Випуск 73 - список статей


Огляди
 1. Н. Сибірна, Я. Чайка
  Слово про вчителя (До 100-річчя від дня народження професора Бориса Федорович Сухомлинова)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 3-7
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Н. Сибірна
  Біохімічна школа Франкового Університету сьогодні та в майбутньому
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 8-11
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Клітинна біохімія
 1. Л. Алтухова
  Профіль інтерлейкінів у зоні променевого опіку шкіри за умов лікування трансплантацією сумішшю аутофібробластів з аутокератиноцитами
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 12-16
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Барська1, В. Савран2, Р. Стойка1
  Апоптоз лейкоцитів крові хворих на рак молочної залози
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 17-21
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. А. Безкоровайний1,2, А. Зинь2, Н. Гарасим1, Д. Санагурський1
  Активність Nа+, K+-АТФ-ази мембран зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу за дії амідних похідних нафтохінону
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 22-27
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Бєлінська, Л. Гарманчук, Д. Шелест, В. Рибальченко
  Вплив інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду на морфофункціональний стан мишачих лейкемічних клітин L1210
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 28-34
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. І. Бродяк, І. Біла, Н. Сибірна
  Вплив WGA-стимулювальних сигналів на процес полімеризації актину лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 35-40
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. Н. Булботка1, К. Левків1, О. Дмитрук1, А. Сибірний1,2
  Деградаційна інактивація цитозольного ферменту фруктозо-1,6-біфосфатази за умов глюкозної адаптації у метанолвирощених дріжджів Pichia pastoris
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 41-46
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. В. Гавриляк, В. Михалюк
  Вплив деяких факторів на ефективність екстракції кератинів вовняних волокон різного типу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 47-50
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. М. Гриценко
  Експресія генів структурних, адгезивних і регуляторних білків фібробластів легень та шкіри щурів різного віку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 51-54
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. О. Демків1, С. Банах2, Г. Клепач3, Г. Гайда1, О. Смуток1, М. Гончар1
  Оксидази мікроскопічних грибів: скринінг штамів-продуцентів і перспективи біоаналітичного використання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 55-64
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. А. Захаров, С. Петров
  Дослідження вмісту 4-метил-5- β-оксіетилтіазолу в тканинах травної системи білих щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 65-69
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. Л. Легка1, Р. Панчук1, В. Бергер2, Б. Осташ3, Р. Стойка1,2
  Дослідження здатності ландоміцину А долати множинну лікарську стійкість пухлинних клітин in vitro
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 70-77
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. Н. Любас1, Р. Шкребнюк2, О. Речицький3, Н. Сибірна1
  Вплив спірокарбону на спектральні характеристики лігандних форм гемоглобіну крові людей, хворих на цукровий діабет першого типу, in vitro
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 78-84
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 13. О. Стасик1, 2, О. Романишин1, І. Денега1, Н. Климишин1, О. Стасик2
  Вплив різних концентрацій позаклітинної глюкози на цитотоксичність α-синуклеїну людини у модельних штамах дріжджів Hansenula polymorpha
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 85-95
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 14. Н. Стасюк1, Г. Гайда1, Р. Серкиз2, M. Гончар1
  “Зелений” синтез наночастинок золота дріжджами Hansenula Polymorpha
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 96-102
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 15. Р. Стойка
  Біохімія і цитологія токсичних дій: огляд ролі апоптозу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 103-108
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 16. У Сі, А. Плотніков, I. Пирiна, К. Кот, Ю. Кот, Є. Перський
  Дослідження ступеня ушкодження ДНК клітин кісткового мозку щурів при довготривалому вживанні ними малих доз кадмію
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 109-113
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 17. І. Біла, I. Бродяк, Н. Сибірна
  Динаміка полімеризації актинових філаментів лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету у разі стимулювання лектином WGA
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 114
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 18. М. Борбуляк, О. Гринів, Л. Дацюк, К. Дмитрук
  Cелекція мутантів дріжджів Scheffersomyces stipitis зі зміненою здатністю до алкогольної ферментації глюкози та ксилози методом інсерційного мутагенезу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 115
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 19. Л. Варбанець, Т. Булигіна
  Структурно-функціональна характеристика ліпополісахаридів Escherichia coli та Pantoeae agglomerans
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 116
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 20. М. Горіла, І. Аржанов
  Аналіз біохімічних показників організму людини при серцево-судинних захворюваннях
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 117
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 21. О. Стасик
  Metabolic anticancer therapy based on arginine deprivation: development of the combinational modalities
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 118
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 22. Н. Нідялкова, Л. Варбанець, К. Гаркава, Л. Трошина
  Характеристика протеази Streptomyces sp.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 119
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 23. Є. Перський
  Кафедра біохімії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – напрями наукових досліджень
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 120
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 24. О. Рабченюк, В. Хоменчук, М. Гладюк, В. Далєвський, В. Курант
  Особливості ліпідного складу клітинних мембран печінки та зябер риб за дії іонів Fe3+
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 121
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 25. M. Redowicz
  Miyosins: long known but still unknown actin-based molecular motors
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 122
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 26. K. Sybirna
  Development of the system for heterologous syntesis and maturation of hydrogenases, the most efficient biohydrogen producers
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 123
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 27. Н. Стасюк, А. Закальський, О. Закальська, Г. Гайда, М. Гончар
  Холо- і апо-форми рекомбінантної аргінази I людини як біоаналітичні інструменти
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 124
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 28. А. Ткаченко, Є.Корнієнко, Є. Посохов
  Дослідження апоптозу ентероцитів при хронічному карагінан-індукованому гастроентероколіті методом флуоресцентних зондів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 125
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Регуляція метаболічних процесів та клітинних функцій
 1. T. Бараннік
  Аналіз компонентів Nrf2-Keap1 сигналінгу як потенційних мішеней гему
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 126-129
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. К. Дудок, О. Канюка, А. Федорович, В. Бурда, Н. Сибірна
  NO-залежна зміна співвідношення лігандних форм гемоглобіну у периферичній крові людей
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 130-136
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Єфіменко, Н. Сибірна
  Вплив L-аргініну та Nω-нітро-L-аргінін метилового ефіру на структурно-функціональний стан мембран еритроцитів щурів за умов алкогольної інтоксикації
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 137-143
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Р. Іскра, О. Сушко, Г. Климець, Л. Понкало, С. Гураль
  Вплив цитрату ванадію на глутатіонову систему крові щурів з експериментально індукованим діабетом
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 144-147
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. О. Куриленко1, Р. Василишин1, I. Kata2 J. Ruchala2, M. Семків1, К. Дмитрук1, A. Сибірний1,2
  Підвищення ефективності високотемпературної алкогольної ферментації ксилози та глюкози у метилотрофних дріжджів Ogataea (Hansenula) polymorpha шляхом посилення експресії генів PDC1 та ADH1
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 148-153
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. О. Лизак1, К. Дмитрук1, А. Сибірний1,2
  Одержання мутацій у ADE2 гені з використанням CRISPR-Cas9 системи у флавіногенних дріждів Candida famata
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 154-159
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. О. Меженська1, О. Музичка2, А. Вовк2, Ю. Пархоменко1
  Використання афінної хроматографії для виявлення протеїнів, які проявляють спорідненість до тіаміну
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 160-165
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. О. Молодченкова, В. Адамовська, О. Лихота, Л. Безкровна, Ю. Левицький, О. Рищакова, Т. Картузова
  Біохімічні захисні реакції злакових рослин за дії біотичних і абіотичних чинників довкілля
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 166-170
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. В. Недзвецький1, І. Прищепа1, Д. Агджа2, А. Тихомиров3, С. Кириченко1
  Наночастки C60 фулерену запобігають ускладненям діабетичної ретинопатії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 171-176
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. О. Павлова, С. Степаненко, Л. Чехівська, Ю. Пархоменко
  Обмін тіаміну за умов хронічного алкоголізму та його корекції
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 177-181
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. С. Петров
  Вивчення регуляторних властивостей катаболітів тіаміну в організмі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 182-185
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. І. Понкало1, Н. Ковальчук2
  Активність ензимів антиоксидантного захисту у молозиві корів за дії ліпосомальних препаратів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 186-190
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 13. Н. Роль, С. Цехмістренко
  Пероксидне окиснення ліпідів і білків в органах кролів: досліджено у віковому аспекті
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 191-196
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 14. М. Семків1, К. Дмитрук1, А. Сибірний1,2
  Регульована експресія гена Tpi1 для підвищення продукції гліцерину у дріжджів Saccharomyces cerevisiae
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 197-202
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 15. Т. Тихоненко1, К. Дякун1, Ю. Сергійчук2
  Мітохондріальна дегідрогеназна активність нервових закінчень мозку щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 203-207
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 16. Г. Фальфушинська1,2, Л. Гнатишина1,2, O. Горин1, O. Столяр2
  Вплив н-TiO2 та бісфенолу A на показники клітинного стресу у прісноводної двостулки Unio tumidus
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 208-212
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 17. Г. Фальфушинська1,2, Л. Гнатишина1,2, В. Михальська1, Л. Романчук1, O. Столяр1,2
  Редуктивний та ендокринний ефекти наночастинок оксиду цинку на жабу озерну Pelophylax ridibundus та їх модуляція у комбінованих експозиціях
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 213-216
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 18. Г. Фальфушинська1,2, Л. Гнатишина1,2, В. Михальська1, O. Столяр1
  Реакції металотіонеїну жаби на вплив наночастинок оксиду цинку спотворюються у комплексних впливах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 217-220
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 19. А. Федорко, О. Яковійчук, Ю. Ніколаєва, О. Данченко
  Особливості змін жирнокислотного складу ліпідів м’язових тканин гусей в ембріональному і ранньому постнатальному онтогенезі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 221-225
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 20. М. Храбко, Р. Федорук, О. Долайчук
  Фізіолого-біохімічні процеси в організмі самиць F0 і самців F1 щурів за умов випоювання їм «наногерманію» цитрату і цитрату германію хімічно синтезованого
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 226-234
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 21. О. Шатинська, Р. Іскра, О. Сварчевська
  Зміни активності ензимів вуглеводного обміну у печінці щурів з експериментально-індукованим діабетом за дії цитратів магнію і хрому
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 235-239
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 22. А. Шевцова, Ю. Гордієнко
  Роль інгібіторів циклооксигеназ і антиоксидантів у збереженні гомеостазу екстраклітинного матриксу серця
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 240-244
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 23. B. Bilyk, A. Luzhetskyy
  Impact of chromosomal position effect on heterologous production in S. albus J1074
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 245-245
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 24. M. Veliky, I. Shymanskyy, O. Lisakovska
  Vitamin D3 involvementin NF-κB dependent cytokine regulation of bone remodeling under experimental osteoporosis
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 246-246
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 25. M. Visram, M. Radulovic, F. H. Hallwirth, S. Steiner, N. Malanovic, H. Wolinski, G. Rechberger, S. D. Kohlwein, O. Tehlivets
  The molecular basis of lipid alterations in yeast models of hyperhomocysteinemia
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 247-247
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 26. I. Kalinin
  The antioxidant system of tissues of rats poisoned with heavy metals
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 248-248
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 27. I. Kata1, M. Semkiv2, K. Dmytruk2, A. Sibirny1,2
  The possibility of disposing of waste glycerol using metabolic engineering
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 249-249
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 28. M. Kluz1, K.Dmytruk2, A. Sibirny1,2
  Riboflavin (vitamin B2) synthesis by the yeast Сandida fatama strains
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 250-250
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 29. M. Kobyletska
  The influence of salicylic acid on the carbohydrates сontent in the plants of wheat and corn under drought conditions
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 251-251
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 30. R. Kordiaka1, A. Sibirny1,2
  Factors favoring synthesis of antibiotic roseoflavinin Streptomyces davawensis
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 252-252
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 31. Ya. Korpan, A. El’skaya
  Metabolomics on electrodes – new era in biosensing technologies
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 253-253
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 32. С. Костерін
  Калікс[4]арени як супрамолекулярні ефектори ATP-гідролазних систем гладеньком’язових клітин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 254-255
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 33. М. Петрушко1, В. Піняєв1, Т. Юрчук2
  Вплив факторів кріоконсервування на рівень перекисного окислення ліпідів у сперміях людини при нормо- і патоспермії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 256-256
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 34. O. Revka, I. Patalakh, T. Grinenko
  Platelets influence coagulation and fibrinlysis thereby regulating hemostatic balance
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 257-257
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 35. J. Ruchala1, O. Kurylenko2, K. Dmytruk1, A. Sibirny1,2
  Studying the role of CAT8 transcriptional activator in regulation of xylose alcoholic fermentation in non-conventional yeasts
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 258-258
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 36. М. Сабат1, Р. Іскра2
  Інуліназна та леваназна активність у безклітинному екстракті бактерій рубця овець
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 259-260
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 37. P. Starokadomskyy1, T. Gemelli3, A. R. Zinn1,3, E. Burstein1,2
  POLA1 regulates type I interferon activation through сytosolic RNA:DNA synthesis
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 261-261
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 38. М. Тимошенко, О. Кравченко, Л. Гайда, Л. Остапченко
  Активність орнітиндекарбоксилази та тіол-дисульфідний статус клітин слизової оболонки при експериментальному підвищеному споживанні NaCl
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 262-262
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 39. A. Faraj1, C. Agca1, V. Nedzvetsky1,2, A. Tykhomyrov3, I. Prischepa2, S. Kyrychenko2
  Nanoparticles C60 fullerene modulate apoptosis and proliferation of glioblastoma U-373 cells
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 263-263
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 40. V. Chernyshenko1, L. Kasatkina1, T. Platonova1, Aniela Leistne3, Andre Leistner3, L. Mikhalovska2
  Epigallocatechingallate influence on resting and carbon-filtered platelets
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 264-264
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Медична біохімія
 1. А. Гаврилюк1, В. Чопяк1, І. Кріль1, Н. Марітчак2, Н. Влох2, Г. Кульчицька2, Р. Шваліковська2
  Аутоантитіла в сироватці крові неплідних чоловіків зі супутньою патологією
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 265-275
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Дацюк, У. Дацюк, Н. Сибірна
  Вплив агматину на стан антиоксидантної системи лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 276-284
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Денисенко, Ю. Федевич, О. Скляров
  Моделювання активності NO-синтазної системи гідрогенсульфідом натрію у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов коліту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 285-290
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Л. Кобилінська
  Вміст метаболітів оксидативного і нітрозативного стресу у сироватці крові лабораторних щурів за дії нових похідних 4-тіазолідинонів із антинеопластичною активністю
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 291-297
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Т. Коваль, Н. Рослова, Я. Раєцька
  Біохімічні та загальноклінічні показники крові статевонезрілих щурів за умов моделювання кислотного опіку стравоходу іі ступеня
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 298-302
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. О. Кучменко, Л. Мхітарян, О. Купчинська, І. Євстратова, Н. Василинчук, О. Матова, М. Мостов’як, Т. Дроботько
  Білкові фактори формування оксидативного статусу і розвитку патологічного стану у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 303-309
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. С. Мадич, Т. Даниш
  Фактор зсідання крові VII: властивості й методи одержання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 310-313
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. В. Рибачук, Т. Яценко, С. Харченко, О. Савчук, О. Юсова, Т. Гриненко
  Розробка способу визначення активності тканинного активатора в плазмі крові з використанням DD-фрагмента фібрину як стабільного ефективного стимулятора реакції активації плазміногену
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 314-319
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. Г. Ушакова, О. Шиїнтум
  Лікування металотіонеїном зменшує гіпералгезію та запалення після операційного розтину тканини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 320-324
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. О. Хаврона, Л. Білецька
  Вплив різних доз диклофенаку натрію за умов одноразового введення на стан анти-прооксидантного статусу в гепатоцитах щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 325-328
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. Т. Царенко, О. Кравченко, О. Савчук
  Ліпопротеїновий профіль і активність ензимів печінки у крові пацієнтів з цукровим діабетом другого типу за умов розвитку ішемічного інсульту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 329-335
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. А. Цирульник1, К. Дмитрук1, Д. Федорович1, A. Сибірний1,2
  Розробка платформи для конструювання надпродуцентів амінорибофлавіну на основі флавіногенних дріжджів Candida famata
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 336-341
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 13. О.Чень1, М.Барська1, О.Вовк1, І. Цимбалюк-Волошин2, О. Козлова2, Н.Сибірна3, О.Стасик1
  Вплив рекомбінантної аргінази на життєздатність бластних клітин периферичної крові пацієнтів, хворих на лейкоз, in vitro
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 342-346
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 14. Н. Шурко
  Фракціонування плазми крові: класичні та хроматографічні методи отримання фактора VIII згортання крові
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 347-351
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 15. В. Якименко, О. Битлан, С. Петров
  Вплив тіаміну і його метаболітів на динаміку зміни кількості лімфоцитів у крові білих щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 352-355
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 16. Ю. Воронкова, Г. Криницька, Г. Ушакова
  Показники червоної крові монгольської піщанки за умов старіння
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 356-356
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 17. Ю. Воронкова, В. Жованник, А. Семенко, Г. Ушакова
  Вікові зміни активності лактатдегідрогенази та гама-глутамілтранспептидази у нирках монгольської піщанки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 357-357
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 18. О. Дзидзан, М. Бугір, М. Сабадашка, Н. Сибірна
  Вплив агматину на стан системи антиоксидантного захисту і системи L-аргінін/оксид нітрогену в лейкоцитах за умов експериментального цукрового діабету
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 358-358
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 19. Н. Денисенко, Ю. Федевич, О. Скляров
  Особливості активності NO-синтази у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов введення гідрогенсульфіду натрію на тлі коліту
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 359-359
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 20. V. Drel1, Ch. Tan1, D. Lee1, J. Barnes1, Y. Gorin1, B. Wagner1,2
  Bone marrow is central to the severity of gadolinium-associated systemic fibrosis
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 360-360
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 21. А. Загайко, Т. Брюханова
  Дослідження впливу харчового концентрату фенольних сполук яблук на активність розчинної гуанілатциклази ендотелію за експериментальної інсулінорезистентності у щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 361-361
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 22. А. Загайко, О. Красільнікова, Г. Кравченко
  Вплив кверцетину на вміст метилгліоксалю у щурів з експериментальною інсулінорезистентністю
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 362-362
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 23. A. Zagayko, L. Galuzinska, M. Voloshchenko
  Influence of the Vitis vinifera polyphenolic concentrate on some biochemical indices of guinea pig blood serum under experimental psoriasis
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 363-364
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 24. І. Ільків, Р. Лесик, О. Скляров
  Вплив похідних 4-тіазолідинону на стан NO-синтазної системи за умов інгібування ЦОГ-1/ЦОГ-2 у слизовій оболонці тонкої кишки щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 365-365
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 25. Х. Ільницька1, Л. Дацюк 2, В. Новіков3, О. Скляров1
  Особливості впливу похідного 1,4-нафтохінону та вітаміну E на тлі одночасної дії низькоінтенсивного рентгенівського опромінення та блокування циклооксигенази на NO–синтазну систему та процеси ліпопероксидації у слизових оболонках органів травлення щу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 366-366
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 26. Т. Катрій, А. Даховник, Н. Шабанова, І. Терещенко
  IgG плазми крові хворих на ішемічний інсульт у гостру фазу та через рік після перенесеної хвороби як потенційні ефектори системи гемостазу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 367-367
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 27. Н. Лісничук, І. Демків, Ю. Сорока, І. Сорока, О. Чихира
  Перебіг окисно-відновних процесів у селезінці білих щурів в умовах індукованого канцерогенезу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 368-369
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 28. П. Отряжий, С. Кириченко
  Вплив мелатоніну на стан проміжних філаментів головного мозку щурів за умов гіпертиреозу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 370-370
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 29. О. Скляров, І. Фоменко, І. Ільків
  Газові медіатори (нітрогену оксид, гідрогену сульфід) та механізми цитопротекції у органах травної системи: що нового?
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 371-372
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 30. Ю. Склярова, Н. Денисенко, І. Ільків, І. Фоменко
  Цитопротективні ефекти препарату подвійного інгібування циклооксигенази та ліпооксигенази, що вивільняє H2S у тонкій кишці на тлі медикаментозних ентеритів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 373-373
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 31. В. Cпирина, С. Кириченко
  Дослідження впливу α-токоферолу на стан пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантну систему захисту в мозку діабетичних щурів в онтогенезі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 374-374
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 32. A. Suchomlinov
  Anthropology – the science of man
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 375-375
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 33. W. Tokarek, S. Listwan, D. Latowski
  Preparation of fucoxanthin-MGDG complexes for potential pharmacological applications
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 376-376
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 34. І. Федорович, Л. Сойка
  Про викладання «Біологічної та клінічної хімії» для студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 377-377
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 35. В. Филимоненко, А. Шкапо
  Активність АТФ-цитратліази та кислої лізосомальної ліпази в печінці хом’ячків за метаболічного синдрому при введенні гідроксилимонної кислоти
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 378-378
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 36. В. Якименко, О. Битлан, С. Петров
  Вивчення можливості регуляції тіохромом і тіаміном балансу рнк у крові білих щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 379-379
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Харчова біохімія та фітопрепарати
 1. О. Бучко1, О. Яремкевич2, Р. Конечна2
  Антиоксидантна активність кропиви дводомної (Utica dioica L.)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 380-384
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. T. Вітак1, С. Вассер1, Е. Нево1, К. Дудок2, A. Федорович2, Н. Сибірна2
  Кисень-транспортна функція гемоглобіну щурів за умов стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету та на фоні введення медичних грибів Agaricus brasiliensis і Ganoderma lucidum
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 385-391
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Г. Гачкова1, Я. Чайка1, Р. Вільданова2, О. Шульга2, H. Сибірна1
  Вплив безалкалоїдної фракції екстракту Galega officinalis L. на проліферативну активність клітин-попередниківлейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 392-401
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. О. Горбулінська1, М. Хохла1, Л. Міщенко2, Н. Сибірна1
  Водні екстракти та суспензії якона регулюють вміст фрагментованої ДНК і білків регуляторів апоптозу за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 402-408
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. С. Монастирська, С. Волошанська, Р. Стецик
  Антиоксидантна дія екстрактів окремих лікарських рослин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 409-412
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. М. Сабадашка, Н. Сибірна
  Нефропротекторний вплив поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина за дії малих доз іонізуючого випромінювання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 413-420
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. М. Хохла, Г. Гачкова, Н. Сибірна
  Порівняння гіпоглікемічної дії водних екстрактів, суспензій якона та безалкалоїдної фракції екстракту галеги лікарської
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 421-428
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 8. Б. Юрків1,2, С. Вассер2, Е. Нево2, Н. Сибірна1
  Медичні гриби як один із сучасних підходів у лікуванні цукрового діабету та його ускладнень
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 429-434
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 9. А. Буйлук, K. Капрельянц
  Фруктово-овочеві соки з пребіотичною активністю
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 435-435
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 10. V. Grubinko, A. Lutsiv, O. Bodnar, H. Viniarska, O. Lukashiv
  Directed biosynthesis of biologically active lipids from algae
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 436-436
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 11. Л. Глущенко
  Перспективи використання лікарських рослин у функціональному харчуванні
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 437-437
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 12. А. Дащенко, М. Хохла, О. Горбулінська, Н. Сибірна, Г. Гачкова, Л. Остапченко, Л. Міщенко
  Створення фітопрепаратів на основі Smallanthus sonchifolia (Poepp. & Endl. H. Robinson)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 438-439
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 13. О. Журлова
  Визначення умов біодеградації полімерних субстратів клітинних стінок висівок для вилучення фенольних сполук
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 440-440
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 14. Л. Капрельянц
  Функціональні продукти і нутрицевтики – сучасні підходи харчової науки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 441-441
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 15. Л. Крупицька, Л. Капрельянц
  Жирнокислотний склад біологічно активних добавок з включенням пропіоновокислих бактерій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 442-442
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 16. Т. Куцик
  Новий функціональний молочнокислий продукт «Дивосил»
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 443-443
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 17. С. Лелюшок, О. Сокирко
  Міжфазовий розподіл деяких алкалоїдів у системі вода-міцелярна фаза Triton X-100
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 444-444
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 18. Л. Федько
  Фіточай у профілактиці та лікуванні захворювань обміну речовин
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 445-445
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 19. Т. Холод, Л. Капрельянц
  Перспективи використання нетрадиційної рослинної сировини у технології білковмісних харчових продуктів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 446-446
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 20. Г. Хомич
  Фенольні сполуки ягід чорниці та їхні зміни у процесі переробки
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 447-447
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 21. А. Shevtsova
  Achievements of glycobiology in medicine
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 448-448
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 22. Т. Шевченко, Л. Глущенко
  Інтродукція лікарських рослин цукрознижуючої дії та природних цукрозамінників
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 449-449
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 23. В. Юкало
  Біологічно активні продукти протеолізу казеїнів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 450-450
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 24. М. Луцик, Н. Манько, О. Кармаш, М. Луцик (мол.), Р. Стойка
  Застосування методу електрофорезу для аналізу гетерогенності хітозану за молекулярною масою
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 451-451
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку