Випуск 70 - список статей


Огляди
 1. Г. Калачнюк, Л. Калачнюк
  Аспект симбіозу в розробці біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 3-17
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біотехнологія
 1. А. Малина1,2, О. Козлов1, С. Левченко1, О. Корнелюк1,2
  Стабільність структури цитокіна AMAP II при підвищенні температури
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 18-24
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Р. Іскра, О. Слівінська
  Дія хром цитрату на про/антиоксидантний статус підшлункової залози щурів за експериментального цукрового діабету
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 25-30
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Макарчук
  Динаміка зміни вільнорадикальних процесів і рівня ендогенної інтоксикації організму щурів за умов короткочасової оклюзії панкреатичної протоки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 31-40
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. О. Свєтлова
  Моделювання ретроспективного динамічного ряду патологічної ураженості школярів: перші результати
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 41-46
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. С. Панченко
  Світлі дубові ліси на північному сході України, особливості їх динаміки та питання охорони
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 47-58
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Джаган1, Ю. Щербакова1, О. Сенчило2
  Нові місцезнаходження занесених до Червоної книги України макроміцетів у Карпатському біосферному заповіднику
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 59-66
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Т. Воскобойник
  Особливості онтогенезу Kitaibelia vitifolia Willd. (Malvaceae) при інтродукції на південний схід України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 67-73
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. М. Горпинченко, О. Утєвська, Л. Атраментова
  Значення показника «індекс місця прізвища» при вивченні українських популяцій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 74-81
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Дмитрук
  Алельний поліморфізм локусів -149C>T та -579G>T гена DNMT3B у пацієнтів з онкологічними захворюваннями
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 82-89
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Карастан, Н. Мулюкіна, О. Папіна, Г. Плачинда
  Поліморфізм інтрагенного мікросателітного локусу p3_VvAGL11, зчепленого із ознакою безнасіннєвості у винограду (Vitis vinifera L.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 90-99
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. Г. Клепач, Г. Кречківська, Л. Іскович, С. Волошанська
  Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 100-109
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Жуков1, О. Пономаренко1, А. Зимароєва2
  Дослідження просторових параметрів екологічної ніші зяблика (Fringilla coelebs) за допомогою даних дистанційного зондування землі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 110-121
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. В. Гришко1, І. Сіліч2
  Деякі особливості формування насіння Taraxacum officinale Wigg. в умовах різного рівня забруднення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 122-129
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Л. Музика, Г. Киричук
  Особливості дії низьких концентрацій іонів кадмію на вміст β-каротину в організмі Lymnaea stagnalis
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 130-137
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. В. Скляр
  Розмірна структура підросту Acer platanoides L. у лісових фітоценозах Лівобережного Полісся України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 138-143
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. В. Савосько
  Еколого-біогеохімічні особливості листового опаду штучних деревних насаджень степу в умовах промислового регіону
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 144-154
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Й. Царик, О. Гнатина
  Очеретянки роду Acrocephalus Naum. у системі консорцій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 155-161
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. В. Кияк
  Вікова й онтогенетична структура популяції у рослин – необхідність диференціації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 162-172
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. О. Сищикова
  Мікробіологічна активність ґрунтів, порушених діяльністю підприємств гірночовидобувної промисловості
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 173-180
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. І. Тимків, К. Назарук, І. Шидловський, Й. Царик
  Експансія пелопея вигнутого Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) у Центральній та Східній Європі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 181-187
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Васільєва, С. Шевчук
  Особливості забарвлення м’якого тіла та будови ввідних сифонів видів родини Unionidae
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 188-195
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Чаплигіна, Д. Бондарець
  Просторовий розподіл і чисельність модельних видів птахів-дуплогніздників на трансформованих територіях північно-східної України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 196-205
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. А. Конуп, В. Чистякова, Л. Конуп
  Виявлення вірусних, бактеріальних і фітоплазмових хвороб винограду на півдні України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 206-212
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Масловська, С. Гнатуш, C. Катерняк
  Активність ферментів глутатіонової антиоксидантної системи бактерій Desulfuromonas acetoxidans IMB B-7384 за впливу ферум (III) цитрату
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 213-220
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Ю. Єльчіщева, А. Голтвянський
  Ріст і вміст каротиноїдів дріжджів Rhodosporidium diobovatum IMB Y-5023 на натуральних і синтетичних живильних середовищах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 221-229
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. В. Більчук, Т., Легостаєва, Г. Россихіна-Галича, Ю. Самборська
  Роль антиоксидантних ферментів у реакції Fraxinus excelsior L. на дію несприятливих умов середовища
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 230-236
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Котюк1, Д. Рахметов2
  Антимікробна активність етанольного екстракту Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 237-244
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Кияк
  Особливості фізіологічних показників водного режиму у бріофітів із різною толерантністю до дефіциту вологи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 245-255
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Д. Ганжа1, О. Назаров2
  Фотографічна індикація хлорофілу в листках Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud в умовах хронічного радіаційного опромінення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 256-265
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Н. Павлюкова, Л. Богуславська
  Проліферативна активність твірних тканин коренів кукурудзи за дії гербіциду та гіпертермії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 266-270
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. С. Грабовський1, О. Грабовська2
  Вплив екстракту селезінки на показники клітинного імунітету у крові кнурів за умов стресу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 271-277
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Т. Шевчук, Т. Поручинська, А. Поручинський, А. Романюк
  Амплітуда та латентність викликаних потенціалів кори головного мозку у спортсменів-ігровиків і легкоатлетів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 278-286
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Цирюк, Ю. Головинська, Н. Скочко, Т. Берегова
  Вплив верапамілу на секреторну функцію шлунка за умов тривалої омепразол-індукованої гіпохлоргідрії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 287-293
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. В. Мерлавський, О. Іккерт, В. Манько
  Вплив Cа2+ на процеси дихання гепатоцитів за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 294-304
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. М. Єна, Г. Кузнєцова, В. Рибальченко
  Морфофункціональний стан слизової оболонки ободової кишки щурів за умов дії різних доз цитостатичної сполуки похідного піролу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 70. С. 305-312
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку