Випуск 45 - список статей


Огляди
 1. І. Кушкевич, С. Гнатуш, С. Гудзь
  Вплив важких металів на клітини мікроорганізмів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 3-28
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Бичкова
  Роль ІФ3-чутливих Cа2+-каналів у кальцієвій сигналізації секреторних клітин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 29-44
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Є. Макух, О. Оліярник, Д. Вигнан, А. Красневич
  Біохімія альдозоредуктази
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 45-62
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Климишин, Л. Старикович, Г. Клевета, О. Трикуленко, Л. Дацюк, У. Старанко, Р. Стойка,
  Окиснювальна модифікація ліпідів та білків за дії низькоінтенсивного рентгенівського випромінювання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 63-70
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. Ю. Кобів, А. Прокопів, М. Гелеш, Л. Борсукевич, М. Надрага
  Поширення і стан популяцій рідкісних, загрожених та ендемічних видів рослин у північній частині прикордонної ділянки Чивчинських гір (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 71-84
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Г. Лисенко
  Критичний період автогенетичної сукцесії степових фітоценоструктур як вияв процесів філоценогенезу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 85-90
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Козловський, Є. Пука, Д. Воронцов, Н. Романюк
  Оцінка еколого-геохімічної стійкості екосистем Cколівських Бескидів (Українські Карпати) до важких металів та кислих опадів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 91-101
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Киричук, А. Стадниченко
  Вплив іонів міді водного середовища на гістометрію гемоцитів і деякі гематологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі і за інвазії її трематодами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 102-108
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Важненко, Ю. Єщенко, Н. Григорова, В. Бовт , В. Єщенко
  Оцінка стану атмосферного повітря Запорізької області та гранулоцитів крові людей, які мешкають на території з високим рівнем техногенного навантаження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 109-114
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Климишин, Я. Коржинський, Є. Інкін
  Вплив заповідання на відновлення кліматичної верхньої межі лісу в Чорногорі (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 115-120
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Т. Куцериб
  Риюча діяльність Sus scrofa L. протягом літньо-осіннього сезону на Старосамбірщині (Львівська область)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 121-126
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. І. Загороднюк, М. Коробченко
  Поширення та динаміка епізоотій сказу в популяціях ссавців на Луганщині
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 127-138
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. І. Шидловський, Т. Лисачук
  Причини загибелі хижих птахів в Україні
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 139-147
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Ю. Бондарчук, С. Пшеничний
  Чисельність зимуючих чапель в Україні
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 148-153
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Ю. Шубрат
  Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів роду Theodoxus України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 154-159
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. Г. Яворська, І. Шидловський
  Джерела інфікування, ідентифікація збудників та шляхи запобігання мікробному псуванню постійних фіксованих експонатів зоологічного музею
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 160-168
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Ю. Павлова, С. Гудзь, С. Гнатуш, А. Федорович
  Пігменти Thiocystis sp. за умов фотолітоавтотрофного та фотолітогетеротрофного росту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 169-174
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. А. Мадіч, С. Федорова, І. Гевкан, Р. Кхан, О. Штапенко, Ю. Сливчук
  Особливості одержання культури клітин ембріонального фібробласту овець
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 175-180
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Буслик, Н. Сибірна
  Агрегація еритроцитів, індукована речовинами різної природи, за умов цукрового діабету 1-го типу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 181-186
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Шелевач
  Обмінні процеси в організмі бугайців та їх корекція різними формами клітковиновмісного корму
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 187-190
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. М. Яремій, М. Кобилецька
  Ріст та активність супероксиддисмутази у рослинах кукурудзи за дії свинцю ацетату
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 191-194
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Молодченкова
  Особливості функціонування глутатіонзалежної антиоксидантної системи в проростках ячменю за дії фузаріозної інфекції та саліцилової кислоти
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 195-198
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку