Випуск 50 - список статей


Генетика
 1. Д. Климишин,, Т. Грень, В. Федоренко
  Клонування та вивчення гена snorA, імовірного активатора транскрипції генів біосинтезу ногаламіцину у Streptomyces nogalater
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 3-10
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Аравіцька, Я. Грубський, М. Мироновський, О. Миколаїв, О. Громико, Б. Осташ, В. Федоренко
  Вплив ультрафіолетового опромінення на антибіотичну активність продуцента сіоміцину Streptomyces sioyaensis Lv81
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 11-17
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Д. Ганжа
  Оцінка динаміки забруднення верхнього шару ґрунту гамма-випромінюючими радіонуклідами методом радіометричного очікування
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 18-25
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. У. Оксенюк, О. Лобачевська
  Цитохімічний аналіз вмісту нікелю в клітинах гаметофіту моху Funaria hygrometrica Hedw.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 26-34
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Т. Микітчак, О. Решетило, Й. Царик
  Консортивна структура тирличу ваточниковидного (Gentiana asclepiadea L.) і тирличу безстеблого (Gentiana acaulis L.) масиву Чорногора (Українські Карпати). ІІ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 35-43
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. В. Скробала
  Багатовимірна типологія рослинного покриву України: рівень типів рослинності
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 44-51
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. С. Кулина, А. Горова
  Санітарно-гігієнічні показники Червоноградського гірничопромислового регіону, як складова інтегральної оцінки якості стану довкілля
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 52-58
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Ю. Ситник, Н. Осадча, П. Шевченко, Ю. Забитівський
  Еколого-токсикологічна оцінка спрямованості гідрохімічних процесів в озері Пісочне Шацького парку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 59-66
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Н. Волошина, П. Кілочицький, А. Мазуркевич
  Особливості овоцидної дії наночасток олова на яйця Ascaris suum (Goeze, 1782) in vivo
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 67-71
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Н. Демченко
  Динаміка іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я в ХХ ст.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 72-84
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Ф. Куртяк, Є. Талабішко, В. Стегун, І. Великопольський
  Іхтіофауна басейну річки Латориця в межах України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 85-94
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. М. Горішний, С. Гудзь
  Фотосинтезувальні пігменти Chlorobium limicolа YA-2002
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 95-100
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Н. Гричан, О. Копач, Н. Войтенко, Н. Федірко
  Роль карбоангідрази у регуляції функціонування підщелепної слинної залози щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 101-111
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Іванюк
  Вплив ранньої спортивної спеціалізації на електричну активність кори головного мозку у юнаків в альфа-діапазоні ЕЕГ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 112-117
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Л. Рибіцька, М. Гнатюк
  Інформаційний аналіз структурної перебудови м’язової оболонки товстої кишки при токсичному ураженні
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 118-121
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. А. Поручинський, Н. Желамська, Т. Поручинська
  Просторовий розподіл когерентних зв’язків у тета-діапазоні електроенцефалограми підлітків з різним рівнем сили нервових процесів при когнітивній діяльності
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 122-130
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Нецик, Н. Гричан, О. Копач, Н. Федірко
  Роль канабіноїдних рецепторів у регуляції слиновиділення підщелепною слинною залозою щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 131-143
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. О. Баїк, О. Щербаченко
  Вплив іонів свинцю на фізіолого-біохімічні показники мохів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 144-150
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Д. Тищенко
  Вплив автотранспортного забруднення на деякі компоненти системи антиоксидантного захисту у інтродуцентів роду Cotoneaster Medic.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 151-156
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Кияк, І. Микієвич
  Вплив свинцю на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 157-163
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. В. Самохвалова
  Макроелементи рослин за впливу надлишку важких металів в системі ґрунт – рослина
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 164-176
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Карпин, Н. Джура, О. Цвілинюк, О. Терек, З. Диньо, Л. Шимон
  Важкі метали як компонент нафтового забруднення ґрунту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 177-181
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Г. Коровецька, Н. Джура, О. Цвілинюк, О. Терек, З. Диньо, Л. Шимон
  Макроелементний склад рослин Carex hirta L. за дії нафтового забруднення ґрунту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 182-188
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Л. Маргітай, О. Терек, М. Гаврилешко, В. Маргітай, М. Кобилецька, Н. Садовська, Г. Бабенко
  Вплив регуляторів росту на вкорінення живців Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 189-195
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. О. Гарайда, М. Кобилецька, О. Терек
  Морфо-біохімічні показники проростків Zea mays L. за дії саліцилової кислоти та фітопатогену
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 196-201
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку