Випуск 56 - список статей


Огляди
 1. О. Смірнов, О. Косик
  Флавоноїди рутин і кверцетин. Біосинтез, будова, функції
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 3-11
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Г. Фальфушинська1, Л. Гнатишина1, О. Турта1, О. Осадчук1, М. Касянчук2, О. Столяр1
  Спектральні показники металотіонеїнів карася Carassius auratus як потенційний біомаркер забруднення середовища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 12-21
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Канюка1, Є. Філяк2, Н. Сибірна1
  Функціональний стан еритрону у мишей за умов нокауту гена pttg
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 22-27
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Здіорук, І. Бродяк, Н. Сибірна
  Молекулярні механізми трансдукції лектиніндукованого сигналу у лейкоцитах людей, хворих на цукровий діабет 1 типу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 28-41
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Федорко, О. Устянська, С. Петров
  Регуляція активності 2-оксоглутаратдегідрогенази з печінки щурів коферментами і метаболітами тіаміну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 42-48
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. Т. Крицька
  Адаптаційна здатність декоративних трав’янистих рослин флори Далекого Сходу в умовах Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 49-54
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Могиляк, Е. Арапетьян
  Насіннєве розмноження Dianthus deltoids L. (Caryophyllaceae) за впливу ультранизьких температур
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 55-59
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Дика
  Морфологія і васкулярна анатомія квітки Ledebouria socialis (Bak.) Jessop. (Hyacinthaceae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 60-64
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. А. Солтис-Лелек
  Дикоростучі шипшини природного заповідника „Медобори” та його охоронної зони (Поділля, Західна Україна)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 65-83
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. Б. Осташ
  Характеристика тейхоміцину A1, комплексу антибіотиків, що продукується штамом Actinoplanes teichomyceticus NRRL-BL6726
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 84-90
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Першко
  Особливості каріології представників родів Fagotiа і Microcolpia (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) фауни України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 91-98
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. К. Дядькова1, Н. Романюк2
  Кора Robinia pseudoacacia L. і талом епіфітного лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. як індикатори забруднення атмосфери м. Мелітополя
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 99-104
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Уваєва
  Особливості росту молюсків роду Viviparus у водоймах центрального Полісся України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 105-110
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Решетило
  Diversity of amphibian communities in the ukrainian part of the Prypiat river basin
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 111-120
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Боднар1, С. Горбулінська1, О. Андрейко2, Л. Боднар1
  Індукування хромосомних аберацій у Allium cepa L. зразками новосинтезованих харчових ароматизаторів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 121-128
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. М. Вінічук1, 2, А. Далберг3
  Калій, рубідій і цезій (133Cs та 137Cs) у популяції Suillus variegatus в лісових екосистемах Швеції
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 129-135
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. О. Василенко
  Вплив низьких концентрацій іонів цинку на розмір середньодобового раціону ставковиків (Mollusca: Pulmonata: Lymnaeidae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 136-140
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Л. Юрчук
  Екомережа біосферного резервату «Західне Полісся» (картосхема та її легенда)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 141-147
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. О. Іванець
  Зоопланктон заростей водяної рослинності ставів західного лісостепу України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 148-156
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. Н. Ялинська, О. Андрущишин, О. Думич, О. Савицька
  Збіжність значень, які характеризують функціональну активність зоопланктону і забруднення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 157-163
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. В. Бортновський1, Л. Чуніхін2
  Передумови до класифікації радонової небезпеки території Республіки Білорусь за не-прямими показниками
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 164-170
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. У. Копитко1, О. Сачок2
  Комахи – запилювачі видів Astrantia major L. (Apiaceae), Arnica Montana L. (Asteraceae) та Knautia dipsitifolium Kreutzer (Dipsacaceae) в Чорногорі (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 171-176
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Л. Янович, М. Пампура
  Співіснування перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) та дрейсен (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) у водоймах і водотоках України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 177-185
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Я. Дебелий, В. Серебряков
  Особливості гніздової біології лиски Fulica atra L. на території Центральної України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 186-192
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. О. Зарічна
  Особливості змін ферментативної активності мікобактерій під дією солей флуренізиду
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 193-198
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Кушкевич, С. Гнатуш, О. Кулачковський
  Акумуляція іонів важких металів клітинами Chlorobium limicola IMB K-8 та їхні цитоморфологічні зміни за впливу кадмій сульфату
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 199-207
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. В. Гавриляк
  Електронно-мікроскопічні дослідження ультраструктури людського волоса в нормі та при патології
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 208-213
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Тимченко
  Психофізіологічні особливості учнів підліткового віку з різними біоритмологічними типами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 214–220
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. А. Горова1, С. Кулина1, О. Шкреметко2
  Про біоіндикаційну оцінку впливу на довкілля ставків–накопичувачів шахтних вод (на прикладі Червоноградського гірничопромислового регіону)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 221–226
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Кобів
  Онтогенез Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 227-233
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Россихіна, В. Лашко
  Активність ферментів переамінування в стиглому зерні рослин гібридної кукурудзи за дії гербіцидних препаратів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 234-238
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Г. Россихіна1, Ю. Лихолат2, Л. Кирпита2
  Активність ферментів-детоксикаторів активних форм кисню газоноутворюючих трав за комплексної дії токсикантів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 239-244
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Рубцова, Т. Рожок, Н. Джуренко, І. Коваль
  Анатомічні показники, як критерій зимостійкості витких троянд роду Rosa L. в умовах лісостепу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 245-249
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Л. Богуславська, Л. Шупранова
  Зміни амінокислотного складу меристемних клітин коренів кукурудзи за дії іонів нікелю
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 250-254
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. В. Ловинська, О. Вербицька
  Вплив стимулятора росту «Епін» на деякі фізіологічні показники проростків Salvia splendens L. в умовах модельного досліду
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 255-259
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ювілеї та дати
 1. М. Вахрамеева¹, І. Тимченко², З. Мамчур³, Т. Хміль³, О. Жук³
  Науковий доробок Михайла Загульського (у 2010 йому б виповнилося 50)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 56. С. 260-262
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку