Випуск 55 - список статей


Огляди
 1. А. Стадниченко, Т. Скок
  Життєві цикли ставковика озерного і витушки рогової (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 3-19
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. О. Вакуленко, О. Даценко, О. Григор’єва, М. Березовська
  Реакція різновікових культур водорості Chlorella vulgaris Beijerinck на мікрохвильове опромінення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 20-26
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. О. Клімова, О. Звягінцева, А. Малишев
  Зміна співвідношення білкових фракцій сироватки крові у експериментальних тварин різного віку після імунізації цитотоксичною сироваткою хворих з аутоімунним захворюванням – міастенією
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 27-33
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Орлова, С. Петров
  Активність металопротеїнази матриксу (MMP-2) і катепсиноподібної протеїнази D у різних видів змій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 34-38
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Люта, А. Федорович, В. Бурда, К. Дудок, І. Ференц, Н. Сибірна
  Вплив агматину на фізико-хімічні властивості гемоглобіну щурів за експериментального цукрового діабету
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 39-46
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Устянська, О. Шварцова, С. Петрова, С. Петров
  Регуляція вітаміном B1 та його тіольною формою активності катепсин-L-подібних ферментів в органах білих щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 47-51
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. М. Пірогов
  Лишайники Українського Розточчя
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 52-60
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Буюн
  Особливості репродуктивної біології Guarianthe bowringiana (J.H. Veitch ex O’Brien) Dressler & W.E. Higgins (Orchidaceae Juss.) за умов оранжерейної культури
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 61-72
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. О. Твердохліб
  Успадкування ознак у гібридів видів і форм підроду Boeoticum з твердою пшеницею та їхньому потомстві від ступінчастих схрещувань
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 73-80
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. П. Монтвід
  Поведінка хромосом при гібридизації Solanum melongena з Solanum aethiopicum aculeatum group
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 81-86
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Ю. Борецький, Л. Фаюра, В. Борецький, В. Маковецька, К. Капустяк, А. Сибірний
  Конструювання та дослідження мутантних алелів гена Rib1 Pichia guilliermondii, що кодує ГТФ-циклогідролазу II
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 87-93
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. С. Лєщова, Л. Чуніхін
  Дози опромінення населення Білорусі від мінорних радіонуклідів, які випали у результаті чорнобильської аварії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 94-99
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Куцериб
  Структура нір крота європейського (Talpa europaea L.) та специфіка їхньої будови
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 100-109
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Міхєєв
  Порівняльна характеристика живлення ласки (Mustela nivalis L.) і горностая (M. erminea L.) в лісових косистемах південного сходу України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 110-118
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Яворський, К. Рибка
  Еколого-фауністична характеристика наземних молюсків м. Червоноград і його околиць
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 119-124
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. В. Самохвалова, А. Фатєєв, Є. Лучникова
  Еколого-геохімічна оцінка фонового рівня вмісту різних форм мікроелементів ґрунту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 125-133
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. М. Вінічук, І. Ніколова,
  Динаміка накопичення 137Cs окремими видами макроміцетів і рослин бореальних лісових екосистем
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 134-140
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. О. Житова
  Еколого-паразитологічна характеристика озера Грибове природоохоронної зони Овруцького лісгоспу Житомирської області
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 141-145
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Бучко, А. Влащенко, К. Кравченко, М. Судакова, А. Гукасова, О. Кусьнеж
  Матеріали до фауни рукокрилих (Chiroptera) Галицького національного природного парку (Івано-франківська область)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 146-159
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. С. Шаповалов, М. Долгая, В. Цюпко
  Динаміка концентрацій Na+ і K+ при модифікації мембран еритроцитів крові поросят за умов введення мікроелементної композиції у ранньому постнатальному онтогенезі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 160-163
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Федорова, А. Мадіч
  Морфофункціональні ознаки становлення культури епітеліальних клітин яйцепроводів лабораторних мишей і щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 164-169
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Т. Чорна, С. Бичкова
  Вплив ріанодину на АТФ-азну активність мембран гепатоцитів щурів після перфузування печінки інсулінвмісним розчином
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 170-178
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. М. Крась, М. Вітковська, В. Манько
  Стан системи гемостазу у жінок в кінці фізіологічного перебігу вагітності, у післяпологовий період і після кесаревого розтину
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 179-184
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Т. Мосендз
  Вплив дегідратації на периферійний нервово-м’язовий апарат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 185-193
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. В. Бакун, О. Пацула, О. Терек
  Інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у рослин соняшнику та ріпаку за дії трептолему в умовах токсичного впливу іонів цинку та міді
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 55. С. 194-200
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку