Випуск 53 - список статей


Біохімія
 1. О. Дух, С. Вовк
  Сумарний вміст ліпідів і фосфоліпідів у крові та печінці курей при додатковому введенні вітаміну A до раціону
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 3-8
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. Г. Лисенко, І. Данилик, Л. Борсукевич
  Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка Подільських лучних степів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 9-18
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Починок, А. Прокопів
  Особливості формування пагонової системи Saussurea alpina (L.) DC. (Asteraceae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 19-27
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. В. Пасюга
  Вплив еліптично поляризованого мікрохвильового випромінювання на стан хроматину в ядрах клітин людини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 28-33
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Шевцова
  Моніторинг цитогенетичного стану вищих водяних рослин в водоймах зони відчуження ЧАЕС
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 34-40
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Рабик, Б. Осташ, С. Волкер, В. Федоренко
  Виявлення і вивчення регуляторних генів nsdAgh І atrAgh в штамі streptomyces ghanaensis ATCC 14672
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 41-48
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Т. Куцериб
  Характеристика хімічних показників ґрунту у викидах крота європейського (Talpa europaea L.) в екосистемах Верхньо-Дністровських Бескид
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 49-57
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Рабик, І. Данилків, О. Щербаченко
  Структура і динаміка бріофітних угруповань на девастованих землях львівщини (на прикладі відвалу гірничо-хімічного підприємства \"Сірка\")
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 58-66
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. С. Пчеловська, А. Салівон, Ю. Кутлахмедов
  Використання методу радіоємності для визначення стану спрощеної рослинної системи в умовах дії радіаційного та токсичного факторів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 67-76
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. В. Кобів
  Життєздатність популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. в Українських Карпатах і на суміжних рівнинних територіях
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 77-85
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. І. Канцева, Д. Ганжа, Х. Ганжа
  Радіонукліди в біогеоценозах літоральної зони Одеської затоки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 86-93
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Й. Царик
  Самовідновлення популяцій за різних умов їхнього росту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 94-99
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. О. Каглян, В. Кленус, Д. Гудков, З. Широка, М. Кузьменко, О. Назаров, Л. Юрчук, В. Ткаченко
  Рівні накопичення 137Cs хижими видами риб водойм зони відчуження Чорнобильської АЕС
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 100-105
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. Т. Юсипіва, О. Подолкіна
  Вплив промислових викидів SO2 та NO2 на гістологічні показники сходів і підросту Robinia pseudoacacia L.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 106-113
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. О. Волкова, В. Беляєв, В. Карапиш
  Ретроспекивна та прогнозна оцінка радіонуклідного забруднення риб прісноводних водойм України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 114-119
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Л. Янович, Л. Васільєва, О. Жалай
  Морфологія черепашки та м’якого тіла беззубок (Mollusca: Bivalvia: Anodontinae) басейну Дніпра
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 120-126
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Стадник
  Соневі (Gliridae, Rodentia, Mammalia) плейстоцену України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 127-132
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Ф. Куртяк, Л. Крулько
  Батрахофауна Ужанського національного природного парку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 133-142
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. А. Стадниченко
  Мантія прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) як ендостація трематод
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 143-148
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. О. Левицька, С. Ґудзь
  Утворення глікогену в клітинах Chlorobium limicola за умов різного забезпечення азотом і фосфором
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 149-155
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Громико
  Фунгіцидна та антибактерійна активність актиноміцетів, виділених з ризосфери ялівця високого Juniperus excelsa Bieb
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 156-160
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Н. Богдановська
  Адаптивні зміни кардіодинаміки в осіб різної статі під впливом систематичної м’язової роботи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 161-166
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Гричан, О. Копач, Р. Макаровська, Н. Войтенко, Н. Федірко
  Взаємодія Сa2+-транспортних систем плазматичної мембрани та мембран внутрішньоклітинних депо Сa2+ в ацинарних клітинах підщелепної слинної залози
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 167-180
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Н. Кияк, І. Микієвич
  Вплив абіотичних стресових факторів на інтенсивність пол та активність супероксиддисмутази у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 181-187
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Россихіна
  Стан антиоксидантної ферментативної системи рослин кукурудзи за дії ґрунтових гербіцидів та посухи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 188-198
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Т. Легостаєва, А. Крючкова
  Вплив регуляторів росту на формування зеленої маси живців верби білої
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 199-203
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Л. Богуславська, Н. Павлюкова
  Проліферативна активність меристемних клітин коренів рослин пшениці в умовах дії іонів важких металів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 204-208
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку