Випуск 48 - список статей


Огляди
 1. Б. Манько, В. Манько
  Cа2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 1-32
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Загороднюк
  Наукові назви рядів ссавців: від описових до уніфікованих
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 33-43
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. О. Яворська
  Нові замітки про деякі адвентивні рослини київської міської агломерації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 44-48
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Р. Черепанин, В. Кияк
  Схожість і життєздатність насіння рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 49-58
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. І. Тіханков
  Різнорідність анатомічної структури листкової пластинки Lolium perenne L.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 59-68
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. О. Аравіцька, Д. Климишин, О. Громико, В. Федоренко
  Отримання та генетична трансформація протопластів штаму Streptomyces nogalater IMET43360
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 69-74
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. М. Нецвєтов, О. Суслова
  Передача вібрацій від автомобільного транспорту на дерева придорожніх смуг
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 75-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Й. Царик, В. Солодкий
  Програма розвитку заповідної справи Чернівецької області
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 83-88
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. І. Шпаківська
  Водорозчинний вуглець у ґрунтах наземних екосистем Сколівських Бескидів (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 89-96
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Г. Зайцева
  Розмноження вовчка горішкового (Muscardinus avellanarius) в умовах Кам’янецького Придністров’я
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 97-102
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Н. Лебедєва, В. Домніч
  Визначення віку лисиці звичайної (Vulpes vulpes L., 1758) за шаруватими структурами зубів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 103-108
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Пісулінська
  Фенологія прильоту та особливості міграцій вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus L.) на Розточчі та Західному Поліссі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 109-114
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Гнатина
  Гніздові біотопи очеретянки ставкової (Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804) на заході України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 115-122
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Т. Пінкіна
  Розмірно-вагові характеристики та виживання молоді ставковика озерного (Mollusca, Pulmonata, Lymnaeidae) в токсичному середовищі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 123-128
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. А. Галушка, Т. Перетятко, С. Гудзь
  Вплив гідроген сульфіду на Escherichia coli
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 129-134
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Щеглова, Н. Лісова, О. Карпенко
  Стимуляція біосинтезу полісахаридів культури Enterobacter sp.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 135-139
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. І. Кушкевич, С. Гнатуш, С. Гудзь, О. Василів
  Акумулювання Cu2+ та Cd2+ клітинами Desulfuromonas acetoxidans за різних концентрацій металів у середовищі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 140-145
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. С. Бичкова
  Вікові особливості взаємодії між внутрішньоклітинними Ca2+-транспортувальними системами пермеабілізованих гепатоцитів щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 146-152
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. В. Богдановська, Г. М. Святодух, М. В. Маліков
  Вивчення постоклюзійної вазомоторної реакції плечової артерії у дівчат у процесі систематичного впливу фізичних навантажень
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 153-156
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. С. Крась, І. Грициняк, О. Іккерт, К. Глазунова
  Вплив сполук селену на стан системи антиоксидантного захисту та процеси перекисного окиснення ліпідів у тканинах коропів звичайних (Cyprinus carpio L.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 157-161
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Гричан, О. Нецик, Л. Дацюк, О. Копач, Н. Войтенко, Н. Федірко
  Кальцій-залежний механізм розвитку радіаційної ксеростомії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 162-173
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. І. Тіханков
  Представники роду Lolium у фізіологічних дослідженнях
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 174-188
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Горова, С. Кулина
  Оцінка токсичності ґрунтів Червоноградського гірничопромислового району за допомогою ростового тесту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 189-194
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Закалик, Д. Вербенець, В. Баранов, Н. Шувар
  Вплив емістиму C та агростимуліну на врожайність рослин перцю солодкого
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 195-200
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Пацула, М. Кобилецька, О. Терек, Ш. Балажі, M. Tовт
  Оксидативні реакції рослин прируслової ділянки ріки Tиса
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 201-204
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку