Switch to English

У "Віснику Львівського університету. Серія біологічна" публікуються статті з актуальних проблем біології. Для наукових працівників, аспірантів і студентів старших курсів.

Головний редактор: В.О. Федоренко, д-р біол. наук, проф. +38(032)239-47-68
Заступник головного редактора: В.В. Манько, д-р біол. наук, проф. +38(032)239-47-86
Відповідальний секретар редколегії: Н.Л. Цимбалюк +38(032)239-47-86

Редакційна колегія:

 • Г.Л.Антоняк, д-р біол. наук, проф.
 • А.М.Бабський, д-р біол. наук
 • С.О.Волгін, д-р біол. наук, проф. (Волинський національний ун-т імені Лесі Українки)
 • М.З.Ватаманюк – канд. біол. наук, Корнельський університет (США)
 • О.К.Ватаманюк – канд. біол. наук, Корнельський університет (США)
 • О.В.Головачов – канд. біол. наук, Шведський музей натуральної історії (Швеція)
 • С.П.Гудзь, канд. біол. наук, проф.
 • М.М.Доліба – д-р біол. наук, проф., Пенсильванський університет (США)
 • М.П.Козловський, д-р біол. наук (Інститут екології Карпат НАН України)
 • А.М.Лужецький – д-р біол. наук, Гельмгольц-Інститут фармацевтичних досліджень (ФРН)
 • З.І.Мамчур – канд.біол.наук, доц.
 • І.Р.Медина – канд. біол. наук, проф., Середземноморський інститут нейробіології (Франція)
 • Б.О.Осташ, д-р біол. наук
 • Н.О.Сибірна, д-р біол. наук, проф.
 • Д.І.Санагурський, д-р біол. наук, проф.
 • С.О.Гнатуш, канд. біол. наук, доц.
 • Р.С.Стойка, чл.-кор. НАН України, д-р біол. наук, проф. (Інститут біології клітини НАН України)
 • Л.О.Тасєнкевич, д-р біол. наук , проф.
 • О.І.Терек, д-р біол. наук, проф.
 • І.С.Хамар, канд. біол. наук, доц.
 • Н.В.Федірко, д-р біол. наук, проф.
 • Й.В.Царик, д-р біол. наук, проф.
 • Ю.М.Чорнобай, д-р біол. наук, проф. (Державний природознавчий музей НАН України)
Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені І. Франка.
ISSN 0206-5657 (Print)
ISSN 2075-5236 (Online)
Зареєстровано міністерством юстиції України.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 14810-3581Р від 28.10.2008, перереєстровано як фахове видання України (наказ МОН №528 від 12.05.2015 р.).
Видання включено до Thomson Scientific Master Journal List (список ISI).
Counter CO.KZ