Випуск 58 - список статей


Огляди
 1. О. Чайка, Т. Перетятко, С. Гудзь
  Сіркове дихання у прокаріот
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 3-20
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Загороднюк1, І. Дикий2
  Мисливська теріофауна України: видовий склад і вернакулярні назви
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 21-44
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. М. Гончаренко, О. Коновалова, О. Гончаренко
  Мінеральний склад слини школярів з екологічно забруднених регіонів після застосування фітосиропу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 45-53
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Бойко1,2, О. Коркуна1, М. Ридчук2, Т. Врублевська1
  Спектрофотометричне вивчення взаємодії білка альбуміну людського з азобарвником тропеоліном O
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 54-67
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Бучко
  Система антиоксидантного захисту організму поросят за дії добавки гумінової природи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 68-73
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Письменецька
  Хроматографічні спектри вільних олігосахаридів плазми крові здорових донорів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 74-79
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Н. Салига
  Т- і B-клітинний імунітет за умов введення L-глутамінової кислоти
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 80-84
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. М. Пірогов
  Ліхенобіота Українського Розточчя. ІІ. Життєві форми лишайників
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 85-96
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Шапаренко
  Нові знахідки рідкісних степових видів рослин у басейні річки Полузір'я (Полтавська область)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 97-106
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Т. Шкура
  Стан ценопопуляцій Bellevalia sarmatica (Pall. eх Georgi) woronow у межах Лівобережного Придніпров’я України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 107-116
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Спрягайло
  Дендрологічні об’єкти природно-заповідного фонду середнього подніпров’я
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 117-124
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. О. Каглян1, Д. Гудков1, В. Кленус1, З. Широка1, М. Кузьменко1, Н. Поморцева1, В. Ткаченко1, А. Коробович1, Н. Шевцова1, О. Назаров2, Л. Яблонська1, Л. Юрчук1
  Дозові навантаження на риб від інкорпорованих радіонуклідів у Чорнобильській зоні відчуження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 125-130
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Моклячук, Ю. Зацарінна, М. Драга
  Екологічне обґрунтування фіторемедіації забруднених трифлураліном ґрунтів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 131-138
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. С. Пришляк, О. Волкова, В. Беляєв, О. Пархоменко
  Формування рівнів вмісту 137Cs у вищих водних рослинах Київського водосховища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 139-143
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Уваєва
  Фільтраційна здатність живородки болотяної (Mollusca: Opistobranchia: Viviparidae) за дії різних абіотичних чинників водного середовища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 144-149
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Величко
  Ефективність функціонування симбіотичної системи Bradyrhizobium japonicum – рослини сої у нафтозабрудненому ґрунті
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 150-157
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. А. Стадниченко
  Вплив Bilharziella polonica (Plathelminthes, Trematoda) та іонів заліза водного середовища на деякі морфофізіологічні показники Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gatropoda, Pulmonata, Lymnaeidae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 158-164
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Т. Андрусишин, В. Грубінко
  Сезонна динаміка вмісту важких металів у воді та донних відкладах річки Збруч
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 165-174
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. В. Грабовський, О. Дзендзелюк
  Сезонні зміни вмісту 137Cs у деяких лікарських та ягідних рослинах західної України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 175-784
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. М. Горон1, Н. Джура1, О. Романюк2, Л. Шевчик1, Н. Сенечин1, О. Терек1
  Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 185-192
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. О. Житова1, В. Корнюшин2
  Динаміка розмірно-вікової структури популяцій Lymnaea (L.) stagnalis (Gastropoda, Pulmonata) заражених партенітами і личинками трематод
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 193-201
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. О. Сачок
  Комахи - запилювачі свербіжниці ворсянколистої (Knautia dipsitifolium Kreutzer (Dipsacaceae) в Чорногорі (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 202-208
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. І. Горбань, Й. Царик
  Гетеротрофні індикатори стану природних екосистем
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 209-220
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. К. Рибка
  Конхіометрична та фенетична характеристика наземних молюсків Bradybaena fruticum у м.Червоноград та його околицях
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 221-229
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Ю. Струс
  Міграція баранця звичайного (Gallinago gallinago L.) в орнітологічному заказнику "Чолгинський"
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 230-238
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. І. Коренюк, І. Черетаєв, Д. Хусаінов, О. Катюшина, Т. Гамма, O. Колотілова
  Залежність нейротропних ефектів саліцилової, ацетилсаліцилової кислот і їхніх солей від аденозинтрифосфату
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 239-245
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Ніпот
  Вплив бутанолу і гексанолу на аніонний транспорт в еритроцитах барана та курки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 246-250
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Моренко
  Вплив рівня індивідуальної альфа-частоти на потужність піддіапазонів альфа-ритму ЕЕГ та параметри ЕМГ працюючих м’язів під час слухомоторної діяльності у чоловіків
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 251-259
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Г. Тимченко
  Хронобіологічний статус як показник адаптації школярів із різними біоритмологічними типами працездатності
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 260-264
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Н. Хромих
  Стан глутатіон-залежної системи насіння Aesculus hippocastanum за умов антропогенного забруднення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 265-270
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Бойко, М. Кобилецька, О. Терек
  Саліцилова кислота як регулятор росту рослин за умов кадмієвого стресу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 271-279
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Ловинська1, Г. Россихіна2
  Вплив Rhytisma acerinum на прооксидантно-антиоксидантну систему насіння кленів в умовах промислового міста
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 280-285
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. В. Гащишин, О. Пацула, О. Терек
  Акумуляція глутатіону й аскорбінової кислоти у рослин ріпаку (Brassica napus L.) за дії важких металів і трептолему
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 286-291
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. В. Баранов1, С. Бешлей2, Я. Телегус3
  Деякі біохімічні показники адаптації куничника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) до умов едафотопу відвалів вугільних шахт
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 292-299
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. М. Кобилецька, У. Маленька
  Вплив саліцилової кислоти на вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах кукурудзи за дії кадмій хлориду
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 58. С. 300-308
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку