Випуск 71 - список статей


Огляди
 1. І. Загороднюк
  Криптичне різноманіття біоти, види-двійники та дослідницький дальтонізм
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 3-30
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. О. Горбулінська1, М. Хохла1, Г. Гачкова1, Л. Міщенко2, Р. Вільданова3, О. Шульга3, Н. Сибірна1
  Вплив якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) на клітини крові щурів за умов експериментального цукрового діабету
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 31-42
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Бучко
  Система антиоксидантного захисту організму свиней за дії аскорбінової кислоти
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 43-49
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Мікуш1, В. Влізло1, Р. Стойка3, О. Заіченко2, Д. Остапів1, І. Петрух1
  Дослідження комплексів антисенс-олігонуклеотидів з новосинтезованими олігоелектролітними носіями на основі ДМАЕМ
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 50-55
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Ю. Салига, В. Росаловський
  Вплив хлорпірифосної інтоксикації на біохімічні та еритроцитарні параметри крові щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 56-64
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. В. Гренюх, Б. Манько, О. Сідорова, А. Бабський
  Максимальна окисна здатність клітин лімфоми NK/Ly за окиснення глюкози, пірувату і глутаміну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 65-71
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. Т. Фіцайло
  Чагарникова рослинність Подільсько-Бессарабського Придністров’я
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 72-84
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. К. Дорошенко
  Структурно-функціональні параметри ценопопуляцій Leucojum vernum L. (Amaryllidaceae) в різних типах оселищ на східній межі ареалу (західні регіони України)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 85-95
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Шоль
  Аналіз спонтанного елементу флори зелених насаджень Кривого Рогу та інвазійна активність видів-інтродуцентів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 96-106
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Нужина, М. Гайдаржи
  Анатомічна та морфологічна будова листків Agave L. (Agavaceae) за умов оранжерейної культури
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 107-116
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Я. Бублик
  Ксилотрофні дискоміцети (Ascomycota) лісових екосистем національного природного парку «Сколівські Бескиди»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 117-125
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. О. Ющук1, Л. Горбаль1, Ю. Дацюк1, E. Штеґманн2, В. Федоренко1
  Особливості морфології та життєвого циклу Actinoplanes teichomyceticus NRRL-B16726
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 126-136
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. К. Лучко
  Асоціація однонуклеотидного поліморфізму (SNP) rs2235186 гена МАО-А з рівнем агресивності й емпатії серед мешканців міста Харкова
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 137-145
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. О. Бєдункова
  Факторний аналіз формування токсичності донних відкладів річок Рівненської області
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 146-156
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Миленька, Г. Мельниченко
  Динаміка концентрації пилку родини злакових (Poaceae) в атмосферному повітрі міста Івано-Франківська
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 157-162
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. М. Гаврилюк1, О. Ілюха1, М. Борисенко2
  Міграційні скупчення водоплавних і навколоводних птахів у Липівському орнітологічному заказнику (Черкаська область) в осінні періоди 2012–2014 рр.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 163-170
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Янович
  Особливості розмноження аборигенних видів беззубок України (Mollusca, Bivalvia, Anodontinae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 171-177
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Л. Годлевська1, П. Бузунко2, С. Ребров1, М. Гхазалі1
  Підземні сховища рукокрилих «не-печерних» регіонів України, за результатами 2002–2015 рр.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 178-189
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. О. Мороз, С. Гнатуш, Х. Богославець, Г. Яворська, Б. Борсукевич
  Відновлення сульфат-, нітрат- і нітрит-йонів бактеріями роду Desulfovibrio за впливу сполук феруму (III), хрому (VI) та мангану (IV)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 190-205
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Галкін
  Динаміка формування біоплівки Pseudomonas aeruginosa PA01 за наявності вісмутового комплексу мезо-тетра(4-n-метил-піридил)порфірину
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 206-214
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Гончаренко1, О. Радченко1, О. Литвинчук2
  Антибактеріальна дія ефірних олій лаванди та розмарину на збудника чорної бактеріальної плямистості перцю Xanthomonas vesicatoria
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 215-221
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. М. Русакова
  Утворення сидерофорів клітинами синьогнійної палички за впливу препарату «Бактеріофаг псевдомонас аеругіноза»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 222-229
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. М. Гільмутдінова
  Гістологічна картина скелетних м’язів на тлі моделювання надлишку мелатоніну в комбінації з різними видами стресових навантажень
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 230-237
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. І. Бойко, О. Лобачевська
  Мінливість вмісту водню пероксиду та вуглеводів у мохів із різною стійкістю до висушування в умовах дегідратації та регідратації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 238-244
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Історія науки
 1. В. Манько
  Світлій пам’яті вчителя, біофізика, фізіолога. I. Етапи життя, наукової та навчально-педагогічної діяльності професора Мирона Клевця
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 245-255
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку