Випуск 62 - список статей


Біотехнологія
 1. Ю. Сеньків1,2,3, А. Рябцева3, Н. Бойко1, Н. Мітіна3, О. Заіченко3, Р. Стойка1
  Механізми посилення антинеопластичної активності рутеній-вмісного препарату шляхом іммобілізації на полімерному носії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 3-12
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Заболотна
  Ефективність інокуляції сої культурної (Glycine max) мутантами Bradyrhizobium japonicum
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 13-20
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. С. Мартинов1, О. Митрофанова1, І. Митрофанова1,2
  Використання діагностичних методів для виявлення ступеня ураження сортів персика вірусом шарки сливи (Plum pox potyvirus)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 21-28
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. Н. Головчак
  Вільнорадикальні процеси в серцевому м’язі птиці за дії гіпохлориту натрію
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 29-37
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. О. Гопаненко
  Жирнокислотний склад плазми крові та печінки кролів за гострого аргінінового панкреатиту і його корекції
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 38-45
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Люта, І. Ференц, В. Бурда, А. Федорович, К. Дудок, Н. Сибірна
  Кисеньтранспортна функція гемоглобіну при введенні агматину за експериментального цукрового діабету
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 46-54
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Хохла, Г. Клевета, М. Лупак, О. Канюка, Я. Чайка, М. Скибіцька, Н. Сибірна
  Дослідження компонентного складу екстракту козлятника лікарського
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 55-60
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Салига, Ю. Салига
  Вплив L-глутамінової кислоти на активність ензимів метаболізму глутатіону та інтенсивність пероксидних процесів у щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 61-67
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Біленко, М. Руденко, І. Леус, С. Бабій, О. Скорік, Н. Штеменко
  Дослідження системи глутатіону за умов гальмування пухлинного росту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 68-74
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. Е. Челебієва1, С. Скребовська2
  Місце в системі Chlorophyta одноклітинної автоспороутворюючої водорості Pseudospongiococcum protococcoides
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 75-81
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Гапон
  Антропогенна трансформація бріофлори та мохового покриву Лісостепу України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 82-90
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Грицина
  Структура та генезис парціальних суцвіть видів підсекції Isandra Franch. ex Murb. секції Fasciculata Murb. роду Verbascum L.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 91-98
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Фіщук1, А. Одінцова2
  Морфологія та васкулярна анатомія квітки Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce (Asparagaceae Juss.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 99-107
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. М. Вітушинська, Н. Матійців, Я. Черник
  Чутливість до умов оксидативного стресу, тривалість життя та нейродегенеративні зміни в структурі мозку у мутантів Drosophila melanogaster за генами супероксиддисмутази
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 108-116
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Могиляк, Н. Матійців, Я. Черник
  Вплив тканинно-специфічного функціонального інгібування гена sws на формування структури складного ока Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 117-125
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Штапенко
  Вплив гіпертермії на експресію генів у тканинах мишей
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 126-132
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. А. Гірна
  Фауна павуків (Aranei) лісових екосистем Верхньодністровських Бескидів (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 133-139
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Дідур, І. Лоза, Ю. Кульбачко, О. Пахомов, А. Крючкова
  Середовищеперетворювальний вплив екскреторної діяльності дощових черв’яків (Lumbricidae) на Pн-буферні властивості відновлених ґрунтів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 140-145
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Глібовицька
  Вплив урбанізованого середовища на інтенсивність плодоношення та масу вегетативних і генеративних органів липи серцелистої (Tilia cordata L.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 146-151
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Решетило
  Механізми самовідновлення популяцій земноводних у високогір’ї Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 152-159
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. В. Рожак, В. Козловський
  Запаси й елементний склад опаду та підстилки в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 160-169
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Н. Кияк
  Фотосинтетична активність мохів на девастованих територіях видобутку сірки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 170-179
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Р. Соханьчак, О. Лобачевська, С. Бешлей
  Сезонні зміни у пігментному комплексі моху Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. на вершині відвалу шахти “Надія”
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 180-187
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. К. Дядькова1, Н. Романюк2, В. Козловський3
  Біогеохімія Cu, Zn, Cd, Mn, Fe, Co в зелених зонах міста Мелітополь (Запорізька область, Україна)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 188-195
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. С. Задира, Д. Лукашов
  Вплив забруднення довкілля важкими металами на процеси перекисного окиснення ліпідів клітин печінки природних популяцій жовтогорлої миші
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 196-202
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. Г. Лисенко1, І. Данилик2
  Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка оселищ ксеротермної рослинності Подільської височини та Закарпатської низовини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 203-215
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. О. Усенко1, О. Баланда2
  Терпенові сполуки вищих водяних рослин і їх вплив на функціональну активність гідробіонтів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 216-226
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Т. Чернишова
  Мінливість видів роду Limax (Linnaeus, 1758) (Pulmonata, Limacidae) фауни України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 227-233
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Франчук
  До гніздової біології співочого дрозда (Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831) на природоохоронних територіях Західного Українського Полісся
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 234-241
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. О. Брезвин1, В. Отчич2, І. Коцюмбас1
  Контроль мікотоксинів у кормах і їх знешкодження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 242-249
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. А. Охрей, Т. Куценко, М. Макарчук
  Когнітивні викликані потенціали у музикантів і немузикантів при моно- та бінауральному подаванні тонового сигналу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 250-255
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Сирватка, Ю. Сливчук, І. Розгоні, І. Гевкан
  Функціональна активність сперміїв кролів за дії наночастинок срібла при короткочасному зберіганні in vitro
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 256-261
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Ю. Длябога
  Трансформація холестеролу в органах щурів за експериментальної гіперхолестеринемії та її корекції
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 262-266
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. С. Бичкова
  Особливості функціонування ріанодинчутливого Са2+-депо гепатоцитів щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 267-274
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Я. Омельковець, М. Березюк
  Особливості макроморфології мозочка птахів різних екологічних груп
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 275-284
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. О. Бондаренко1, Н. Гула2, М. Макарчук1, Т. Горідько2, В. Бабан1, О. Коваленко1
  Вплив N-стеароїлетаноламіну та хронічної алкоголізації на поведінку щурів у тесті відкрите поле
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 285-293
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. І. Султанова, І. Іванишин, Б. Лісовський, Р. Арламовський
  Особливості варіабельності серцевого ритму у дівчат підліткового віку різних соматотипів Прикарпатcького регіону
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 294-301
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Л. Котюк
  Біохімічний склад інтродуцента Hyssopus officinalis L. залежно від сортових особливостей
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 302-308
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Ващук1, Д. Рахметов2, О. Романчук1, В. Баранов1
  Вплив нових регуляторів росту на вміст пігментів фотосинтезу та розчинних вуглеводів у рослин Polygonum cuspidatum Sieb. et Zuc. за умов росту на субстратах породних відвалів вугільних шахт
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 309-314
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Россихіна-Галича
  Компоненти прооксидантно-антиоксидантної системи вегетативних органів рослин кукурудзи як показники їх реакції на дію гербіцидів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 315-324
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Хромих
  Координована реакція глутатіон-залежної системи насіння дерев роду Acer на хронічний вплив полютантів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 325-330
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. І. Бойко1,2, М. Кобилецька1, О. Лобачевська2, Р. Соханьчак2, О. Терек1
  Спектральний аналіз фотосинтетичних пігментів рослин за дії іонів кадмію та саліцилової кислоти
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 331-338
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Е. Арапетьян, Ю. Усатенко
  Кріозбереження насіння спорадично поширених трав’яних рослин флори України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 62. С. 339-343
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку