Випуск 63 - список статей


Огляди
 1. О. Федонюк
  Особливості мінімізації антропогенного впливу на фауну земноводних і плазунів в умовах Західної України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 3-12
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Г. Стрямець, Я. Бовт, Н. Ференц
  Роль біосферного резервату “Розточчя” у збереженні біорізноманіття регіону
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 13-19
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Козловський, П. Ященко
  Підходи до збереження оселищ рідкісних видів у біосферних резерватах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 20-27
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Кагало
  Біосферні резервати й екомережа як основа фонового моніторингу біорізноманіття в антропогенно трансформованому ландшафті
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 28-34
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. С. Стельмах
  Біотопи, сховища та живлення куниці лісової (Martes martes L.) на Розточчі (Львівська область)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 35-43
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. А.-Т. Башта1, О. Кусьнеж2, І. Івашків1
  Видовий склад і просторовий розподіл рукокрилих (Chiroptera) Українського Розточчя
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 44-50
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. І. Любинець
  Стан та динамічні тенденції ценопопуляції Leucojum vernum L. на території Яворівського національного природного парку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 51-61
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. С. Стойко
  Науково-природниче значення біосферного резервату «Розточчя» та сприяння сталому розвитку України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 62-74
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. М. Сорока1, А. Возьняк2
  Созологічна оцінка раритетних видів рослин української частини біосферного заповідника «Розточчя»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 75-85
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. А. Солтис-Лелек1, Б. Барабаш-Красни2
  Рід Crataegus L. та рід Rosa L. на території біосферного резервату «Розточчя» і прилеглих теренах (Українське Розточчя, Західна Україна)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 86-97
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. О. Скобало1, І. Горбань2, В. Гребельна1
  Фенокліматична періодизація в заповіднику “Розточчя”
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 98-109
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. О. Іванець
  Фауна гіллястовусих раків (Crustacea, Cladocera) Українського Розточчя
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 110-117
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 13. Ю. Щербакова, В. Джаган
  Карботрофні дискоміцети Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 118-126
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 14. В. Кобів
  Онтогенез Hypochoeris uniflora Vill. (Asteraceae) в Українських Карпатах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 127-132
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 15. В. Парпан, М. Олійник
  Напрям зміни синантропізації флори на перелогах Придністровського Поділля
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 133-140
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 16. Г. Зайцева-Анциферова
  Вовчкові (Gliridae) у лісових екосистемах Львівської області: екологічний і природоохоронний аспекти
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 141-147
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 17. Н. Кияк
  Особливості адаптації моху Bryum argenteum Hedw. до нафтового забруднення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2013. Вип. 63. С. 148-157
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку