Випуск 66 - список статей


 1. С. Пастернак, А. Андрієвський
  Частоти генотипів і алелів за локусом β-естерази, які трапляються в лабораторних популяціях окремих видів дрозофіл
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 4-11
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Березовський, О.Чака, Р. Янко, М. Левашов, І. Літовка
  Експресія кисень-чутливих генів Drosophila melanogaster на різних стадіях онтогенезу в умовах зниженого парціального тиску кисню
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 12-20
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Страшнюк1, О. Горенська1, А. Марченко1, В. Какпаков2
  Індукція ранніх екдизонових пуфів у слинних залозах Drosophila melanogaster під впливом синтетичних аналогів екдизону за умов in vitro
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 21-28
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. К. Гаврилюк, О. Коляда, О. Забуга, А. Бажинова, Д. Красненков, В. Кухарський, О. Вайсерман
  Взаємозв’язок між репродуктивною активністю і тривалістю життя Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 29-34
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Забуга, К. Гаврилюк, О. Коляда, Д. Красненков, А. Бажинова, В. Кухарський, О. Вайсерман
  Відмінності у тривалості життя між реципрокними гібридами Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 35-43
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. І. Городнянський, Л. Воробйова
  Неповна редукція гонад при гібридному дисгенезі як показник стабільності генотипу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 44-50
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. О. Майстренко, С. Серга, І. Козерецька
  Ідентифікація рідкісних генотипів Wolbachia у природних популяціях Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 51-57
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. Е. Юшкова, В. Зайнуллsн
  Ефекти хронічного низькоiнтенсивного опромінення та індукції транспозицій P-елементів у мутантних за репарації особин Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 58-63
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. В. Костенко, Н. Колот, Л. Воробйова
  Вплив віку та голодування на яйцепродукцію імаго Drosophila melanogaster і порушення ембріонального етапу онтогенезу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 64-71
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. Н. Міть, A. Aміргалієва, M. Бегманова, A. Toлебаєва, Л. Джансугурова
  Зміна тривалості життя Drosophila melanogaster під впливом речовин-донорів та інгібіторів синтази оксиду азоту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 72-78
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. І. Христофорова1, В. Кучеров1, Д. Радіонов1, І. Козерецька2
  Генетична структура природних популяцій Drosophila melanogaster (Meig.) України за локусом Est-6
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 79-84
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. А. Марвін, О. Антосюк, С. Шихова
  Генотоксичний ефект впливу фолієвої кислоти на гібридні й мутантні лінії дрозофіли
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 85-90
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 13. Г. Шмігель, М. Лилик, М. Байляк
  Вплив альфа-кетоглутарату на швидкість лялькування, інтенсивність споживання їжі та вміст деяких метаболітів у личинок Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 91-99
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 14. А. Лаврінєнко, Є. Городецька, Л. Крячок, І. Козерецька
  Темпи спонтанного мутаційного процесу в природній популяції Drosophila melanogaster України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 100-104
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 15. П. Шувалова, Е. Рябова, І. Голомідов, О. Большакова, С. Саранцева
  Надекспресія гена SNCA людини в моторних нейронах Drosophila приводить до морфологічних і функціональних порушень у нейром’язових з’єднаннях личинок
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 105-111
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 16. О. Тарасюк
  Оцінка генетичної активності солей важких металів за зміною рекомбінаційних показників у дрозофіли
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 112-119
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 17. І. Боднар, С. Стахів, І. Дарчик, Л. Боднар
  Дія ароматизаторів кондитерського виробництва на виникнення домінантних летальних мутацій і рекомбінацій у Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 120-126
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 18. В. Боруцька, Х. Дронська, Я. Черник, Н. Голуб
  Вплив гена кальмодуліну з втраченою функцією на прояв деяких фенотипових ознак і рівень іонів Cа2+ у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 127-134
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 19. Н. Матійців, М. Вітушинська, Я. Черник
  Інактивація супероксиддисмутази у нейронах не впливає на розвиток нейродегенеративних змін у мозку Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 135-141
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 20. О. Труш1, Н. Матійців1, Ю. Наконечна1, С. Саранцева2, Я. Черник1
  Модифікуючий вплив Wolbachia на нейродегенеративний фенотип Drosophila melanogaster
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 142-150
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 21. І. Кунда-Пронь
  Показники пристосованості й життєздатності представників природних популяцій Drosophila melanogaster України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 151-155
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 22. О. Щербакова
  Характеристика фенотипових змін нейродегенеративного мутанта 4.14.10 за геном SNF4Agamma в умовах оксидативного стресу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 156-163
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку