Випуск 75 - список статей


Огляди
 1. В. Дзюба1, О. Кучменко1,2
  Сучасні уявлення про роль убіхінону в процесах метаболізму клітини
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 3-13
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Біофізика
 1. О. Водяніцький, О. Потрохов, О. Зіньковський, М. Причепа
  Зміна активності Na+/K+–АТФ-ази в ембріонах коропових риб за дії різного температурного та кисневого режиму водойм
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 14-22
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Ботаніка
 1. О. Смаглюк, Н. Смоляр, В. Соломаха
  Флористична класифікація мезофільних кленово-липово-дубових лісів у басейні нижньої Сули (Україна)
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 23-34
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. В. Начичко, В. Гончаренко
  Ботаніко-географічна характеристика видів роду Thymus L. (Lamiaceae) у флорі західних регіонів України
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 35-47
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. G. Angelov1, I. Bednarska2
  Isoenzyme diversity within genus Melica (Poaceae) – systematic implications
  Visnyk of L’viv Univ. Biology Series. 2017. Is. 75. P. 48-53
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 4. З. Мамчур, М. Чуба, Ю. Драч
  Мохоподібні та судинні рослини на території залізниці міста Львова
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 54-65
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Генетика
 1. I. Rokytskyy, S. Kulaha, H. Mutenko, M. Rabyk, B. Ostash
  Peculiarities of codon context and substitution within streptomycete genomes
  Visnyk of L’viv Univ. Biology Series. 2017. Is. 75. P. 66-74
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Екологія
 1. В. Савосько, М. Квітко
  Сучасний життєвий стан лісових культурфітоценозів Криворіжжя
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 75-82
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. Л. Вовнянко
  Біотопна характеристика кумок (Bombina) гібридної зони північно-західного Передкарпаття
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 83-89
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. M. Вінічук1, К. Розен2
  Особливості позакореневого надходження 134Cs у надземну вегетативну масу та бульби картоплі
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 90-98
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Зоологія
 1. О. Іванець
  Таксономія та еколого-морфологічна характеристика роду Graptoleberis (Sars, 1862) (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) Українського Розточчя
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 99-106
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Філіпенко
  Ссавці ряду Carnivora в остеологічній колекції Зоологічного музею Луганського національного університету
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 107-118
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Мікробіологія
 1. S. Tistechok, V. Fedorenko, О. Gromyko
  Screening of Actinomycetes – potential biocontrol agents of the typical trees infections
  Visnyk of L’viv Univ. Biology Series. 2017. Is. 75. P. 119-126
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. О. Мороз, С. Гнатуш, Х. Богославець, Г. Яворська, Г. Звір, Б. Борсукевич
  Вплив калій біхромату на деякі фізіологічні особливості бактерій циклу сульфуру озера Яворівське
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 127-139
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. О. Тарабаc, С. Гнатуш, Б. Осташ, Г. Мутенко, О. Кошла
  Ідентифікація пурпурових несіркових бактерій Rhodopseudomonas sp. Ya-2016
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 140-145
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія людини і тварин
 1. Р. Остапів1,2, Х. Скиба1, В. Манько1
  Вплив тривалого перорального введення таурину на показники крові щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 146-150
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. С. Шкурашівська1, Г. Ерстенюк2
  Вплив адреналіну на динаміку показників вуглеводного обміну в щурів
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 151-157
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 3. М. Храбко1, Р. Федорук1, М. Храбко2
  Метаболічні процеси в організмі самців щурів F1 у період випоювання «Наногерманію» цитрату і цитрату германію хімічно синтезованого
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 158-166
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

Фізіологія рослин
 1. М. Васильченко1, С. Степченкова1, О. Авксентьєва1,2
  Морфогенетичні реакції в культурі in vitro ізогенних за генами ее ліній сої Glycine max (L.) Merr.
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 167-174
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю

 2. І. Деркач, Н. Ковальська, Х. Сембай, Н. Кващишин, Н. Романюк
  Стан продихового апарату листків рослин Fagopyrum esculentum Moench. та Vicia faba L. за впливу NaCl засолення
  Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 175-183
     анотація (укр.)   анотація (eng.)   стаття повністю


на першу сторінку