Випуск 52 - список статей


Ботаніка
 1. Н. Загороднюк
  Мохоподібні чагарникових заростей рівнинного Криму
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 3-12
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Солоненко, C. Яровий, Т. Ярова
  Водорості солончаків узбережжя озера Солоне (Запорізька область)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 13-20
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. Р. Макітринський, Є. Думич, Б. Осташ, В. Федоренко
  Вплив джерел живлення і температури на ріст та синтез моеноміцинів штамами актиноміцетів Streptomyces ghanaensis ATCC14672 та Streptomyces albus R1 moeno38-5+
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 21-29
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Д. Климишин, , Т. Грень, В. Федоренко
  Дослідження ролі гена snogL у біосинтезі ногаламіцину у Streptomyces nogalater
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 30-35
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Н. Лучків
  Особливості вікової та віталітетної структури ценопопуляцій Centaurea carpatiсa (Porc.) Porc.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 36-43
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Микітчак, О. Гаврилюк
  Кормові об’єкти хвостатих земноводних роду Triturus (Rafinesque, 1815) у високогір’ї Чорногори (Українські Карпати): тритон карпатський (Triturus montandoni Boulenger, 1880) (II)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 44-51
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Гайдученко, О. Кусенков
  Дрібні ссавці лісів Ченківського лісництва Гомельського лісгоспу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 52-58
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. С. Левандовська
  Фітопатологічний аналіз сортів айстри однорічної (Callistephus chinensis (L.) Nees.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 59-63
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Л. Гавриленко
  Лишайники запроектованого ботанічного заказника «Миловська балка» (Херсонська область, Бериславський р-н)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 64-69
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. В. Левик
  Фітотоксична оцінка ґрунтів на територіях підземної виплавки сірки Передкарпатського сірконосного басейну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 70-76
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. В. Солодкий, Й. Царик
  Обґрунтування організації науково-виробничого комплексу із збереження та відтворення зубра європейського (Bison bonasus L.) у буковинських Карпатах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 77-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. В. Скробала
  Багатовимірна типологія рослинного покриву України: регіональний рівень
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 83-90
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. О. Решетило
  Просторові аспекти й антропогенна динаміка різноманітності угруповань земноводних басейну верхів’я р. Прип’ять
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 91-100
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. О. Василенко
  Вплив іонів кадмію на живлення Lymnaea palustris (Mollusca: Gastropoda)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 101-106
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. Т. Микітчак
  Фауна гіллястовусих (Cladocera) і веслоногих (Copepoda) ракоподібних водойм басейну р. Шибенка (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 107-116
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. М. Кушинська
  Консортивна структура представників роду gentiana L. у високогір’ї Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 117-125
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. І. Першко
  Систематична структура родини Bithyniidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) з урахуванням конхіологічних, анатомічних та каріологічних ознак
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 126-131
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Уваєва
  Вікові та індивідуальні особливості фільтраційної активності молюсків
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 132-136
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Малих
  Особливості розвитку кліщів-плоскотілок в акарокомплексі промислового винограднику на південному березі Криму
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 137-142
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. О. Пахолюк
  Особливості когерентності хвиль альфа-діапазону за умов наочно-просторового та абстрактно-логічного мислення у юнацькому віці
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 143-151
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Нецик, Н. Федірко
  Ендоканабіноїди регулюють процеси слиновиділення через модуляцію процесів кальцієвої сигналізації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 152-162
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Волошина
  Визначення овоцидної ефективності наночасток магнію на яйця ascaris suum (Goeze, 1782) на тест-об’єктах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 163-166
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. В. Баранов, М. Козловський, М. Гавриляк, С. Бешлей
  Вплив капсульованих добрив на ростові показники, вміст пігментів фотосинтезу та вуглеводів у проростків ріпаку за росту на ґрунтах породного відвалу вугільних шахт
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 167-171
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Корнільєв, В. Єжов
  Накопичення пектинових речовин у плодах і листках нектарина у процесі вегетації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 172-178
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Шевчук, А. Гіголошвілі, Л. Юрчишин
  Особливості стійкості світової колекції сортів гречки fagopyrum esculentum Moench. до збудника бактеріозу pseudomonas syringae van Hall.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 179-184
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Б. Качмар, М. Кобилецька, О. Терек
  Ростові параметри та вміст проліну і триптофану в проростках пшениці triticum aestivum L. за дії саліцилової кислоти і йонів кадмію
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 185-191
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. В. Баранов, Д. Рахметов, М. Гавриляк
  Вплив нових регуляторів росту на ростові та фізіологічні показники проростків тифону на витяжках з ґрунтів породного відвалу вугільних шахт
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 191-198
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. К. Скварко, Т. Починок
  Вплив лазерного випромінювання, УФ-С- та червоного світла на схожість і проростання насіння carlina acaulis L. і carlina onopordifolia Bess.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 52. С. 199-207
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку