Випуск 65 - список статей


Огляди
 1. Є. Сосновський
  Морфологічні особливості рослин роду Ficus L. (Moraceae) у контексті їхньої систематики та взаємовідносин із комахами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 3-19
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Сідашенко, О. Воронкова, О. Сірокваша, А. Вінніков
  Методи вивчення динаміки формування біоплівок умовно-патогенними бактеріями
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 20-33
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Яремчук
  Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на біологічні об’єкти
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 34-49
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. О. Мельничук, О. Мотузюк, С. Швайко
  Зміни швидкісно-силових показників m. gastrocnemius у алкоголізованих щурів за умов експериментально-індукованої васкулярної ішемії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 50-60
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Г. Маслак
  Зміна рівня LCA- та LABA-зв’язування α1-кислого глікопротеїну та фібронектину плазми за умов цитостатичної хіміотерапії хворих на хронічний лімфолейкоз
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 61-70
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Ніколенко, С. Кириченко, Н. Штеменко
  Вміст загальних ліпідів крові щурів при розвитку пухлини та застосуванні антиканцерогенних препаратів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 71-76
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Сабадашка, А. Гнатуш, Н. Сибірна
  Якісний і кількісний склад поліфенолів у концентраті червоного сухого виноградного вина марки Каберне-Совіньйон
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 77-85
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. М. Перегрим, О. Безсмертна, О. Чекалін
  Аутентичні матеріали у гербарній колекції ботанічного саду імені акад. О. В. Фоміна (KWHU) Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 86-89
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Шиян
  Історичні гербарні колекції України та їх дослідження
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 90-96
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Т. Кривомаз1, І. Дудка2
  Рідкісні для України види міксоміцетів із гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 97-106
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Т. Хміль, Л. Тасєнкевич
  Вклад професора Антоні Ремана у фітогеографічні та флористичні дослідження у Південній Африці
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 107-111
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Л. Тасєнкевич, З. Мамчур, Т. Хміль, О. Жук
  Іменні колекції ХІХ-ХХ століть у гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 112-120
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. О. Коваленко
  Угруповання класу Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et Tüxen in Westhoff et al. 1946 на території національного природного парку «Пирятинський»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 121-134
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Д. Винокуров
  Созофіти долини р. Інгул і завдання їх охорони
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 135-150
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. О. Мутерко, І. Балашова, Ю. Сиволап
  Плр-аналіз ділянки промотору гена Ppd-B1 у тетраплоїдної пшениці видів T. turgidum, T. polonicum, T. carthlicum
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 151-160
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. О. Бубис, Г. Антоняк
  Вплив кадмію, плюмбуму і хрому (VI) на активність ензимів антиоксидантної системи в клітинах ряски (Lemna minor L.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 161-169
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. К. Волощук
  Календар пилення алергенних рослин у місті Львові (2011 рік)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 170-179
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Решетило
  Смертність земноводних у дренажній системі залізничних шляхів і способи її мінімізації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 180-188
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Т. Юсипіва, В. Вегерич
  Динаміка вмісту фотосинтезувальних пігментів у листках деревних рослин у техногенних умовах зростання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 189-196
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Н. Глібовицька
  Вплив антропогенного забруднення довкілля на вміст пластидних пігментів у листках липи серцелистої (Tilia cordata L.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 197-201
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Т. Чипиляк
  Аутекологічні особливості видів роду Hemerocallis L. в умовах м. Кривий Ріг
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 202-209
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. І. Русєв1, В. Закусило1, М. Тверезовський2, В. Кириченко3, В. Винник1, В. Приходько4, Д. Радьков1, М. Коробер2
  Дрібні ссавці цілинного степу полігону «Широколанівський»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 210-218
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. О. Ткач, М. Вакерич, В. Ніколайчук, В. Яночко
  Аутекологічні реакції зернових за дії солей купруму
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 219-223
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. О. Жуков1, О. Кунах2, Ю. Балюк2
  Просторове варіювання екоморфічної структури ґрунтової мезофауни лісопаркового насадження (на прикладі парку в межах м. Дніпропетровська)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 224-237
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. В. Баранов2, А. Баня1, Л. Боднар2, І. Блайда3, О. Карпенко1
  Токсикологічний аналіз води дренажних канав і золи золовідвалів Добротвірської ТЕС
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 238-244
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. М. Трифанова1, Г. Задорожна2, Ю. Жукова2
  Вплив колонії сірої чаплі (Ardea cinerea L.) на целюлозолітичну активність ґрунту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 245-254
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. Л. Карпінець1, О. Лобачевська1, В. Баранов2
  Вплив бріофітного покриву на умови едафотопу породних відвалів Червоноградського гірничопромислового комплексу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 255-265
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 13. К. Шоляк, С. Гнатуш, Т. Перетятко, С. Гудзь
  Відновлення хромат- і сульфат-іонів сульфатвідновлювальними бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 за впливу органічних речовин – забруднювачів навколишнього середовища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 266-272
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. К. Андрусевич
  Різноманіття тваринного населення (мезофауна) техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 273-287
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Стадниченко
  Метацеркарії трематод (Plathelminthes, Trematoda) – паразити прісноводних молюсків України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 288-295
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. С. Білоконь1, М. Белоконь2, Ю. Белоконь2, І. Дикий1
  Мінливість вивірки звичайної (Sciurus vulgaris L.) заходу України за мікросателітними локусами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 296-305
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. Л. Пилипенко, І. Пилипенко, М. Ліганенко
  Біфідогенна дія продуктів біотехнологічної конверсії пектину
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 306-312
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Cкочиляс, Я. Колісник
  Якісний і кількісний склад мікрофлори товстої кишки щурів за перорального надходження консерванта ніпагіну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 313-321
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Мороз, Н. Гуль, А. Галушка, Г. Звір, Б. Борсукевич
  Використання різних акцепторів електронів бактеріями Desulfuromonas sp., виділеними з озера Яворівське
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 322-334
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. М. Вергун, С. Бичкова
  АТФ-азна активність мембран гепатоцитів щурів за дії нікотинацидаденіндинуклеотидфосфату
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 335-340
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Вашека1, С. Весельський1, З. Горенко1, Л. Карбовська2, О. Грінченко1
  Вплив кальцитоніну на спектр кон’югатів білірубіну в жовчі щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 341-347
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Рассомагіна, В. Кравченко, М. Макарчук
  Електрофізіологічні кореляти аналізу вербальних стимулів при їх монокулярному сприйнятті
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 348-354
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Г. Максимюк, З. Воробець, Л. Лаповець, О. Першин
  Дія моно- і полікомпонентних розріджувачів сперми на гомеостаз Cа2+, K+, Nа+ відкритих систем
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 355-364
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. М. Довгаюк-Семенюк, О. Величко, О. Терек
  Вміст нітрогену в рослин конюшини лучної (Trifolium pretense L.) за дії нафтового забруднення ґрунту і підживлення мінеральними добривами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 365-371
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Благініна, А. Парфенюк
  Вплив метаболітів рослин сортів пшениці озимої на життєві стратегії гриба Fusarium oxysporum Schltdl.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 65. С. 372-378
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку