Випуск 54 - список статей


Огляди
 1. Ю. Салига
  Оцінка біологічного впливу хлорпірифосу і деякі аспекти його нейротоксичності
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 3-14
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Д. Климишин,, О. Громико, Т. Грень,, О. Німець, М. Гончар, В. Федоренко
  Хімія та біологія ногаламіцинів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 15-26
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Климишин
  Оптимізація, охорона і раціональне використання рослинності високогір\'я та верхньої межі лісу Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 27-40
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. В. Дрель
  Роль PARP-1 у регуляції функціонування клітини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 41-50
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біотехнологія
 1. Ю. Стецишин, А. Коструба, О. Жолобко, Т. Курисько, В. Дончак, Х. Гаргай, Л. Ріпак, С. Воронов
  Дослідження адсорбції альбуміну на поверхні модифікованого скла методом еліпсометрії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 51-58
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. М. Бура, С. Мандзинець, М. Темник, Н. Головчак, Д. Санагурський
  Розвиток зародків і личинок в’юна Misgurnus fossilis L. за умов впливу низькоінтенсивного гелій-неонового випромінювання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 59-68
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. І. Мацьопа, Н. Григор’єва, І. Давиденко, А. Велика
  Окисномодифіковані білки за гістохімічними даними у нирках щурів при інтоксикації тетрахлорметаном та дії мелатоніну і настоянки ехінацеї пурпурової
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 69-74
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Шелевач
  Рівень високомолекулярних жирних кислот у печінці бугайців та його корекція шляхом згодовування клітковиновмісного корму
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 75-78
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Л. Калачнюк, І. Сидір-Басараб, Д. Мельничук, Г. Калачнюк,
  Корекція обсягів глюкогенних амінокислот у крові за умов розвитку алкогольіндукованого стеатозу печінки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 79-85
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Моравська, С. Вовк
  Зміни жирнокислотного складу загальних ліпідів і вміст продуктів пероксидного окиснення в жовтку яєць при введенні у раціон гусей вітамінів А, D3, Е
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 86-92
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. У. Старанко, М. Люта, Ю. Перетятко, Л. Дацюк, Н. Сибірна
  Вплив оксиду азоту на проліферативну активність і апоптоз мононуклеарів периферичної крові людини за дії іонізуючої радіації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 93-100
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Р. Іскра
  Вміст глюкози, продуктів перекисного окиснення ліпідів і активність ферментів антио-ксидантного захисту у крові поросят за дії хлориду хрому
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 101-106
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. Л. Борсукевич
  Сингенетичні зміни вищої водної рослинності басейнів верхніх течій Дністра, Прута і Західного Бугу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 107-114
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. З. Мамчур
  Урбанофільні епіфітні мохи у м. Львові
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 115-122
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Д. Ганжа, С. Міцкевич, Б. Сплошной, М. Крачковський
  Особливості радіометричної зйомки поверхневого забруднення територій бета-випромінюючими нуклідами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 123-131
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Зайцева, О. Гнатина
  Трофічні зв’язки сови сірої (Strix aluco L.) з мікромамаліями на території Чернігівського Полісся
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 132-137
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Царик
  Значення соціальних комах (Formicidae) для збереження біоти антропогенно трансформованих екосистем
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 138-144
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Х. Ганжа, В. Кленус, Д. Гудков
  Форми вмісту радіонуклідів у донних відкладеннях і вищій водяній рослинності озерних екосистем Чорнобильської зони відчуження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 145-150
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Р. Черепанин
  Особливості генеративного розмноження у популяціях рідкісних аркто-альпійських видів рослин Чорногори (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 151-158
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. О. Рильський, О. Шерстобоєва, П. Гвоздяк, Є. Гороховський
  Визначення інтенсивності пігментації мікроорганізмів за допомогою комп’ютерної програми Adobe Photoshop
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 159-164
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. T. Бойко
  Перші відомості про ліхенобіоту регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» (Миколаївська область)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 165-171
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. У. Копитко
  Основні популяційні показники Astrantia major L. в різних екологічних умовах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 172-176
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. Я. Грубський, М. Лопатнюк, М. Мироновський, Б. Осташ, О. Громико, В. Федоренко
  Характеристика ознак стійкості до антибіотиків у продуцента тіопептидного антибіотика сіоміцину Streptomyces sioyaensis Lv81
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 177-186
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. П. Монтвід
  Розподіл хіазм в мейоцитах поперекових секцій пиляка у гібридів F1 кавуна з різною онтогенетичною пристосованістю
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 187-193
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. О. Панчук, В. Серебряков
  Чорний лелека Ciconia nigra L. в Західному Поліссі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 194-202
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Є. Сосновський, А. Прокопів
  Членистоногі-фітофаги фікусів (Ficus L., Moraceae Link) в оранжерейній культурі Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 203-207
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Ю. Квач
  Угруповання багатоклітинних паразитів бичкових риб (Actinopterygii: Gobiidae) ком-плексу водойм Нижньодністровського басейну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 208-215
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Т. Єрмошина, О. Павлюченко
  Різноманітність перлівницевих водойм України та їх зараженість Aspidogaster conchicola
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 216-221
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. А. Стадниченко, Н. Стельмащук
  Молюски родини melanopsidae (Gastropoda, Pectinibranchia) України: гістологія і гістохімія сполучної тканини та залозистого епітелію гепатопанкреаса
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 222-230
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. А. Моренко
  Cтатеві особливості динаміки спектральної щільності потужності α-ритму ЕЕГ при здійсненні людиною слухо-моторних координацій з короткими часовими інтервалами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 231-238
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Н. Хромих
  Зміни активності глутатіон-s-трансферази та вмісту глутатіону у листі дводольних бур’янів за дії гербіциду харнес
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 239-244
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Кулік, А. Крючкова, О. Марцофей
  Дія гумісолу на вміст пігментів фотосинтезу в листках верби білої
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 245-250
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Семенова, С. Петров
  Показники антиоксидантного статусу у клітинах представників Chlorophyta, Bacillariophyta, Chrysophyта за різних концентрацій міді в середовищі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 251-256
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. К. Костюк, В. Грубінко
  Вплив іонів цинку, свинцю та дизельного палива на ліпідний склад мембран клітин водних рослин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2010. Вип. 54. С. 257-264
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку