Випуск 46 - список статей


Огляди
 1. М. Шульман, О. Пахомов
  Ентомонекрокомплекс – основний функціональний елемент у розкладі та утилізації зоогенного опаду
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 3-12
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Мандзинець
  Властивості макроциклічних лактонів як модуляторів мембранних структур
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 13-32
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. І. Митяй
  Зв’язок критеріїв форм яєць з універсальними константами природи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 33-38
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. І. Пеленська, Р. Пеленський
  Внутрішні поля і наноструктури живих організмів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 39-46
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Ю. Стецишин, В. Дончак, Х. Гаргай, С. Воронов
  Модифікація поверхні поліетилентерефталату декстрином
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 47-53
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Н. Казімірко, І. Шумова, Н. Петруня, І. Стеріоні, А. Коновалов
  Експресія молекул CD95 на поверхні моноцитів і лімфоцитів in vitro під впливом ліпополісахаридів збудників хронічних синуситів, отитів і тонзилітів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 54-58
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Ушакова
  Вплив фракціонованого опромінення в дозі 0,25 Гр на взаємодію гіалуронат-зв’язуючих білків мозку щурів із відповідним лігандом
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 59-64
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Колісник
  Дія тетрахлорметану на організм щурів за умов згодовування β-каротину та біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma IBM Y-5026
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 65-70
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. М. Кучеренко, А. Яценко, Х. Руохола-Бейкер, Д. Максимів, Я. Черник
  Drosophila melanogaster як модельна система для пошуку модифікаторів дистрофін-дистрогліканового комплексу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 71-77
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Й. Царик, І. Царик
  Пошук біомаркерів стану екосистеми
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 78-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. У. Копитко
  Структура популяцій Astrantia major L. в чорногорі (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 83-88
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Кравець
  Антофільні перетинчастокрилі (Hymenoptera) Західного Поділля
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 89-96
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Федоненко, Т. Ананьєва, Н. Єсіпова
  Важкі метали в тканинах і органах cріблястого карася (Carassius auratus Gibelio) Запорізького водосховища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 97-100
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. К. Назарук, І. Хамар
  Структура зоопланктону озера Чорне Велике Шацького національного природного парку як індикатор його антропогенного навантаження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 101-108
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. В. Кияк
  Алгоритм життєвого циклу і динаміка екологічної ніші популяції рослин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 109-118
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. О. Комаров
  Розподіл підстилкових безхребетних довгозаплавних лісових екосистем ріки Дніпро в умовах лісостепу Полтавської області
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 119-128
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. М. Горішний, С. Гудзь, С. Гнатуш
  Метаболізм глюкози та глікогену у клітинах зелених фотосинтезувальних сіркових бактерій Chlorobium limicola YA-2002
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 129-136
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Кушкевич, С. Гнатуш, С. Гудзь, О. Кулачковський, А. Федорович
  Вплив різних концентрацій Pb2+ на фізіолого-біохімічні властивості фототрофних сіркобактерій Chromatium okenii
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 137-146
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Я. Колісник, С. Гудзь, О. Подопригора, І. Клим
  Сульфатвідновлювальні та сіркоокиснюючі бактерії різних біотопів Яворівського сіркового родовища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 147-152
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Л. Дубицький, Н. Наливайко, Є. Кравенська
  Залежність Cа2+-акумулювальної функції мітохондрій печінки від віку тварин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 153-158
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Єрмошина
  Вплив йонів важких металів на миготливий епітелій Batavusiana musiva (Mollusca: Unionidae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 159-164
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Б. Лісовський
  Варіабельність серцевого ритму як показник резервів здоров’я
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 165-171
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. В. Баранов
  Екологічний опис породного відвалу вугільних шахт ЦЗФ ЗАТ \\\"Львівсистеменерго\\\" як об’єкта для озеленення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 172-178
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Дубицький, Г. Габрієль, К. Ткачук
  Накопичення дикарбонових амінокислот та їх амідів у листках озимої пшениці за різних умов живлення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 46. С. 179-184
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку