Випуск 74 - список статей


Біофізика
 1. О. Цибулін
  Індукована біохемілюмінесценція тканин перепела японського за дії низькоінтенсивного радіочастотного випромінювання
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 3-11
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Чопей, В. Олефіренко, К. Афанасьєва, А. Сиволоб
  Вплив ДНК-інтеркаляторів на стабільність петельних доменів ДНК
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 12-19
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біохімія
 1. Г. Фальфушинська
  Особливості реакції стресочутливих систем двостулкового молюска Unio tumidus на дію нано-цинк оксиду у поєднанні з супутніми пошкоджуючими чинниками
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 20-28
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. С. Панченко
  Рослинність урочища «Литовський бір» Гетьманського національного природного парку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 29-39
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Кобів
  Онтогенез senecio papposus (Rchb.) Less. (Asteraceae) в Українських Карпатах
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 40-44
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Н. Чепелевська
  Нові дані про епіфітні лишайники західної частини Чорногори
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 45-52
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. І. Швець
  Pyrenophora tritici – repentis (Died.) Drechsler – збудник жовтої плямистості пшениці озимої: морфологічно-культуральні особливості та характеристика за ознакою вірулентності
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 53-59
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Г. Калашник1, М. Гайдаржи2
  Структура епідерми рослин підродини Cactoideae (Cactaceae) різного віку
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 60-70
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 6. В. Мартинюк, Н. Карпенко
  Нарис історії таксономічного вивчення триби Sileneae DC. (Caryophyllaceae)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 71-78
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 7. Я. Бублик
  Доповнення до біоти ксилотрофних сумчастих грибів (Ascomycota) Сколівських Бескидів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 79-87
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. О. Лановенко
  Шлюбно-міграційна структура Херсонської популяції та її динаміка за період зміни поколінь
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 88-96
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. М. Петрушко, Є. Павлович, В. Піняєв, Н. Волкова
  Фрагментація ДНК та процеси перекисного окислення ліпідів у сперміях людини при нормо- та патоспермії
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 97-103
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. В. Кияк1, В. Штупун2, В. Білонога2
  Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір’я Українських Карпат
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 104-115
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. А. Токарюк, І. Чорней, В. Буджак, О. Волуца
  Поширення та еколого-ценотичні особливості популяцій Iris sibirica L. (Iridaceae Juss) у Чернівецькій області
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 116-126
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. Я. Шпак, В. Баранов, О. Терек
  Фітостресорність породних відвалів кам’яновугільних шахт за впливу додавання кам’яновугільного попелу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 127-135
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. І. Першко
  Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родів Fagotia i Microcolpia (Mollusca, Melanopsidae) річок Правобережної України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 136-142
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. Л. Капрельянц, Л. Труфкаті, Л. Крупицька
  Режими сумісного культивування біфідо- та пропіоновокислих бактерій
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 143-149
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Дяків1, С. Гнатуш1, Н. Менів2
  Целюлазна активність породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 150-160
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Чайка, Т. Перетятко, С. Гудзь, С. Гнатуш
  Сульфурредуктазна активність Desulfuromonas acetoxidans IMB B-7384 за різних умов культивування
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 161-168
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. Н. Ліманська, А. Мерліч, В. Іваниця
  Поширення Lactobacillus plantarum у ферментованому рослинному матеріалі з України і Франції
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 169-174
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 5. Л. Дорош, Т. Перетятко, С. Гудзь
  Відновлення нітрат-йонів бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 за різних умов культивування
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 175-183
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Г. Борецький, І. Рожков
  Ультраструктурні зміни адренокортикоцитів пучкової зони наднирників за умов тривалої дії червоного шламу
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 184-192
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Борова1, Т. Король2, А. Бабський2
  Вплив оздоровлення в санаторії «Шкло» на показники периферійної крові дітей і підлітків з Чорнобильської зони
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 193-200
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. Ю. Синявський1, М. Гузь1, В. Баранов2, С. Теглівець2, Л. Карпінець2
  Вплив регуляторів росту на посівну якість насіння та біохімічні показники проростків Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 201-208
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. У. Маленька, М. Кобилецька, О. Терек
  Вплив саліцилової кислоти на метаболізм вуглеводів пшениці і кукурудзи за умов посухи
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 209-216
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Андрущенко, О. Вергун
  Антиоксидантні властивості видів роду Amaranthus L.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 217-220
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку