Випуск 67 - список статей


Огляди
 1. А. Зотов
  Порівняльний аналіз національних і європейських методик оцінки якості водного середовища за допомогою індикаторів фітопланктону
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 3-17
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. А. Зинь, А. Безкоровайний, Н. Гарасим, О. Кулачковський, Д. Санагурський
  Морфологічні й ультраструктурні зміни у зародках в’юна впродовж ембріогенезу та за дії гіпохлориту натрію
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 18-28
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. С. Грабовський, О. Грабовська, Д. Остапів
  Вплив імуномодуляторів природного походження на концентрацію білкових фракцій і рівень кортизолу у плазмі крові щурів за умов стресу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 29-34
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. Я. Дідух, І. Четвертних, А. Боратинські
  Синфітоіндикаційна оцінка рослинності північного макросхилу Татр і прилеглих територій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 35-47
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Маланюк
  Нові для території України види агарикоїдних і болетоїдних агарикоміцетів Галицького національного природного парку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 48-55
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. С. Бєлан
  Просторова організація ценопопуляцій Scilla siberica Haw. та Gladiolus tenuis M. Bieb. У різних еколого-ценотичних умовах заплави р. Псел
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 56-63
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. С. Панченко
  Види роду Corydalis Vent. (Fumariaceae) у формуванні синузій весняних ефемероїдів у широколистяних лісах північного сходу України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 64-72
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. М. Пірогов, І. Кваковська, Т. Мизюк
  Епілітна ліхенобіота хребта Полонина Буковська (Ужанський національний природний парк)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 73-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. В. Доценко, С. Рибалко, М. Оболенська
  Експресія гена що кодує мишачий інтерферон альфа в клітинах Escherichia coli
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 83-90
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Чернишова
  Біохіміко-генетичні дослідження слизнів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 91-97
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. О. Леневич, О. Марискевич, В. Козловський
  Вплив витоптування на гідрофізичні властивості буроземів лісових екосистем НПП “Сколівські Бескиди” (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 98-107
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Домніч
  Зоогенний вплив на вміст ґрунтового азоту в Азово-Сиваському Національному Природному Парку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 108-117
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Гулай
  Вплив прижиттєвих виділень Typha angustifolia на патогенні бактерії Erysipelothrix rhusiopathiae
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 118-122
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Г. Білоконь, Т. Ананьєва, Ю. Просяник
  Моніторингові дослідження накопичення радіонуклідів 137Cs та 90Sr рибами Запорізького водосховища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 123-128
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Л. Шевчик, О. Романюк
  Дослідження деяких закономірностей впливу нафти на початкові ростові параметри рослинних тест-об’єктів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 129-137
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. І. Загороднюк, С. Ребров
  Структура ареалу Nyctalus noctula (Mammalia) на сході України та формування нових зимівельних груп в урболандшафті
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 138-147
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. О. Зибенко
  Стан і тенденції змін ценопопуляцій Pseudolysimachion barrelieri (Schott) Holub на різних стадіях дигресії рослинного покриву на південному сході України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 148-155
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. В. Конограй
  Синтаксономія та особливості територіального розподілу рослинності території Кременчуцького водосховища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 156-172
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. В. Грабовський, О. Дзендзелюк, А. Трофімук
  Забруднення радіоактивним цезієм деяких видів рослин і грибів Карпатського та Шацького Національних Природних Парків
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 173-182
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. Л. Петруняк
  Щільність і вікова структура ценопопуляцій Allium ursinum L. (Alliceae) в Галицькому національному природному парку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 183-188
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. Н. Кияк
  Сезонні зміни вмісту компонентів глутатіоно-аскорбатного циклу в мохах на території відвалу видобутку сірки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 189-197
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. К. Воткальчук
  Екологічний аналіз флори Вигорлат-Гутинського хребта (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 198-207
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. Н. Петренко
  Статевий диморфізм і міжпопуляційна мінливість Pelophylax lessonae (Amphіbia, Anura) з деяких регіонів України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 208-216
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Микітчак
  Гіллястовусі (Cladocera) й веслоногі (Copepoda) ракоподібні басейну p. Чорний Черемош (Українські Карпати)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 217-227
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Гарбар, Н. Кадлубовська, Д. Гарбар
  Структура комплексу Arion subfuscus (Gastropoda, Arionidae) на території Правобережного Полісся та Лісостепу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 228-233
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. С. Кузьмішина, С. Гнатуш, О. Мороз, Л. Карпінець, В. Баранов
  Мікробіота породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 234-242
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Кушкевич
  Активність лактатдегідрогенази безклітинних екстрактів сульфатвідновлювальних бактерій Desulfovibrio piger Vib-7 та Desulfomicrobium sp. Rod-9
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 243-251
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. О. Гулька
  Проблема вивчення вегетативного тонусу людини та формування груп досліджуваних
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 252-259
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. О. Задорожна, Т. Шиянова
  Особливості зберігання ex situ культурних Apiaceae
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 260-267
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Хромих
  Реакція глутатіон-залежної системи вегетативних бруньок дерев роду Acer на вплив полютантів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 268-273
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Л. Буньо, Л. Войтенко, Л. Мусатенко, О. Цвілинюк, О. Терек
  Гормональний статус рослин Carex hirta L., вирощених на ґрунтах, забруднених нафтою
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 67. С. 274-282
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку