Випуск 49 - список статей


Огляди
 1. О. Юшина
  Перекисне окиснення ліпідів і мембранний транспорт у зародках холоднокровних
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 3-12
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Генега
  Електричні характеристики мембран зародків риб за дії хімічних чинників
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 13-22
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. А. Бабський,, Ш. Джи, С. Беннетт, Ґ. МакЛеннан, Н. Банзал
  Дифузія води та рівень Nа+ у підшкірній карциномі печінки щура
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 23-31
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Д. Ноздренко, О. Абрамчук
  Вплив диметилсульфоксиду (ДМСО) на динаміку скорочення скелетних м’язів жаби в ізотонічному режимі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 32-37
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. О. Устянська, Д. Нікітінський, С. Петров
  Вплив ін’єкцій тіаміну на активність катепсин-L- та катепсин-B-подібних ферментів в тканинах білих щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 38-42
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. В. Юроніс, В. Снешкене, А. Жьогас, P. Габрилaвичюс
  Фітопатологічний стан інтродукційних хвойних (Abies, Picea, Pinus and Pseudotsuga) в лісах західної і південно-західної частинах Литви
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 43-52
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. I. Tiханков
  Гетеробластия Lolium perenne L.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 53-62
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Ю. Кобів, А. Прокопів, М. Гелеш, Л. Борсукевич
  Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 63-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. О. Решетило, Т. Микітчак, Й. Царик
  Консортивна структура аконіту молдавського типового (Aconitum moldavicum Hacq. ex Reichenb. subsp. Moldavicum) й аконіту деґена типового (Aconitum degenii Gáyer subsp. Degenii) масиву Чорногора (Українські Карпати). (І)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 83-90
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Куцериб
  Характеристика риючої діяльності ссавців на прикладі крота європейського (Talpa europaea L.) у різних екосистемах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 91-96
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Гаврилюк
  Екотопічна приуроченість хвостатих земноводних роду Triturus (Rafinesque, 1815) у Чорногорі (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 97-103
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Назаров, Д. Гудков, Х. Ганжа, Д. Ганжа
  Розподіл потужності дози іонізуючого опромінення в котловині оз. Глибоке в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 104-110
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. І. Загороднюк, І. Дикий
  Нічниця північна (Myotis brandtii) на заході України: ідентифікація, поширення, екомо-рфологія
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 111-127
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. М. Миленька
  Цитогенетична оцінка стану ґрунтів Бурштинської урбоекосистеми
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 128-137
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Ф. Куртяк, Є. Талабішко
  Морфо-біологічна характеристика міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae bonaparte, 1831) з басейну річки Латориця в межах Закарпаття
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 138-141
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Митяй
  Мінливість морфологічних характеристик яєць хижих птахів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 142-150
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Киричук, А. Стадниченко
  Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї іонів важких металів водного середовища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 151-156
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. І. Кушкевич, С. Гнатуш, С. Гудзь, М. Друль, А. Федорович
  Вплив важких металів на властивості Pelochromatium roseo-viridae
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 157-164
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. А. Моренко, О. Павлович
  Особливості просторового розподілу біопотенціалів у півкулях кори головного мозку (альфа- і бета-ритми ЕЕГ) під час ритмічної тонкої рухової діяльності у чоловіків
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 165-173
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Бичкова
  Вплив інсуліну на функціонування внутрішньоклітинних Ca2+-транспортувальних сис-тем пермеабілізованих гепатоцитів щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 174-181
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Т. Чорна, В. Манько, М. Клевець
  Системи транспортування Cа2+ у слинних залозах личинки Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 182-189
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. С. Швайко, О. Дмитроца, Т. Качинська, І. Кузнєцов
  Ґендерні особливості просторової організації викликаної електричної активності кори дітей старшого шкільного віку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 190-194
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. В. Баранов, А. Войціховська, О. Думич, Ю. Забитівський, Д. Рахметов, В. Хмелівський
  Дослідження придатності мулу рибницьких ставів як органічного субстрату для рекультивації ґрунту породних відвалів вугільних шахт
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 195-202
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Величко, О. Сокол, О. Терек
  Всисна сила клітин коренів рослин сої за екстремальних водних умов нафтозабрудненого ґрунту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 49. С. 203-207
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку