Випуск 51 - список статей


Огляди
 1. Н. Салига
  Розвиток імунної системи у поросят
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 3-14
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. О. Григор’єва, М. Березовська
  Вплив мікрохвильового випромінювання на чисельність зелених водоростей у культурі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 15-20
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Г. Антоняк, Л. Білецька
  Вплив катіонів кадмію на процеси пероксидного окиснення ліпідів і активність ферментів антиоксидантної системи в лейкоцитах крові тварин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 21-27
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Фальфушинська, Л. Гнатишина, Х. Прийдун, О. Дедоурже-Джеффард, О. Столяр, А. Джеффард
  Мінливість металотіонеїнів прісноводного молюска Anodonta cygnea (Unionidae) з двох природних популяцій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 28-36
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Л. Дацюк, Ю. Перетятко, У. Старанко, Н. Сибірна
  Активність NO-синтази та вміст стабільних метаболітів оксиду азоту у лейкоцитах периферичної крові щурів при введенні L-аргініну за умов хронічного рентгенівського опромінення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 37-42
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. О. Уваєва
  Аналіз асоціації резус-фактора з інфекційними хворобами людей
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 43-48
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Чеботар, С. Чеботар, О. Хохлов, І. Моцний, Ю. Сиволап
  Характеристика за морфометричними параметрами зернівки ліній-аналогів м’якої пшениці, що різняться алелями генів короткостебловості
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 49-54
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Рішко, О. Побережник, М. Кучеренко, Н. Голуб, Д. Максимів, Я. Черник
  Вплив генів-модифікаторів Dad і tkv на фенотиповий прояв мутацій гена дистрофіну у Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 55-62
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. О. Міхєєв
  Біогеоценотична характеристика інформаційного поля борсука (Meles meles L.) в лісах степової зони України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 63-70
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Самохвалова, В. Ворон
  Спосіб індикації та оцінки екологічного стану повітряно забрудненої системи «рослина – ґрунт»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 71-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Р. Флюнт
  Вплив температури води та швидкості течії на паразитофауну Oncorhynchus myiss із форелевого господарства “Ворохта” (басейн Дунаю, північні схили східних Карпат)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 83-88
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. У. Копитко
  Консорти Astrantia major L. в Чорногорі (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 89-92
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Ю. Зізда
  Розподіл кольорових форм вивірки звичайної та окремі аспекти їхньої поведінки у парках м. Ужгорода
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 93-101
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. М. Кушинська
  Комахи-запилювачі тирличів роду Gentiana L. у високогір’ї Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 102-109
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. О. Гаврилюк, Т. Микітчак
  Кормові обє’кти хвостатих земноводних роду Triturus (Rafinesque, 1815) у високогір’ї Чорногори (Українські Карпати): тритон альпійський (Triturus alpestris) (I)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 110-116
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. В. Солодкий, Й. Царик
  Нові підходи до сфери застосування карпатської конвенції
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 117-123
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Ф. Куртяк
  Морфометрична характеристика личинок різного віку міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae Bonaparte, 1831)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 124-131
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Шидловський
  Ернст-Фрідріх Гермар і його спадщина сучасній зоологічній науці
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 132-138
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Лейченко (Богачова)
  Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родини Physidae (Mollusca, Pulmonata) України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 139-144
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. А. Влащенко
  Сучасний стан вечірниці малої (Chiroptera) на території Харківської області
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 145-156
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. І. Загороднюк
  Морфологія епіблеми у кажанів та її мінливість у Eptesicus “serotinus” (Mammalia)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 157-175
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. С. Лаврик, С. Гнатуш
  Зміни вмісту сірки у клітинах пурпурових сіркобактерій Thiocapsa sp. за різної інтенсивності освітлення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 176-186
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Я. Колісник, Н. Щербак, А. Формус
  Мікробіологічні та хімічні дослідження питної води різних водогонів м. Львова
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 187-198
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Галушка, С. Гудзь
  Вплив гідроген сульфіду на поглинання кисню та активність ізоцитратдегідрогенази та алкогольдегідрогенази дріжджів Saccharomyces cerevisiae та Pichia guilliermondii
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 199-205
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. О. Бучко, Р. Іскра
  Антиоксидантна система свиней за умов різної годівлі та утримання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 206-211
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Б. Лісовський
  Особливості зовнішнього дихання у студентів з різним рівнем соматичного здоров’я
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 212-217
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Моравська, С. Вовк
  Зміни вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів у тканинах ембріонів залежно від рівня вітаміну E в раціоні гусей у репродуктивний період
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 218-222
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. А. Шкуропат
  Інтенсивність електрогенезу фонової ЕЕГ приглухуватих підлітків
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 223-230
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. І. Коцан, А. Моренко, Т. Владичко
  Електрична активність кори головного мозку в тета-діапазоні ЕЕГ в умовах реалізації тонкої рухової діяльності людини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 231-236
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Н. Хромих
  Віталітетна диференціація насіння за гербіцидної обробки ценопопуляцій амброзії полинолистої
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 237-242
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Россихіна
  Динаміка пероксидного окиснення ліпідів і активності антиоксидантних ферментів у рослинах гібридної кукурудзи за гербіцидної дії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2009. Вип. 51. С. 243-251
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку