Випуск 60 - список статей


Огляди
 1. О. Яцків, А. Тарновська
  Причини і форми чоловічого непліддя та методи діагностики еякуляту як основного показника чоловічного здоров’я
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 4-20
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Зинь
  Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз і мембранний транспорт у живих організмах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 21-39
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Бішко
  Гістамін і блокатори гістамінових рецепторів. Структурні та функціональні аспекти
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 40-57
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біотехнологія
 1. А. Тевфік, І. Митрофанова
  Індукція морфогенезу канни садової (Canna × hybrida hort.) за умови in vitro
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 58-63
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. А. Р. Гнатуш1, В. Р. Дрель1, Н. О. Ганай2, А. Я. Яланецький2, В. І. Мізін3, Н. О. Сибірна1
  Природні поліфенольні комплекси винограду запобігають розвиткові оксидативного стресу в тканинах периферичної нервової системи щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 64-72
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. O. Чень1,2, M. Барська1, Н. Сибірна2, О. Стасик1
  Розробка і оцінка верх методу для визначення аргініну в біологічних зразках
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 73-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. У. Старанко, Л. Дацюк, М. Сабадашка, Н. Сибірна
  Коригуючий вплив природного поліфенольного комплексу винограду за радіоіндукованого оксидативного стресу у тканині нирки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 83-89
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. А. Данилова, А. Запорожченко
  Стан антиоксидантної системи захисту у щурів з експериментальними патологіями при введенні до складу раціону препаратів з пробіотичними мікроорганізмами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 90-98
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Ю.Салига, В. Росаловський, Р. Федяков
  Глутатіонова система еритроцитів щурів інтоксикованих хлорпірифосом
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 99-104
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. І. Письменецька
  Деталізація верх-спектрів вільних олігосахаридів плазми крові здорових донорів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 105-110
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Т. Сегеда, Н. Мітряєва, Т. Бакай, Л. Гребіник
  Вплив поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хіміопрепаратів на вміст проапоптозного ліпіду цераміду в карциномі герена
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 111-116
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. М. Хохла, Г. Клевета, Я. Чайка, М. Скибіцька, Н. Сибірна
  Вплив галеги лікарської на апоптоз лейкоцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 117-125
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. К. Дудок1, Л. Старикович1, О. Речицький2, А. Шкаволяк3, Н. Сибірна1
  Роль похідних піролопіримідиндіонів у регуляції фізико-хімічних характеристик гемоглобіну й активності окремих ферментів антиоксидантного захисту крові людей in vitro
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 126-136
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. Н. Луковська1, А. Шафорост1, А. Маленченко1, В. Бєляковський2, Д. Окунцов2, Т. Пригожа2, С. Стасенкова2, Н. Крутіліна2, Л. Пархоменко2
  Клінічне значення використання методів флуоресцентних зондів і клиноподібної дегідратації в оцінці альбумінових показників онкохворих
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 137-144
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. О. Лобачевська, І. Рабик
  Особливості вегетативного розмноження мохоподібних на відвалах сірчаного видобутку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 145-155
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. Б. Осташ1, Н. Забуранний1,2, Л. Горбаль1, А. Лужецький2, С. Шульга3, В. Федоренко1
  Гомологи плейотропного регуляторного гена adpA в Actinoplanes: аналіз in siilico
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 156-162
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Д. Ганжа
  Морфологічна реакція листків тополі в різних умовах урботехногенного навантаження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 163-170
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Самохвалова, А. Фатєєв, Є. Лучникова, О. Ликова
  Еколого-геохімічні дослідження вмісту різних форм Co, Ni, Cr у ґрунтах різного генезису в Україні
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 171-181
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. С. Ващук1, В. Баранов1, А. Баня2, З. Фецко1, Л. Карпінець1
  Накопичення важких металів у органах рослин гірчака японського (Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc) та кремени гібридної (Petasites hibridus L.) за дії витяжок субстратів відвалу вугільних шахт
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 182-189
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. М. Онисковець
  Показники імунного статусу риб у біомоніторингу важких металів у навколишньому середовищі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 190-197
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. В. Гіссовський
  Передумови втрати життєздатності популяції трав’яних рослин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 198-202
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. І. Царик
  Оселища деяких представників родини Formicidae у рівнинній частині заходу України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 203-207
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. В. Савосько
  Вплив комбінацій меліорантів та термінів їхньої дії на фітотоксичність субстратів шахтних хвостосховищ Криворіжжя
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 208-214
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. Н. Волошина
  Паразитарна система: її екологічна сутність
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 215-221
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. А. Стадниченко
  Вплив трематодної інвазії та різних концентрацій сульгіну на вміст гемоглобіну в гемолімфі Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 222-226
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. І. Грюк, І. Суходольська
  Вміст сполук нітрогену у воді малих річок як показник рівня антропогенного навантаження територій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 227-238
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. Я. Колісник, Н. Скочиляс
  Визначення та нейтралізація антимікробної активності компонентів лікарського засобу “Інспірон”
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 239-248
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Василів1, С. Гнатуш1, О. Білий2, В. Гетьман2, Я. Ференсович2
  Зміни розмірного розподілу та відносного вмісту клітин сірковідновлювальних бактерій Desulfuromonas acetoxidans за впливу солей перехідних металів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 249-258
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. О. Лисенко
  Стійкість реакцій кардіореспіраторної системи за умов досягнення максимального рівня споживання кисню у кваліфікованих спортсменів-бігунів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 259-269
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Котлярова, В. Манько
  АТФ-азна активність ізольованих клітин зовнішньоорбітальної сльозової залози щура за умов in situ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 270-282
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Р. Іскра
  Активність дегідрогеназ вуглеводного обміну в організмі щурів за дії хром цитрату
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 283-287
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. О. Рищакова1, О. Молодченкова2, С. Петров1
  Дія водного і теплового стрес-факторів на активність ізоцитратдегідрогенази (НАДФ+) та вміст α-кетокислот у проростках кукурудзи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 288-293
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Россихіна-Галича
  Роль антиоксидантних ферментів у стійкості представників роду Acer L. в умовах антропогенного забруднення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 294-300
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Россихіна-Галича, Ю. Лихолат
  Зміни вмісту низькомолекулярних антиоксидантів у листках Aesculus hippocastanum L. за умов міста Дніпропетровська
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 301-306
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Г. Левчук, О. Войтович, В. Лях
  Зміна характеристик лектиноподібних білків льону олійного в онтогенезі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 307-314
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. В. Лашко, О. Вінниченко
  Вплив нітрату нікелю на поліпептидний склад білків у проростаючому насінні кукурудзи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 315-319
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. О. Цвілинюк, Л. Буньо, О. Карпин, О. Терек
  Мікориза у Carex hirta L. як одна із умов виживання в нафтозабрудненому ґрунті
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 320-326
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Л. Богуславська
  Амінокислотний склад білків меристемних клітин коренів кукурудзи за дії іонів свинцю
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 327-331
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. В. Більчук, Г. Россихіна-Галича
  Вміст аскорбінової кислоти й активність ферментів її метаболізму за дії іонів нікелю у проростках кукурудзи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2012. Вип. 60. С. 332-337
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку