловський
  Вплив рекреаційного навантаження на угруповання грунтових нематод ялицевих дібров
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 63-70
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Загороднюк
  Дрібні ссавці заповідника \"Кам’яні могили\":аналіз складу фауни та історичних змін угруповань
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 71-79
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Н. Ялинська, О. Андрущишин, О. Думич
  Зміни чисельності та біомаси одноклітинних і багатоклітинних організмів зоопланктону у придонному шарі ставів за умови їхнього органічного забруднення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 80-88
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Н. Цьонь
  Розвиток зообентосу вирощувальних ставів за різних способів удобрення в умовах західного регіону України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 89-92
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. В. Домніч
  Динаміка впливу популяції муфлона європейського (Ovis ammon musimon) на рослинність степових територій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 93-100
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. I. Shydlovskyy
  Fenetic variability of the lapwing populations that inhabit western Ukraine
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 101-106
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Уваєва
  Вплив швидкості течії на поширення молюсків підродини Planorbinae (Gastropoda: Pulmonata) у водоймах України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 107-110
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. Г. Яворська, Л. Хім’як, М. Грицанюк
  Видовий склад мікроорганізмів, виділених від дітей першого року життя з проявами дисбактеріозу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 111-114
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Горішний, С. Гудзь , С. Гнатуш
  Синтез і дисиміляція глюкози зеленими фотосинтезуючими сіркобактеріями Chlorobium limicolа
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 115-120
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. К. Муращук, О. Іккерт
  Роль системи L-аргінін-оксид азоту у процесах енергозабезпечення щурів різних вікових груп
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 121-127
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Чинкін
  Розвиток психофізіологічних властивостей та функціональної асиметрії півкуль головного мозку дітей у віці від 4 до 7 років
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 128-134
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Єлісєєва, О. Сергієнко, А. Черкас, Д. Камінський, Х. Cемен, О. Кіхтяк, В. Бурда, А. Федорович, К. Дудок, Н. Сибірна, О. Махотіна
  Комплексна оцінка впливу олії з насіння амаранту на функціонально-метаболічний резерв у хворих на цукровий діабет I-го типу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 135-145
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Н. Онещук, Я. Свербивус
  Вплив бурштинової кислоти на транслокацію протонів і редокс-стан проростків кукурудзи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 146-150
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Хромих
  Дослідження участі глутатіон-S-трансферази амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) в детоксикації гербіцидів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 151-154
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Тихонова, О. Молодченкова, В. Адамовська, С. Петров
  Активність ферментів метаболізму вуглеводів у тканинах паростків кукурудзи під впливом водяного та теплового стрес-факторів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 155-157
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. К. Скварко, М. Скибіцька, І. Скрипа
  Вплив гелій-неонового лазерного випромінювання, етанольної й термічної обробки на схожість і проростання насіння Filipendula vulgaris Moench в умовах інтродукції
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 158-163
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Д. Качмар, О. Гарайда, М. Кобилецька, О. Терек
  Вплив саліцилової кислоти на ріст і активність оксидаз у рослин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 164-169
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. М. Біланич
  Вивчення впливу передпосівної обробки різними концентраціями нітрату свинцю на ріст і розвиток ячменю
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 170-174
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Л. Рикун, О. Терек
  Стимуляція росту проростків льону_довгунця (Linum usitatisimum L.) за дії мікрохвильового опромінення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 44. С. 175-180
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку