Випуск 57 - список статей


Огляди
 1. Н. Стецула
  Історія досліджень мишоподібних гризунів гірських екосистем Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 3-11
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Стельмащук, А. Стадниченко
  Що ми знаємо наразі про чорнушок (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) України?
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 12-23
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біотехнологія
 1. Н. Іванова
  Розробка протоколу клонального мікророзмноження in vitro Begonia riger elatior для масового виробництва садивного матеріалу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 24-29
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Грень, Б. Осташ, Я. Грубський, М. Лопатнюк, В. Федоренко
  Вплив плейотропних регуляторних генів absB, relA та afsS на біосинтез сіоміцину штамом Streptomyces sioyaensis Lv81
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 30-37
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. О. Яремкевич1, І. Поліщук2, С. Мандзинець2, М. Бура2, Д. Санагурський2, В.Лубенець1, В.Новіков1
  Дисперсійний аналіз впливу похідних тіосульфокислот на зміни активності Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна за умов дослідження in vitro
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 38-46
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Р. Іскра
  Функціональний стан антиоксидантної системи і вуглеводний обмін у крові щурів за дії неорганічної та органічної сполук хрому
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 47-52
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Кузьміна, Д. Остапів
  Активність та ізоформи супероксиддисмутази у тканинах репродуктивних органів щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 53-58
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. У. Старанко1, Л. Дацюк1, А. Яланецький2, В. Гержикова2, В. Мізін2, Н. Сибірна1
  Коригуючий ефект природного поліфенольного комплексу червоного вина на систему периферичної крові за дії низьких доз іонізуючого випромінювання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 59-67
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. А. Гнатуш, В. Дрель, Н. Сибірна
  Антиоксидантний ефект природних поліфенольних комплексів винограду у тканинах нирок щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 68-76
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. М. Грицина
  Особливості онтогенезу особин Verbascum densiflorum Bertol. зумовлені рівнем їхньої життєвості в популяціях
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 77-83
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Пірогов
  Ліхенобіота Українського Розточчя. І. Екологічні комплекси лишайників
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 84-93
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Борисова1, В. Гончаренко2
  Розподіл видів Charales в озерах Волинського Полісся (Україна)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 94-101
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. Ю. Шаловило1, Я. Черник1, Р. Білий2, Н. Голуб1
  Вплив імовірних генів-модифікаторів nAchRA–30D та Cam на прояв мутантного дистрофінового фенотипу у Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 102-110
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Матійців, І. Могиляк, Я. Черник
  Пошук генів-кандидатів, що зумовлюють нейродегенеративний фенотип у мутантів Drosophila melanogaster за X-хромосомою
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 111-116
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Н. Джура
  Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic. (Vicia faba L.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 117-124
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Б. Осташ, Т. Грень, С. Бешлей, В. Баранов, В. Федоренко
  Ріст актиноміцетів in vivo та in vitro на породах центральної збагачувальної фабрики “Червоноградська”
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 125-130
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Вінічук
  Гранулометричний склад ґрунту як фактор накопичення 137Cs рослинами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 131-138
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. А. Зимароєва
  Зміни дистанцій злякування воронових птахів у зв’язку з їхньою урбанізацією
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 139-144
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. С. Бешлей1, В. Баранов2, В. Козловський1, М. Козловський1
  Уміст важких металів у куничнику наземному (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) за умов росту на субстратах породних відвалів вугільних шахт
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 145-150
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Н. Кокар
  Консорти Centaurea jacea L. (Asteraceae) в Українських Карпатах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 151-160
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Т. Куцериб
  Риюча активність дрібних ссавців як чинник ґрунтотворення на території верхів’я басейну Дністра
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 161-169
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. А. Парфенюк
  Формування грибного фітопатогенного фону сортами пшениці озимої
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 170-175
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. Л. Андрющенко1, Н. Романюк1, В. Козловський2
  Індикація епіфітними лишайниками Hypogimnia physodes (L.) Nyl. та Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. стану забруднення важкими металами атмосфери зелених зон м. Львова
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 176-180
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. О. Житова
  Вплив температури середовища на емісію церкарій трематод
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 181-189
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Константиненко
  Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) на різних стадіях очищення стічних вод
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 190-194
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Романюк
  Сила жувальних м’язів і сила укусу куницевих (Mustelidae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 195-199
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. Г. Бурцева, С. Даниленко, Н. Кігель, Я. Жукова
  Вплив бактеріального препарату «МКС» на протеоліз у сиров’ялених м’ясних продуктах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 200-206
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Василів, С. Гнатуш
  Вплив сполук перехідних металів на активність каталази у клітинах сірковідновлювальних бактерій Desulfuromonas acetoxidans
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 207-215
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Є. Гороховський, Ю. Єщенко, В. Бовт, В. Єщенко
  Вміст секреторного матеріалу та цинку в клітинах Панета при єюноілеїті у щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 216-221
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Грінченко, П. Янчук
  Порівняльний аналіз впливу різних доз таурину на гістамінову шлункову секрецію
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 222-235
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. О. Панкова
  Схрещуваність різних видів злаків залежно від дії гамма-променів на материнську рослину
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 236-241
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Голикова
  Вплив промислового забруднення на елементи анатомічної структури пагонів кленів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 242-248
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Лашко, Г. Россихіна
  Вплив гербіцидних препаратів різних класів на електрофоретичний спектр білків та активність ферментів-антиоксидантів у насінні рослин Zea mays L.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. Вип. 57. С. 249-254
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку