Випуск 47 - список статей


Огляди
 1. І. Тіханков
  Гідразид малеїнової кислоти – фізіологічно активна сполука широкого спектру дії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 3-20
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. З. Іваницька, Е. Личковський, Д. Санагурський
  Модель локалізації головних потенціалгенеруючих іонів у клітинах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 21-31
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Яремкевич, М. Перун, М. Целевич, О. Заіченко, В. Новіков, Д. Санагурський
  Na+, K+-АТФ-азна активність зародків в’юна in vitro за впливу поверхнево активного полімеру
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 32-41
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. О. Рачков, Ю. Ушенін, Ю. Холодова, В. Негруцька, Л. Пальчиковська, О. Солдаткін
  Дослідження можливості використання метода поверхневого плазмонного резонансу для вивчення взаємодії похідних акридону з ДНК
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 42-48
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Романчук
  Властивості металотіонеїнів жаби Rana Ridibunda з двох популяцій за впливу фунгіциду ТАТТУ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 49-57
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Чорна, О. Лянна, М. Хворостенко, О. Бразалук
  Роль протеолізу в гормонопоезі щитоподібної залози за канцерогенезу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 58-62
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Т. Даниш, М. Вороняк, Н. Дульцева, Н. Шурко
  Синтез кремнеземних сорбентів з лігандами – активними барвниками тріазинового ряду
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 63-69
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Н. Кондратюк, Р. Сибірна
  Використання і модифікування біохімічних тестів для підтвердження приналежності виділених культур до мікобактерій туберкульозу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 70-73
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. К. Дудок, Л. Старикович, І. Влох, Т. Дудок, Н. Гринчишин, Н. Сибірна
  Структурно-функціональні особливості гемоглобіну та активність ферментів еритроцитів крові щурів за алкогольної інтоксикації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 74-80
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. В. Козловський
  Кореляційні зв’язки між вмістом хімічних елементів у мохах, лишайниках і корі хвойних порід Чорногори (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 81-88
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Філяк, А. Сибірний, М. Юрим
  Біодеградація нафтопродуктів у навколишньому природному середовищі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 89-95
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Міщук
  Біохімічні маркери прісноводного двостулкового молюска Anodonta cygnea (Unionidae) за умов переселення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 96-103
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Сметанюк, В. Пішак
  Екологічний аспект потенційно сировинних видів лікарських рослин мезогемеробних екотопів Чернівеччини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 104-109
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. С. Костишин, О. Перепелиця
  Виділення екологічних груп рослин лучних біотопів Чернівецької області за потребою у флуорі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 110-115
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. О. Важненко, Ю. Єщенко, Н. Григорова, В. Бовт, В. Єщенко
  Оцінка техногенного навантаження на атмосферне повітря та визначення стану гранулоцитів крові мешканців різних за рівнем забруднення районів м. Запоріжжя
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 116-122
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Казімірко, А. Ушаков
  Вплив фізичних навантажень на субпопуляційний склад лімфоцитів периферійної крові борців дзюдо в динаміці тренувального макроциклу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 123-129
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Гричан, О. Копач, Н. Федірко
  Cа2+-залежний механізм порушення функціонування підщелепної слинної залози за умов менадіон-індукованого апоптозу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 130-145
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Великопольська, В. Мерлавський, В. Манько
  Зміни вмісту мембранозв’язаного Cа2+ у тканині слинних залоз за дії аденілових нуклеотидів та сураміну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 146-152
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Л. Маргітай, О. Волошин, В. Рошко, А. Крон
  Вплив електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на кількісні показники фотосинтезуючих пігментів покритонасінних рослин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 153-159
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Карпин, Н. Джура, О. Цвілинюк, О. Терек
  Вплив нафтового забруднення ґрунту на ростові показники, вміст пероксиду водню та активність пероксидази рослин бобу (Vicia faba L.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 160-165
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Коровецька, Р. Соханьчак, Н. Джура, О. Цвілинюк, О. Терек
  Стан продихового апарату листків рослин Carex hirta L. За впливу нафтового забруднення ґрунту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 47. С. 166-171
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку