Випуск 61 - список статей


Біофізика
 1. А. Бабський1,2, Б. Джордж1, Н. Банзал1
  Дослідження перфузійних та дифузійних процесів за допомогою ямр у печінці щурів, інтоксикованих карбонтетрахлоридом
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 3-10
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Зинь, Н. Головчак, Д. Санагурський
  Окисна модифікація білків у зародках в’юна Misgurnus fossіlis L. упродовж ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 11-19
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. М. Онисковець
  Комет-аналіз ступеня ушкодження ДНК лімфоцитів крові Cyprinus carpio L. за дії йонів свинцю
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 20-24
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Гавриляк1, Г. Седіло2
  Електрофоретична характеристика протеїнів, виділених із кератинових волокон різних типів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 25-29
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. І. Степанець, О. Моргаєнко, Л. Остапченко
  Білковий склад сироватки крові щурів за умов розвитку хронічної алкогольної інтоксикації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 30-36
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. М. Пірогов, Н. Чепелевська
  Cercidospora epipolytropa (Mudd) Arnold в Українських Карпатах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 37-40
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Одінцова
  Два основних типи септальних нектарників однодольних
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 41-50
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Вашека, Ю. Кліщ
  Діагностичне значення будови лусок папоротей роду Asplenium L. флори України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 51-57
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. В. Лавріненко
  Особливості цвітіння та плодоношення деяких інтродукованих видів роду Lonicera L. в умовах ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 58-62
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. С. Ізмест’єва, І. Данилик
  Просторова структура популяцій Carex dioica L. (Cyperaceae) в Україні
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 63-72
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. С. Костенко
  Особливості соматичного мутагенезу клітин крові Bos taurus і Sus scrofa в різних радіоекологічних умовах утримання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 73-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Голуб1, Я. Черник1, Р. Білий2, Н. Голуб1
  Зміни фенотипових ознак у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster за впливу додаткових копій генів nAchRα-30D, Cam, Sema-1a та Sema-2a
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 83-90
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Ю. Борецький1, Д. Федорович1, В. Борецький1, Л. Фаюра1, Ю. Пиняга1, А. Сибірний1,2
  Локалізація мутації rib83, що блокує надсинтез рибофлавіну у дріжджів Pichia guilliermondii
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 91-97
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Забуранний1, Б. Осташ1, Л. Горбаль1, А. Лужецький2, С. Шульга3, В. Федоренко1
  Гомологи глобального регуляторного гена bldD у Actinoplanes: аналіз in silico
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 98-106
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. М. Кейван, о. Тертична, О. Кейван, І. Масберг
  Стан хвойних рослин (на прикладі сосни звичайної Pinus sylvestris L.) у зоні розташування птахофабрики
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 104-109
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Пророчук
  Рідкісні види комах на території НПП Гуцульщина: сучасний стан і перспективи збереження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 110-118
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Т. Микитин
  Види мурашок і їхнє поширення в Українських Карпатах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 119-124
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. З. Мамчур, І. Більська
  Особливості епіфітних бріофітів в умовах урбоекосистеми
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 125-132
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Ю. Струс, І. Шидловський
  Міграції куликів (Aves: Charadrii) в орнітологічному заказнику «Чолгинський»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 133-143
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. Т. Кондратюк, А. Калініченко
  Мікроскопічні гриби у приміщеннях багатоповерхового житлового будинку м. Києва
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 144-153
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Мороз
  Утворення гідроген сульфіду сірковідновлювальними бактеріями за впливу солей важких металів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 154-165
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Р. Іскра
  Деякі показники ліпідного, білкового та вуглеводного обмінів у організмі свиноматок і поросят за умов згодовування хром хлориду
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 166-171
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Б. Манько, Д. Волошин, В. Манько
  Дихання ізольованих ацинусів підшлункової залози щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 172-179
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Купиняк, О. Іккерт, В. Манько
  Інгібітор транспортувальних Cа2+-АТФаз еозин Y не впливає на дихання і окисне фосфорилювання у печінці щура
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 180-188
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Т. Чигрин, О. Задорожна
  Варіювання активності каталази у різних за стійкістю до вовчка (Orobanche Cumana Wallr.) зразків соняшнику
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 189-194
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Россихіна-Галича
  Прооксидантно-антиоксидантна рівновага насіння Fraxinus excelsior L. В умовах міського середовища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 195-200
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Більчук, Г. Россихіна-Галича, Т. Легостаєва, Ю. Шмагайло
  Вплив гербіцидів на функціонування антиоксидантної системи гібриду кукурудзи Білозірський 295СВ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 201-207
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. A. Щоголєв, В. Жмурко
  Вплив червоного світла на активність сахарозофосфатсинтази і сахарозосинтази у листках томатів (Lycopersicon esculentum Mill.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 208-215
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку