Випуск 59 - список статей


Огляди
 1. І. Царик
  Formicidae як індикатор змін біотичних і абіотичних компонентів екосистем
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 3-11
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Горішний, С. Гнатуш, С. Гудзь
  Метаболізм діоксиду карбону в клітинах зелених бактерій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 12-22
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Отчич
  Біологічні аспекти впливу озону на кров
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 23-36
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біотехнологія
 1. А. Коструба1, Т. Курисько2, О. Жолобко2, В. Дончак2, Х. Гаргай2, Л. Ріпак2, Ю. Стецишин2
  Дослідження адсорбції альбуміну на поверхню скла модифікованого прищепленим наношаром олігопероксид-графт-полі(n-ізопропілакриламід) методом еліпсометрії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 37-43
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Н. Кузьміна1, Д. Остапів1, Н. Гулеюк2, І. Гуменецький2
  Активність і вміст ізоформ СОД в еякулятах самців і виживання сперміїв
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 44-51
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. Г. Лисенко1, І. Данилик2, Р. Кіш3, І. Беднарська4
  Екотопічні особливості осередків ксеротермної рослинності Закарпатської низовини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 52-65
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Павловська, М. Молчанова, А. Тарєєв, І. Костіков
  Морфометричні показники видів і штамів роду Lobochlamys (Chlorophyceae) в умовах агаризованої культури
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 66-72
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Пірогов
  Ліхенофільні гриби Українського Розточчя
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 73-81
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. С. Мельничук, Г. Трохименко
  Аналіз адвентивної фракції флори Кінбурнської коси
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 82-88
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. А. Солтис-Лелек
  Genus Crataegus L. of the Medobory Nature Reserve and its protection zone (Podolian Hills, Western Ukraine)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 89-99
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. М. Рабик, Г. Мутенко, Б. Осташ, В. Федоренко
  Роль гена absA2gh у регуляції біосинтезу моеноміцину а у Streptomyces ghanaensis ATCC 14672
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 100-107
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Н. Різничук
  Особливості онтогенезу Polygonatum odoratum (Mill.) Druce в Українських Карпатах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 108-113
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Кияк, О. Баїк
  Роль бріофітного покриву у ренатуралізації техногенних субстратів на території видобутку сірки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 114-121
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Бурлака
  Віталітетна структура популяції Spiranthes spiralis. (L.) Chevall. На території Ужанського НПП
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 122-126
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. С. Жураківська
  Вікова структура ценопопуляцій Betonica officinalis L. в біогеоценозах північного мегасхилу Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 127-131
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Гарбар1, В. Киричук2, Г. Киричук1
  Вплив стану зарегульованості водотоку річок на структуру прибережних угруповань молюсків
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 132-140
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. В. Кобів
  Вікова структура та щільність популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. в Українських Карпатах і на суміжних рівнинних територіях
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 141-145
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. М. Вінічук
  Порівняльна оцінка накопичення 137Cs рослинами соняшнику та ріпаку ярого залежно від гранулометричного складу ґрунту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 146-153
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. В. Солодкий1, Й. Царик2
  Нові підходи до розвитку екомережі Буковинських Карпат (Чернівецька область)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 154-160
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. Є. Сінгаєвський
  Структура населення герпетобіонтних павуків (Arachnida, Aranei) Національного природного парку Голосіївський
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 161-166
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. М. Кушинська
  Функціональне значення комах-запилювачів п’яти видів роду Gentiana L. у масиві Чорногора (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 167-172
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Т. Скок
  Сезонні особливості овогенезу ставковика озерного (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) в умовах Українського Полісся
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 173-179
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Русєв, В. Закусило, В. Винник
  Biocenosis of mosquitoes in living building in Odessa city and they role in arbovirus circulation
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 180-185
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Волошина
  Порівняльна ефективність методів санітарно-паразитологічних досліджень продуктів харчування
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 186-190
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. С. Заїка
  Трофічні зв'язки сови вухатої (Asio otus: Strigiformes) на території південного сходу України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 191-200
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Л. Янович, М. Пампура
  Зараженість перлівницевих (Bivalvia: Unionidae) України трематодою Rhipidocotyle illense Ziegler, 1883
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 201-208
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. О. Громико
  Антагоністичні властивості актиноміцетів прикореневої зони маслини європейської Olea europaea L.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 209-215
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Наука і суспільство
 1. І. Русєв, В. Винник, Д. Радьков
  Виникнення масових захворювань на туляремію у степовій екосистемі Північно-Західного Причорномор’я внаслідок голоду 1946–1949 років
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 216-226
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. В. Березовський, Р. Янко, О. Чака, І. Літовка, Т. Заморська
  Вплив гіпоксичної газової суміші саногенного рівня на реактивність легень щурів різного віку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 227-234
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Долайчук, Р. Федорук, Ю. Мартин
  Гістологічна структура і масометричні коефіцієнти внутрішніх органів щурів за згодовування сої натурального та генетично модифікованого сортів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 235-241
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Т. Лихолат
  Залежність процесів метастазування від рецепторного профілю та віку хворих на рак молочної залози
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 242-247
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Т. Мосендз
  Гісто-ультраструктурна характеристика нервово-м’язових закінчень скелетних м’язів при терморобочій дегідратації організму
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 248-256
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. В. Пасюга, В. Гусакова, Є. Мамотюк
  Морфологічні зміни внутрішніх органів щурів за умов впливу соків ноні
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 257-270
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. М. Гнатюк,Т. Гаргула, О. Слабий, Л. Татарчук
  Морфометрична характеристика дванадцятипалої кишки у експериментальних тварин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 271-276
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. С. Бесчасний
  Лейкограма і фагоцитарна активність лейкоцитів периферичної крові у дітей 6–11 років зі сенсоневральною туговухістю II–III ступеня
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 277-286
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. В. Більчук, Г. Россихіна-Галича, Г. Коновалова
  Участь супероксиддисмутази та пероксидази клітин апікальних меристем і зони розтягнення кореня кукурудзи у процесі адаптації до дії важких металів і гіпертермії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 287-293
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Штірбу1, Н. Шадура2
  Особливості онтогенетичних змін активності фотосинтетичного апарату листкiв у виноградних рослин (Vitis vinifera L.) при щепленні на різні підщепи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 294-300
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Хромих
  Функціонування глутатіонового циклу в апікальній меристемі та зоні росту коренів проростків кукурудзи за дії іонів кадмію і високої температури
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 301-305
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Палій
  Взаємозв'язок між інтенсивністю фотосинтезу, основними факторами зовнішнього середовища та умовами живлення Nepeta cataria var. citriodora Beck. і Agastache foeniculum Pursh.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 306-314
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Е. Арапетьян, Б. Паляниця
  Реакція насіння Aster alpinus L. (Asteraceae) на обробку мікроелементами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 59. С. 315-320
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку