Випуск 64 - список статей


Огляди
 1. Ю. Здвіжков, М. Бура
  Особливості застосування полімерних носіїв на основі поліетиленгліколю для доставки ліків в орган-мішень
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 3-20
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Константиненко
  Реєстр прісноводних круговійчастих інфузорій України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 21-32
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. І. Стадник
  Роль трансмембранного потенціалу і циклін-залежних кіназ у контролі проліферації та диференціації клітин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 33-51
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Є. Воробєй, О. Воронкова, О. Сірокваша, А. Вінніков
  Лікувально-профілактичні препарати бактеріофагів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 52-66
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біотехнологія
 1. Н. Корзіна, І. Митрофанова
  Розвиток експлантiв ломиносу (Clematis L.) на етапi введення за умов in vitro
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 67-74
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. Ю. Бено1, М. Дика1, К. Скварко2
  Дисперсійний аналіз впливу постійного магнітного поля на проростання насіння та ріст кореня і стебла дурману звичайного на ранніх етапах онтогенезу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 75-81
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Яремчук, М. Дика, Д. Санагурський
  Процеси ліпопероксидації зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 82-89
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. О. Бучко1, Л. Степченко2
  Вільнорадикальні процеси й антиоксидантна система організму свиней за дії гумінової добавки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 90-96
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Д. Шибкова1, Н. Єфімова1, Н. Сибірна2, О. Аклєєв3,4
  Цитологічні ефекти у клітинах кісткового мозку при хронічному низькоінтенсивному γ –опроміненні експериментальних тварин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 97-105
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Моравська
  Окремі показники ліпідного обміну в сироватці крові гусей залежно від додаткового введення різних доз вітаміну E в раціон у репродуктивний період
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 105-112
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. О. Фіщук1, А. Одінцова2
  Морфологія та васкулярна анатомія квіток Dracaena surculosa Lindl. і Sansevieria aethiopica Thunb. (Asparagaceae Juss.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 113-123
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Буньо1, О. Худик1, В. Оліферчук2, О. Цвілинюк1, О. Терек1
  Мікологічна характеристика кореневої зони рослин Carex hirta L. у нафтозабрудненому дерново-підзолистому ґрунті
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 124-136
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Л. Боровик
  Видовий склад перелогових угруповань початкових стадій сукцесії на північному сході Луганської області
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 137-146
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Т. Фостяк
  До історії дослідження рослинності високогір’я Свидовецького масиву Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 147-152
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. М. Гелеш, А. Прокопів
  Біоморфологічні особливості Veronica aphylla L.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 153-158
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. В. Начичко
  Рід Thymus L. (Labiatae Juss.) у флорі Українських Карпат: систематика і таксономічні проблеми
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 159-169
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. Г. Акініна, В. Попов
  Гененетична структура колекції сортів нуту за морфологічними та молекулярними маркерами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 170-176
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Лановенко
  Регіональний моніторинг природжених вад розвитку в Херсонській області
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 177-183
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Ципік1, Ю. Дацюк1, К. Флярд2, В. Федоренко1, Б. Осташ1
  YtrA–подібний регуляторний ген SSFG_05654 впливає на морфогенез і стійкість до антибіотиків у Streptomyces ghanaensis ATCC14672
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 184-192
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Боднар, О. Ільков, С. Горбулінська, Л. Боднар
  Порівняльна характеристика харчових ароматизаторів різних виробників щодо мутагенної активності
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 193-199
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Блаженко
  Делеція гена MET4 знижує толерантність до іонів кадмію та їх акумуляцію у клітинах дріжджів Hansenula polymorpha і Saccharomyces cerevisiae
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 200-205
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. М. Лозинська1, Р. Лозинський2
  Прогностичне значення анеуплоїдії та поліплоїдії у колоректальному канцероґенезі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 206-212
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Г. Мутенко1, М. Лопатнюк1, Л. Горбаль1, А. Лужецький2, В. Федоренко1, Б. Осташ1
  Порівняння активності трьох гетерологічних промоторів у Streptomyces ghanaensis ATCC14672
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 213-218
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Т. Коломбар1, О. Пахомов1, О. Жуков2
  Роль педотурбаційної активності сліпака звичайного (Spalax microphthalmus) у формуванні структури ґрунтового покриву
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 219-225
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Савосько
  Вміст і розподіл органічного вуглецю у культурбіогеоценозах деревних насаджень степу в умовах промислового регіону
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 226-234
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. А. Стадниченко, В. Гирин
  Вплив біотичних чинників на ритм серцевих скорочень у перлівницевих (Bivalvia, Unioninae, Anodontinae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 235-240
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Стах1, М. Белоконь2, І. Хамар1, Ю. Белоконь2, О. Решетило3
  Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) водойм Західної України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 241-249
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Д. Медовник, В. Алексієнко
  Характеристика іхтіофауни колектора на р. Нивка (м. Київ)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 250-254
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Т. Шевчук
  Видовий склад і поширення кліщів роду Unionicola (Acari: Hydracarina: Unionicolidae) – паразитів перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) у річкових басейнах України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 255-259
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Іванець
  Таксономічна структура кладоцероценозів Українського Розточчя
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 260-269
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. О. Масловська, С. Гнатуш
  Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів і показники системи антиоксидантного захисту клітин Desulfuromonas acetoxidans IMB B-7384 за впливу ферум (III) цитрату
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 270-278
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Громико
  Антагоністичні властивості актиноміцетів, виділених із ризосфери чистотілу великого Chelidonium majus L.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 279-286
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. С. Жадько
  Раннє збільшення вмісту Н2О2 і активності пероксиредоксину й тіоредоксину в культурі тканини Arabidopsis thaliana при осмотичному стресі різної інтенсивності
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 287-292
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Більчук, Г. Россихіна-Галича
  Зміни активності ферментів антиоксидантного захисту в вегетативних органах Populus nigra L. в умовах аеротехногенного забруднення середовища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 293-299
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Парфенюк, О. Стерлікова, І. Безноско
  Вплив Micrococcus luteus ЛБК1 на ріст рослин сортів/гібридів огірка і перцю солодкого
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 300-304
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. В. Федак1, О. Мамчур2, Й. Ривіс1
  Аніонні жирні кислоти в зерні кукурудзи у період його дозрівання за впливу зеастимуліну та рівня ґрунтового живлення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 305-312
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. О. Фролов, Р. Литвиненко
  Життєздатність нижчих ракоподібних під впливом біологічно активних речовин біотехнологічної води з-під медичної п’явки (Hirudo verbаna)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 313-319
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Пахольченко, І. Тубальцева, Є. Тукаленко, М. Макарчук
  Поведінкова реакція на стрес у щурів із різним соціальним статусом
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 320-326
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Бондаренко1, Н. Гула2, М. Макарчук1, Т. Горідько2
  Вплив N-стеароїлетаноламіну в різних дозах на поведінкові реакції хронічно алкоголізованих щурів у тесті відкрите поле
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 327-336
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку